Átadták a református egyház zsinatának kitüntetéseit

Átadták a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának idei teológiai, lelkészi, szeretetszolgálati és pedagógiai díjait a testület november 22-i budapesti ülésén.    

Az „Aranygyűrűs teológiai doktor" díjat Karasszon István, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető tanára, a Doktorok Kollégiuma Ószövetségi Szekciójának elnöke vehette át. Hodossy-Takács Előd, a Doktorok Kollégiuma főtitkára méltatásában hangsúlyozta, hogy Prof. Dr. Karasszon István az elmúlt évtizedekben „odaadóan szolgálta a magyar református teológiát", valamint minden tőle telhetőt megtesz a tudományos utánpótlásért,  „és időközben arról is meggyőzi hallgatóit, hogy a szakterület művelése mellett meg kell maradni elsősorban teológusnak”.
Tucatnyi önálló könyve látott napvilágot, lektorálásokat és szerkesztést jegyez, számos cikke jelent meg magyar- és idegen nyelvű kiadványokban, továbbá fordításokat és recenziókat is ír. A Magyar Tudományos Művek Tára összesen 274 közleményét tartja számon. Nemzetközi elismertségét mutatja, hogy a professzor hatvanadik születésnapja alkalmából szerkesztett kötetet a rangos münsteri Ugarit Verlag jegyezte és adta ki.

A református diakóniai intézményekben végzett hűséges, szakmailag, emberileg és a református lelkiség szempontjából kiváló szolgálatot elismerő Juhász Zsófia-díjat Fruttus István Levente, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar Szociális Munka és Diakóniai Intézetének főiskolai docense kapta. Svébisné Juhász Márta zsinati tag laudációjában kiemelte, hogy „Egyházunk felsőoktatási rendszerében az ő aktív szolgálata, tevékenysége vezetett a KRE TFK szociális munka alapszakának sikeres akkreditációjához. Az oktatás során mindvégig külön figyelmet szentelt a szociális munka és a spiritualitás kapcsolatának megélésére és megjelenítésére”.

forrás: reformatus.hu
fotó: Vargosz

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép