özv. Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke

Az interjút készítette, szerkesztette: Buza Zsolt
Rozsnyó, 2014. december - 2015. március

Család
Apai család

Nagyapám, Lenkey Ferenc megbecsült asztalosmester volt. 1852-ben Ragályon született, onnan került fel Rozsnyóra. Feleségével, Hermann Emmával, aki vegyes nyelvű – német, magyar, szlovák – és vegyes felekezetű – ágostai hitvallású, római katolikus – családból származott Rokfalváról, itt ismerkedett meg. Anyanyelve magyar, vallása római katolikus volt.

A Rozsnyói Református Egyházzal mindig szoros kapcsolata volt a családnak. Nagyapám a megalakult rozsnyói református gyülekezet templomépítő presbitériumának a tagja volt. Édesapám Réz László1indíttatására indult el a lelkipásztori szolgálat irányába. Utódaival– Szőke István bácsival, aztán később Vizváry Lászlóval is – nagyon jó barátságot ápolt. Állandó kapcsolatot tartott velük, rendszeresen látogatta őket. Én is jártam be vele Rozsnyóra, hiszen keresztapám, Lenkey György is itt lakott, aki a gyülekezet presbitere volt, meg egyik nagynéném, Lenkey Etelka is sokáig, amikor már a nagyszüleim nem is éltek. Mindig közeli családtagok laktak Rozsnyón.

>Életútinterjú

>Fényképalbum

>Családfa

>Családfa adatlap

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép