Pohóczky Béla

Az interjút készítette, szerkesztette: Pólya Csaba
Serke, 2015.

„Menj és tedd, amit tenned kell!”

Család
Az ősök emlékezete

Édesapám részéről a Pohóczky nagyszülők Lengyelországból származtak, tehát az elődök erről az ágról lengyelek voltak. Azt, hogy hogyan érkeztek ide, nem tudom, de Magyarországon most is több Pohóczky él. A reformáció üldöztetése idején jöttek Magyarország területére, mert lutheránus, tehát ágostai hitvallásúak voltak, és így Lengyelországban nem volt maradásuk. A kálvini és svájci reformáció ott a lengyel területeken nem hatott, így értelemszerűen evangélikus hitre tértek, és később, Magyarországon lettek reformátusokká. Apai nagyanyám családja, aki Rácz nevezetű volt, Magyarországon élt, magyar elődökkel, de volt a családban szlovák is, és voltak németek is. Anyai nagyanyám testvére Kisgergely Bíró Lajos, pap volt. Az édesanyja haragudott érte, hogy elment katolikus papnak, mert nemesek voltak. Hangonyi. Kisgergely úrnak, az apjának négy kovács meg vagy nyolc kerékgyártó is dolgozott, hintója is volt, eljárt egész Ózdra mulatni. Amikor viszont otthon a kovácsait látogatta, még a kihulló szenet is visszadobálta a kohóba. Erre meg a kovácsmester azt mondta: „Kisgergely úr, nem itt kell spórolni, hanem ott, ni!” – és Ózdra mutatott.

>Életútinterjú

>Fényképalbum

>Családfa

>Családfa adatlap

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép