Sporttevékenységért járó ösztöndíj

 

2023/2024. tanév 2. (tavaszi) félév

A Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázati felhívása azoknak a Károli Gáspár Református Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű (nappali munkarendű) vagy részidős (levelező munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat folytató hallgatóknak szól, akik egyetemi keretek között, a tanulmányi követelmények teljesítése mellett aktívan versenyszerű sporttevékenységet végeztek, és ezzel nagymértékben hozzájárultak a sportélet sikereihez és fejlődéséhez.

Sporttevékenységért járó ösztöndíjra jogosultak mindazok, akik a tantervi követelményeken túlmutató sporttevékenységet végeztek aktív félévük során, illetve rendelkeznek már legalább egy lezárt félévvel, emellett a fentebb felsorolt képzési szintek valamelyikén az Egyetemen teljes idejű (nappali munkarendű) vagy részidős (levelező munkarendű) képzésben vesznek részt.


Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. Az intézményi sporttevékenységért járó ösztöndíj egy tanulmányi félévre (5 hónap) folyósított pénzbeli juttatás.

A Sporttevékenységért járó ösztöndíjra a pályázatot kizárólag a Neptun elektronikus kérvénykezelő felületén lehet és kell leadni.”

A 2023/2024. tanév 2. (tavaszi) félévi Sporttevékenységért járó ösztöndíj részletes pályázati felhívása és a csatolandó dokumentumok itt érhetők el:

A 2023/2024. tanév 2. (tavaszi) félévi Sporttevékenységért járó ösztöndíj részletes pályázati felhívása

Igazolás aktív, igazolt, versenyszerű sporttevékenységről

Eredményigazolás sporttevékenységről

Főbb tudnivalók: 

1. A 2023/2024. tanév 2. (tavaszi) félévi Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázásához a Neptunban elérhető kérvény neve: Sporttevékenységért járó ösztöndíj 2023/24/2, kódszáma: STJO-2023/24/2.

2. A pályázat benyújtási határideje: 2024. június 6. (csütörtök) 12.00 óra

3. Pályázathoz szükséges dokumentumok

 • Kitöltött „Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázati adatlap”
 • Indokolást tartalmazó levél (maximum 1 oldal terjedelmű, melyben felsorolja a hallgató az esetében beszámítható eredményeket.)
 • Kötelezően csatolandó igazolások (A pályázathoz minden benne szereplő adatról igazolást kell mellékelni):
  • a pályázó jogosultságának indoklását tartalmazó levelet (maximum 1 oldal terjedelmű, melyben felsorolja a hallgató az esetében beszámítható eredményeket),
  • a pontszámítás során figyelembe veendő, az indoklásban felsorolt igazolásokat (3 hónapnál régebbi igazolás csak a sportrendezvények esetében csatolható):
   • az Egyetemi Sportiroda igazolását a 2023/2024. tanév 1. (őszi) félévi – 2023. szeptember 1. és 2024. február 3. közötti –, valamint a 2023/2024. tanév 2. (tavaszi) félévi egyetemi csapattagságról (azok tekinthetőek valamely egyetemi sportcsapat aktív tagjainak – kivéve az egyéni sportágak esetén – akik az Egyetem által szervezett heti edzések legalább 50%-án és az aktuális félévben a szakszövetségek által kiírt egyetemi mérkőzések legalább 75%-án igazoltan részt vettek)
   • az Egyetemi Sportiroda igazolását a 2023/2024. tanév 1. (őszi) félévi – 2023. szeptember 1. és 2024. február 3. közötti – egyetemi edzéseken való részvételről,
   • az Egyetemi Sportiroda igazolását a 2023/2024. tanév 1. (őszi) félévi – 2023. szeptember 1. és 2024. február 3. közötti – sportrendezvényeken az Egyetem képviseletében történő részvételről,
   • egyéb, az indokolásban szereplő, beszámítható eredményeket igazoló dokumentumot, amely a sportoló eddigi sporttevékenységét, elért eredményeit bizonyítja (helyezések, érmek, jelentős versenyeken való részvétel vagy különböző sportegyesületekben való tagság).

 

4. Határidők:

 • A 2023/2024. tanév 2. (tavaszi) félévben Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázat Neptun elektronikus kérvénykezelőn történő leadásának határideje: 2024. június 6. (csütörtök) 12.00 óra
 • Hiánypótlás határideje: 2024. június 11. (kedd) 12.00 óra
 • A nyertes pályázók névsorának közzététele: 2024. június 18. (kedd)
 • A 2023/2024. tanév 2. (tavaszi) félévben Sporttevékenységért járó ösztöndíjban részesülő hallgatók ösztöndíjfizetési listájának megküldése a Gazdasági Főigazgatóság Kontrolling és Neptun Osztály részére: 2024. június 20. (csütörtök) 10.00 óra
 • A 2023/2024. tanév 2. (tavaszi) félévben Sporttevékenységért járó ösztöndíjban részesülő hallgatók részére megítélt ösztöndíj utalása: 2024. június 25. (kedd)

 

 

Budapest, 2024. május 23.

Prof. Dr. Szuchy Róbert
oktatási rektorhelyettes,
a Sportösztöndíj Bizottság elnöke


Korábbi pályázati tudnivalók

2023/2024. tanév 1. (őszi) félév

A KRE Sporttevékenységért járó ösztöndíj 2023/2024. tanév 1. (őszi) félévi pályázati végeredménye ide kattintva megtekinthető. (Frissítve: 2023.12.04.)

A Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázati felhívása azoknak a Károli Gáspár Református Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű (nappali munkarendű) vagy részidős (levelező munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat folytató hallgatóknak szól, akik egyetemi keretek között, a tanulmányi követelmények teljesítése mellett aktívan versenyszerű sporttevékenységet végeztek, és ezzel nagymértékben hozzájárultak a sportélet sikereihez és fejlődéséhez.

Sporttevékenységért járó ösztöndíjra jogosultak mindazok, akik a tantervi követelményeken túlmutató sporttevékenységet végeztek aktív félévük során, illetve rendelkeznek már legalább egy lezárt félévvel, emellett a fentebb felsorolt képzési szintek valamelyikén az Egyetemen teljes idejű (nappali munkarendű) vagy részidős (levelező munkarendű) képzésben vesznek részt.


Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. Az intézményi sporttevékenységért járó ösztöndíj egy tanulmányi félévre (5 hónap) folyósított pénzbeli juttatás.

A Sporttevékenységért járó ösztöndíjra a pályázatot kizárólag a Neptun elektronikus kérvénykezelő felületén lehet és kell leadni.”

A 2023/2024. tanév 1. (őszi) félévi Sporttevékenységért járó ösztöndíj részletes pályázati felhívása és a csatolandó dokumentumok itt érhetők el:

A 2023/2024. tanév 1. (őszi) félévi Sporttevékenységért járó ösztöndíj részletes pályázati felhívása
Igazolás aktív, igazolt, versenyszerű sporttevékenységről
Eredményigazolás sporttevékenységről

Főbb tudnivalók: 

1. A 2023/2024. tanév 1. (őszi) félévi Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázásához a Neptunban elérhető kérvény neve: Sporttevékenységért járó ösztöndíj 2023/24/1, kódszáma: STJO-2023/24/1.

2. A pályázat benyújtási határideje: 2024. november 22. (csütörtök) 12.00 óra

3. Pályázathoz szükséges dokumentumok

 • Kitöltött „Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázati adatlap”
 • Indokolást tartalmazó levél (maximum 1 oldal terjedelmű, melyben felsorolja a hallgató az esetében beszámítható eredményeket.)
 • Kötelezően csatolandó igazolások (A pályázathoz minden benne szereplő adatról igazolást kell mellékelni):
  • a pályázó jogosultságának indoklását tartalmazó levelet (maximum 1 oldal terjedelmű, melyben felsorolja a hallgató az esetében beszámítható eredményeket),
  • a pontszámítás során figyelembe veendő, az indoklásban felsorolt igazolásokat (3 hónapnál régebbi igazolás csak a sportrendezvények esetében csatolható):
   • az Egyetemi Sportiroda igazolását a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévi – 2022. szeptember 1. és 2023. február 12. közötti –, valamint a 2022/2023. tanév 2. (tavaszi) félévi egyetemi csapattagságról (azok tekinthetőek valamely egyetemi sportcsapat aktív tagjainak – kivéve az egyéni sportágak esetén – akik az Egyetem által szervezett heti edzések legalább 50%-án és az aktuális félévben a szakszövetségek által kiírt egyetemi mérkőzések legalább 75%-án igazoltan részt vettek)
   • az Egyetemi Sportiroda igazolását a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévi – 2022. szeptember 1. és 2023. február 12. közötti – egyetemi edzéseken való részvételről,
   • az Egyetemi Sportiroda igazolását a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévi – 2022. szeptember 1. és 2023. február 12. közötti – sportrendezvényeken az Egyetem képviseletében történő részvételről,
   • egyéb, az indokolásban szereplő, beszámítható eredményeket igazoló dokumentumot, amely a sportoló eddigi sporttevékenységét, elért eredményeit bizonyítja (helyezések, érmek, jelentős versenyeken való részvétel vagy különböző sportegyesületekben való tagság).

 

4. Határidők:

 • A 2023/2024. tanév 1. (őszi) félévben Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázat Neptun elektronikus kérvénykezelőn történő leadásának határideje: november 22. (szerda) 12.00 óra
 • Hiánypótlás határideje: november 27. (hétfő) 12.00 óra
 • A nyertes pályázók névsorának közzététele: december 1. (péntek)
 • A 2023/2024. tanév 1. (őszi) félévben Sporttevékenységért járó ösztöndíjban részesülő hallgatók ösztöndíjfizetési listájának megküldése a Gazdasági Főigazgatóság Kontrolling és Neptun Osztály részére: december 5. (kedd) 10.00 óra
 • A 2023/2024. tanév 1. (őszi) félévben Sporttevékenységért járó ösztöndíjban részesülő hallgatók részére megítélt ösztöndíj utalása: december 8. (péntek)

 

 

Budapest, 2023. november 15.

Prof. Dr. Szuchy Róbert
oktatási rektorhelyettes,
a Sportösztöndíj Bizottság elnöke

 

2022/2023. tanév 2. (tavaszi) félév

A KRE Sporttevékenységért járó ösztöndíj 2022/2023. tanév 2. (tavaszi) félévi pályázati végeredménye ide kattintva megtekinthető.

A Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázati felhívása azoknak a Károli Gáspár Református Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű (nappali munkarendű) vagy részidős (levelező munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat folytató hallgatóknak szól, akik egyetemi keretek között, a tanulmányi követelmények teljesítése mellett aktívan versenyszerű sporttevékenységet végeztek, és ezzel nagymértékben hozzájárultak a sportélet sikereihez és fejlődéséhez.

Sporttevékenységért járó ösztöndíjra jogosultak mindazok, akik a tantervi követelményeken túlmutató sporttevékenységet végeztek aktív félévük során, illetve rendelkeznek már legalább egy lezárt félévvel, emellett a fentebb felsorolt képzési szintek valamelyikén az Egyetemen teljes idejű (nappali munkarendű) vagy részidős (levelező munkarendű) képzésben vesznek részt.


Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. Az intézményi sporttevékenységért járó ösztöndíj egy tanulmányi félévre (5 hónap) folyósított pénzbeli juttatás.

A Sporttevékenységért járó ösztöndíjra a pályázatot kizárólag a Neptun elektronikus kérvénykezelő felületén lehet és kell leadni.”

A 2022/2023. tanév 2. (tavaszi) félévi Sporttevékenységért járó ösztöndíj részletes pályázati felhívása itt érhető el.

Főbb tudnivalók: 

1. A 2022/2023. tanév 2. (tavaszi) félévi Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázásához a Neptunban elérhető kérvény neve: Sporttevékenységért járó ösztöndíj 2022/23/2, kódszáma: STJO-2022/23/2.

2. A pályázat benyújtási határideje: 2023. március 2. (csütörtök) 12.00 óra

3. Pályázathoz szükséges dokumentumok

 • Kitöltött „Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázati adatlap”
 • Indokolást tartalmazó levél (maximum 1 oldal terjedelmű, melyben felsorolja a hallgató az esetében beszámítható eredményeket.)
 • Kötelezően csatolandó igazolások (A pályázathoz minden benne szereplő adatról igazolást kell mellékelni):
  • a pályázó jogosultságának indoklását tartalmazó levelet (maximum 1 oldal terjedelmű, melyben felsorolja a hallgató az esetében beszámítható eredményeket),
  • a pontszámítás során figyelembe veendő, az indoklásban felsorolt igazolásokat (3 hónapnál régebbi igazolás csak a sportrendezvények esetében csatolható):
   • az Egyetemi Sportiroda igazolását a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévi – 2022. szeptember 1. és 2023. február 12. közötti –, valamint a 2022/2023. tanév 2. (tavaszi) félévi egyetemi csapattagságról (azok tekinthetőek valamely egyetemi sportcsapat aktív tagjainak – kivéve az egyéni sportágak esetén – akik az Egyetem által szervezett heti edzések legalább 50%-án és az aktuális félévben a szakszövetségek által kiírt egyetemi mérkőzések legalább 75%-án igazoltan részt vettek)
   • az Egyetemi Sportiroda igazolását a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévi – 2022. szeptember 1. és 2023. február 12. közötti – egyetemi edzéseken való részvételről,
   • az Egyetemi Sportiroda igazolását a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévi – 2022. szeptember 1. és 2023. február 12. közötti – sportrendezvényeken az Egyetem képviseletében történő részvételről,
   • egyéb, az indokolásban szereplő, beszámítható eredményeket igazoló dokumentumot, amely a sportoló eddigi sporttevékenységét, elért eredményeit bizonyítja (helyezések, érmek, jelentős versenyeken való részvétel vagy különböző sportegyesületekben való tagság).

 

4. Határidők:

 • A 2022/2023. tanév 2. (tavaszi) félévben Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázat Neptun elektronikus kérvénykezelőn történő leadásának határideje: március 2. (csütörtök) 12.00 óra
 • Hiánypótlás határideje: március 7. (kedd) 16.00 óra
 • A nyertes pályázók névsorának közzététele: március 20. (hétfő)
 • A 2022/2023. tanév 2. (tavaszi) félévben Sporttevékenységért járó ösztöndíjban részesülő hallgatók ösztöndíjfizetési listájának megküldése a Gazdasági Főigazgatóság Kontrolling és Neptun Osztály részére: március 21. (kedd) 10.00 óra
 • A 2022/2023. tanév 2. (tavaszi) félévben Sporttevékenységért járó ösztöndíjban részesülő hallgatók részére megítélt ösztöndíj utalása: március 24. (péntek)

 

 

Budapest, 2023. február 20.

 

Prof. Dr. Szuchy Róbert
oktatási rektorhelyettes,
a Sportösztöndíj Bizottság elnöke

 

 

 

2022/2023. tanév 1. (őszi) félév

A KRE Sporttevékenységért járó ösztöndíj 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévi pályázati végeredménye ide kattintva megtekinthető.

A Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázati felhívása azoknak a Károli Gáspár Református Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű (nappali munkarendű) vagy részidős (levelező munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat folytató hallgatóknak szól, akik egyetemi keretek között, a tanulmányi követelmények teljesítése mellett aktívan versenyszerű sporttevékenységet végeztek, és ezzel nagymértékben hozzájárultak a sportélet sikereihez és fejlődéséhez.

Sporttevékenységért járó ösztöndíjra jogosultak mindazok, akik a tantervi követelményeken túlmutató sporttevékenységet végeztek aktív félévük során, illetve rendelkeznek már legalább egy lezárt félévvel, emellett a fentebb felsorolt képzési szintek valamelyikén az Egyetemen teljes idejű (nappali munkarendű) vagy részidős (levelező munkarendű) képzésben vesznek részt.


Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. Az intézményi sporttevékenységért járó ösztöndíj egy tanulmányi félévre (5 hónap) folyósított pénzbeli juttatás.

A Sporttevékenységért járó ösztöndíjra a pályázatot kizárólag a Neptun elektronikus kérvénykezelő felületén lehet és kell leadni.”

A 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévi Sporttevékenységért járó ösztöndíj részletes pályázati felhívása itt érhető el.

Főbb tudnivalók: 

1. A 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévi Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázásához a Neptunban elérhető kérvény neve: Sporttevékenységért járó ösztöndíj 2022/23/1, kódszáma: STJO-2022/23/1.

2. A pályázat benyújtási határideje: 2022. november 11. (péntek) 12.00 óra

3. Pályázathoz szükséges dokumentumok

 • Kitöltött „Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázati adatlap”
 • Indokolást tartalmazó levél (maximum 1 oldal terjedelmű, melyben felsorolja a hallgató az esetében beszámítható eredményeket.)
 • Kötelezően csatolandó igazolások (A pályázathoz minden benne szereplő adatról igazolást kell mellékelni):
  • a pályázó jogosultságának indoklását tartalmazó levelet (maximum 1 oldal terjedelmű, melyben felsorolja a hallgató az esetében beszámítható eredményeket),
  • a pontszámítás során figyelembe veendő, az indoklásban felsorolt igazolásokat (3 hónapnál régebbi igazolás csak a sportrendezvények esetében csatolható):
   • az Egyetemi Sportiroda igazolását a 2021/2022. tanév 2. (tavaszi) félévi – 2022. február 1. és 2022. augusztus 31. közötti –valamint a 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévi egyetemi csapattagságról (azok tekinthetőek valamely egyetemi sportcsapat aktív tagjainak – kivéve az egyéni sportágak esetén – akik az Egyetem által szervezett heti edzések legalább 50%-án és az aktuális félévben a szakszövetségek által kiírt egyetemi mérkőzések legalább 75%-án igazoltan részt vettek)
   • az Egyetemi Sportiroda igazolását a 2021/2022. tanév 2. (tavaszi) félévi – 2022. február 1. és 2022. augusztus 31. közötti – egyetemi edzéseken való részvételről,
   • az Egyetemi Sportiroda igazolását a 2021/2022. tanév 2. (tavaszi) félévi – 2022. február 1. és 2022. augusztus 31. közötti – sportrendezvényeken az Egyetem képviseletében történő részvételről,
   • egyéb, az indokolásban szereplő, beszámítható eredményeket igazoló dokumentumot, amely a sportoló eddigi sporttevékenységét, elért eredményeit bizonyítja (helyezések, érmek, jelentős versenyeken való részvétel vagy különböző sportegyesületekben való tagság).

Pályázni csak érvényes, a Neptun kérvénykezelőben kitöltött pályázati adatlappal, illetve a megfelelő igazolások elektronikus benyújtásával lehet. Három (3) hónapnál régebbi igazolásmásolatot nem áll módunkban elfogadni, kivéve: sportrendezvényekről szóló igazolás másolata.

 

4. Határidők:

 • A 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévben Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázat Neptun elektronikus kérvénykezelőn történő leadásának határideje: november 11. (péntek) 12 óra
 • Hiánypótlás határideje: november 15. (kedd) 16 óra
 • A nyertes pályázók névsorának közzététele: november 21. (hétfő)
 • A 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévben Sporttevékenységért járó ösztöndíjban részesülő hallgatók ösztöndíjfizetési listájának megküldése a Gazdasági Főigazgatóság Kontrolling és Neptun Osztály részére: november 22. (kedd) 10 óra
 • A 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévben Sporttevékenységért járó ösztöndíjban részesülő hallgatók részére megítélt ösztöndíj utalása: november 25. (péntek)

 

2021/2022. tanév 2. (tavaszi) félév

KRE Sporttevékenységért járó ösztöndíj 2021/2022. tanév 2. (tavaszi) félévi pályázati végeredménye ide kattintva megtekinthető.

A 2021/2022. tanév 2. (tavaszi) félévi Sporttevékenységért járó ösztöndíj részletes pályázati felhívása itt érhető el.

Főbb tudnivalók:

 1. A 2021/2022. tanév 2. (tavaszi) félévi Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázásához a Neptunban elérhető kérvény neve: Sporttevékenységért járó ösztöndíj 2021/22/2, kódszáma: STJO-2021/22/2.

 2. A pályázat benyújtási határideje: 2022. június 17. (péntek) 12.00 óra

 3. A Pályázathoz szükséges dokumentumok:
 • Kitöltött „Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázati adatlap”
 • Indokolást tartalmazó levél (maximum 1 oldal terjedelmű, melyben felsorolja a hallgató az esetében beszámítható eredményeket. )
 • Kötelezően csatolandó igazolások (A pályázathoz minden benne szereplő adatról igazolást kell mellékelni):
  • az Egyetemi Sportiroda igazolását a 2021/2022. tanév 1. (őszi) félévi egyetemi csapattagságról,
  • az Egyetemi Sportiroda igazolását a 2021/2022. tanév 1. (őszi) félévi edzéseken való részvételről,
  • az Egyetemi Sportiroda igazolását a 2021/2022. tanév 1. (őszi) félévi sportrendezvényeken az Egyetem képviseletében történő részvételről,
  • egyéb, az indoklásban szereplő, beszámítható eredményeket igazoló dokumentumot, amely a sportoló eddigi sporttevékenységét, elért eredményeit bizonyítja (helyezések, érmek, jelentős versenyeken való részvétel vagy különböző sportegyesületekben való tagság).

  • a pályázó jogosultságának indoklását tartalmazó levelet (maximum 1 oldal terjedelmű, melyben felsorolja a hallgató az esetében beszámítható eredményeket),
  • a pontszámítás során figyelembe veendő, az indoklásban felsorolt igazolásokat (3 hónapnál régebbi igazolás csak a sportrendezvények esetében csatolható):
 1. Határidők:
 • A 2021/2022. tanév. 2. (tavaszi) félévben Sporttevékenységért járó ösztöndíj pályázat Neptun elektronikus kérvénykezelőn történő leadásának határideje: 2022. június 17. (péntek) 12 óra
 • Hiánypótlás határideje: 2022. június 20. (hétfő) 12 óra
 • A nyertes pályázók névsorának közzététele: 2022. június 21. (kedd)