FÖLDINDULÁSOK – SORSFORDULÓK KOLLEKTIVIZÁLÁS, AGRÁRVILÁG ÉS VIDÉKI VÁLTOZÁSOK A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN című konferencia

   FÖLDINDULÁSOK – SORSFORDULÓK
   KOLLEKTIVIZÁLÁS, AGRÁRVILÁG ÉS VIDÉKI VÁLTOZÁSOK
   A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
   című konfrencia

   2011. március 31. 9:30-tól


Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Intézete

FÖLDINDULÁSOK – SORSFORDULÓK
KOLLEKTIVIZÁLÁS, AGRÁRVILÁG ÉS VIDÉKI VÁLTOZÁSOK

A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN

című konferenciára, amely egyben megemlékezés az 50 évvel ezelőtti erőszakos kollektivizálásról.

Ideje: 2011. március 31.

Helye: Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
Jog- és Államtudományi Kar, II. János Pál terem
Budapest, Szentkirályi u. 28.

9:30-10:00 Érkezés, regisztráció

I. szekció

Kollektivizálás Magyarországon
Elnök: Fehér György CSc,
a Magyar Mezőgazdasági Múzeum igazgatója

10:00 Ö. Kovács József kand., Dr. habil. Károli Gáspár Református Egyetem BTK: A kollektivizálás történeti értelmezései
 
II. szekció

Kitekintés térben és időben
Elnök: Botos Katalin DSc, PPKE JÁK, SZTE GTK
Kollektivizálás a szomszédos országokban


15:00 Tanka Endre MTA doktora, Károli Gáspár Református Egyetem  ÁJK: A posztszocialista agrárátalakulás földpolitikája

Részletesebb program letölthető itt