özv. Koronczi Dezsőné, Bihary Jolán

Az interjút készítette, szerkesztette: ThDr. Öllős Erzsébet
Komárom, 2015. február – március

Család

Apai nagyszülők: a Bihary-család

Tősgyökeres komáromi református magyar családból származom. 1933. március 12-én születtem Komáromban, első és egyetlen gyerekként a szüleimnek a Megyercsi utca 8. szám alatt, a nagyszüleim házában. A Megyercsi utcában régi kis földszintes házak voltak. A mi házunk egy nagyméretű ház volt sok helyiséggel; a nagykapun be lehetett járni kocsival is. A házhoz tartozott egy kicsi kis konyhakert, virágoskert, baromfiudvar és sok-sok kamra, amelyben a tüzelőt és a nagyapám sok szerszámát tartottuk. Édesapám, mielőtt megnősült volna az 1930-as évek elején, ezen a családi házon egy kisebb átalakítást végzett, és ott nyitott férfi fodrászüzletet. Akkor önállósította magát, mert addig mint segéd dolgozott másoknál. Ott volt a mi lakásunk, ahová én születettem, mellette volt az édesapám Lajos testvérének a lakása, aki már nős volt – nekik volt egy fiuk, szintén egyedüli gyerek –, és mellettük volt még egy lakás, ahol nagyapám és nagyanyám laktak János fiukkal, aki beteg volt, és Karolin lányukkal.

>Életútinterjú

>Fényképalbum

>Családfa

>Családfa adatlap

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

Galéria

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések