Meghívó

a Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Intézete,

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézete és Jogtörténeti Intézete,

és

a Magyar Tudományos Akadémia

Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottsága

tisztelettel meghívja a

FÖLDINDULÁSOK – SORSFORDULÓK

KOLLEKTIVIZÁLÁS, AGRÁRVILÁG ÉS VIDÉKI VÁLTOZÁSOK

A 20. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN

 című konferenciára,

 amely egyben megemlékezés az 50 évvel ezelőtti erőszakos
kollektivizálásról

 Ideje: 2011. március 31.

 Helye: Pázmány Péter Katolikus Egyetem,

 Jog- és Államtudományi Kar, II. János Pál terem
Budapest, Szentkirályi u. 28.

 9.30-10.00 Érkezés, regisztráció

 I. szekció

 Kollektivizálás Magyarországon

 Elnök: Fehér György CSc,
a Magyar Mezőgazdasági Múzeum igazgatója

 10.00 Ö. Kovács József kand., Dr. habil. Károli Gáspár Református Egyetem

 BTK: A kollektivizálás történeti értelmezései

 10.20 Cseszka Éva PhD, Pázmány Péter Katolikus Egyetem VJK: A

 kollektivizálás előkészítésének főbb állomásai

 10.40 Horváth Attila PhD, Dr. habil. Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK:

 Koncepciós perek a kulákok és a tsz-vezetők ellen

 11.00 Vita

 1120 Varga Zsuzsanna PhD, Dr. habil. Eötvös Lóránd Tudományegyetem

 BTK: Paraszti ellenállás és alkalmazkodás a kollektivizálás befejező szakaszában

 11.40 Farkas Gyöngyi PhD, Magyar Mezőgazdasági Múzeum: Tüntetések a kollektivizálás ellen

 12.00 Kaposi Zoltán MTA doktora, Pécsi Tudományegyetem

 Közgazdaságtudományi Kar: Város és mezőgazdaság. A pécsi „állami

 gazdaság” és a tsz-ek megszervezésének történeti tanulságai

 12.20 Vita

 12.40- 13.40 Szünet

 II. szekció

 Kitekintés térben és időben

 Elnök: Botos Katalin DSc, PPKE JÁK, SZTE GTK

 Kollektivizálás a szomszédos országokban

 13.40 Kovács Teréz MTA doktora, MTA Regionális Kutatások Központja:
Az 1945 utáni jugoszláviai agrárpolitika hatása a délvidéki magyarokra

 14.00 László Márton PhD-hallgató, Állami Levéltárak Maros Megyei

 Igazgatósága, Marosvásárhely: A kollektivizálás menetrendje és módszerei a Székelyföldön

 14.20 Gaucsík István PhD-hallgató, Szlovák Tudományos Akadémia

 Történettudományi Intézete: Az agrárpolitika metamorfózisai.
A földtulajdon nacionalizálása és kollektivizálás a háború utáni

 Csehszlovákiában

 14.40 Vita

 A szocialista mezőgazdaság átalakítása a rendszerváltás után

 15.00 Tanka Endre MTA doktora, Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK:
A posztszocialista agrárátalakulás földpolitikája

 1520 Kurucz Mihály PhD, Eötvös Lóránd Tudományegyetem ÁJK:
Szubjektív gondolatok a magyar tsz-ek jogi természetéről és rurális térségi hatásairól

 15.40 Alvincz József CSc, Dr. habil. Vidékfejlesztési Minisztérium:
A magyar mezőgazdaság az adatok tükrében

16.00-16.20 Vita