özv. Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán

Az interjút készítette, szerkesztette: ThDr. Öllős Erzsébet
Komárom, 2015. február – március

Család

Apai nagyszülők: a Bihary-család

Tősgyökeres komáromi református magyar családból származom. 1933. március 12-én születtem Komáromban, első és egyetlen gyerekként a szüleimnek a Megyercsi utca 8. szám alatt, a nagyszüleim házában. A Megyercsi utcában régi kis földszintes házak voltak. A mi házunk egy nagyméretű ház volt sok helyiséggel; a nagykapun be lehetett járni kocsival is. A házhoz tartozott egy kicsi kis konyhakert, virágoskert, baromfiudvar és sok-sok kamra, amelyben a tüzelőt és a nagyapám sok szerszámát tartottuk. Édesapám, mielőtt megnősült volna az 1930-as évek elején, ezen a családi házon egy kisebb átalakítást végzett, és ott nyitott férfi fodrászüzletet. Akkor önállósította magát, mert addig mint segéd dolgozott másoknál. Ott volt a mi lakásunk, ahová én születettem, mellette volt az édesapám Lajos testvérének a lakása, aki már nős volt – nekik volt egy fiuk, szintén egyedüli gyerek –, és mellettük volt még egy lakás, ahol nagyapám és nagyanyám laktak János fiukkal, aki beteg volt, és Karolin lányukkal.

>Életútinterjú

>Fényképalbum

>Családfa

>Családfa adatlap

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép