Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

Tisztelt Hallgatók!

Megjelent a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj (NTP-NFTÖ-21) következő tanévre szóló kiírása.

Jelentkezni 2021. július 31-ig lehet online, az ún. EPER rendszeren keresztül (előzetes regisztráció után).

Támogatási időszak: 2021. július 1. - 2022. június 30.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Az egyetem hallgatói az ún. "B" komponensre tudnak pályázni, ahol a megpályázható összeg: min. 300.000 Ft, ill. max. 1.000.000 Ft.

A pályázónak a jelentkezéskor az EPER online rendszerében egy költségtervet kell létrehoznia, amihez a támogatást kéri. A támogatás csak a költségtervben felsorolt tételekre vehető igénybe, amikkel az ösztöndíjas a támogatási időszak végén elszámolni köteles! Elszámolható költségek:

· Tudományos kutatómunkához kapcsolódó utazás költségei
· Tudományos kutatómunkához kapcsolódó szállás költségei
· Tudományos kutatómunkához kapcsolódó beszerzések (Berendezési tárgyak nem támogatottak!)
· Egyéb költségek (Konferencia részvételi díj, biztosítás, nyomdai/publikációs költségek stb.)

Az ún. "B" komponensre jelentkezhetnek:

18 és 35 év közötti Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében vagy a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményében, alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő hallgatók.

Támogatható tevékenység:

egyénileg folytatott kutatómunka, amelynek eredménye magas színvonalú, kiemelkedő első szerzős vagy társszerzős tanulmány / tudományos cikk / szakdolgozat / TDK-dolgozat / könyv, könyvfejezet / oktatási segédanyag / egyéb műszaki alkotás / művészi alkotás / hazai/külföldi konferencián való részvétel (előadás tartása, poszterek bemutatása, kutatási eredmények bemutatása) / hazai/külföldi egyéni kiállítás / bemutatón, filmszemlén, fesztiválon, kiállításon való bemutatkozó részvétel.

Doktori képzést folytató pályázó esetében a kutatás a doktori tanulmányok által megkövetelt kutatómunkán felüli, extra kutatási tevékenység kell lennie!

· Tudományterületek:
· Agrártudományok
· Bölcsészettudományok – ezen belül a Történelemtudományok tudományágban a KRE Történelemtudományi Doktori Iskola hallgatói jelentkezhetnek
· Hittudomány – ezen belül a Hittudományok tudományágban a KRE Hittudományi Doktori Iskola hallgatói jelentkezhetnek
· Műszaki tudományok
· Művészetek
· Orvostudományok
· Társadalomtudományok – ezen belül az Állam- és Jogtudományok tudományágban a KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola hallgatói jelentkezhetnek
· Természettudományok

Figyelem! Nem részesülhet támogatásban az a hallgató, aki

· a Tehetségek Magyarországa vagy a CEEPUS csereprogram keretében vagy Magyar Alkotóművészeti (MANK) ösztöndíjban részesül,
· részt vesz az Arany János Tehetséggondozó Programban,
· az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) keretében ösztöndíjban részesül a 2021/2022. tanévben
· aki a Stipendium Peregrinum „B” vagy „C” komponensében támogatásban részesült vagy részesül

A pályázat lebonyolítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

További információ és a program részletes leírása:
https://emet.gov.hu/nemzet-fiatal-tehetsegeiert-osztondij-a-palyazat-kodja-ntp-nfto-21/

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

Galéria

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések