Állami kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából egyetemünk több oktatója is állami kitüntetésben részesült.

Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Magyarország Köztársasági Elnöke megbízásából nemzeti ünnepünk alkalmából kitüntetéseket adott át jogi karunk oktatói számára.

Deák Ferenc-díjat kapott Prof. Dr. Szabó Imre, miniszteri biztos, az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiájának főosztályvezetője, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Eljárásjogi Tanszék tanszékvezető-helyettese, egyetemi tanára.

Miniszteri Elismerő Oklevelet vehettek át:

  • Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánhelyettese, a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék tanszékvezető-helyettese,
  • Prof. Dr. Stipta István, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékének egyetemi tanára,
  • Dr. Törő Csaba Attila, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének egyetemi docense.

 

fotó: Gémes Sándor

 

Kiemelkedő zenei előadóművészi tevékenysége elismeréseként Liszt Ferenc-díjat kapott Szilasi Alex zongoraművész, a KRE Művészettudományi és Művészetpedagógiai Tanszék oktatója. A Liszt Ferenc-díj az emberi erőforrások minisztere által, kiemelkedő zenei előadó-művészeti tevékenység elismerésére adományozható természetes személyek, és/vagy előadóművész csoportok részére.


Szilasi Alex 1991-ben a „Magyar Rádió szólistája” címet kapta, 1994-ben elnyerte az olaszországi GIA ösztöndíjat, 1995-ben Milánóban Kawai-díjjal tüntették ki. 2005-ben kitüntették a Kölcsey-díjjal, 2007-ben neki ítélték az Akadémiai Klub Egyesület 2006-os Művészeti Díját, 2008 decemberében az év muzsikusaként megkapta a Gramofon-díjat. 2010-ben megkapta a lengyel "Chopin 2010" Évfordulós Bizottság „Chopin útlevelét”. 2011-ben a Lengyel Köztársaság Kulturális Örökség minisztere a Lengyel Kultúráért Érdemrendet adományozta a művésznek a Chopin bicentenáriumi év során végzett művészeti teljesítményéért és a lengyel kultúra külföldi népszerűsítéséért tett erőfeszítéseiért. 2012-ben munkásságát Magyar Arany Érdemkereszttel jutalmazták. 
1993 óta mesterkurzusokat tart magyarországi és külföldi felsőoktatási intézményekben. 1996-tól 3 évig Dél-Koreában a Taegu Egyetem tanszékvezető professzora volt. Meghívottja számos hazai és nemzetközi zenei fesztiválnak. A budapesti Művészetek Palotája megnyitását követően 2005. április 28-án Chopin-Pleyel-Szilasi című zenekari estjével elsők között adott hangversenyt az új koncertteremben. 
2005-ben Práczky Istvánnal megalapította a Zeneszalon Kft.-t, melynek célja a szalonkultúra szellemi és tárgyi környezetének felelevenítése. Tanít többek között a Károli Gáspár Református Egyetem Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézetében, emellett kiemelkedő szerepet vállal a hazai zongorapark megújításában és értékeinek feltárásában.

fotó: uni-nke.hu

 

Az Országház kupolatermében, a közjogi méltóságok jelenlétében adta át Áder János köztársasági elnök a Kossuth- és Széchenyi-díjakat a nemzeti ünnepen.

Széchenyi-díjat kapott Dr. habil. Kulin Ferenc József Attila-díjas irodalomtörténész, író, kritikus a reformkori magyar irodalom és eszmetörténet területén elért kimagasló kutatási eredményei, a Mozgó Világ élén végzett nagy jelentőségű főszerkesztői tevékenysége, valamint közéleti és oktatói pályája elismeréseként. Kulin Ferenc 1999-től a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, 2005-2008 között pedig dékánja volt.

 

 

fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Az emberi erőforrások minisztere a nemzeti ünnep alkalmából, március 12-én adta át a Magyar Érdemrendek, illetve az állami művészeti díjakat.

Kásler Miklós kiemelte: a díjazottak hozzájárulnak a nemzet felemelkedéséhez.

Kiemelkedő színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Prof. Dr. Magay Tamás lexikográfus, a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára, aki az angol–magyar kétnyelvű lexikográfia óriása, több mint 50 szótár írója és szerkesztője, továbbá a Károli Gáspár Református Egyetem Angol Tanszékének iskolateremtő alapítója, a magyar és keresztyén értékek rendíthetetlen képviselője.


Magay Tamás 1957-ben kapcsolódott be az Akadémiai Kiadó szótárszerkesztési munkálataiba, a kiadónál eltöltött több mint három évtized során Országh László jobbkeze, majd szerkesztőtársa lett. Lexikográfusi pályája során több mint 50 szótárt szerkesztett, amelyeknek terjedelme meghaladja a 30 000 oldalt. Generációk nőttek fel az Országh–Magay-féle, az Akadémiai Kiadó által gondozott angol–magyar kis-, közép- és nagyszótáron. Lexikográfusi munkásságával párhuzamosan Magay Tamás azt is bebizonyította, hogy nem csak kiváló szótárszerkesztő, hanem kiemelkedő elméleti tudós is: előbb megszerezte a kisdoktori, majd később a kandidátusi fokozatot, 1996-ban pedig habilitált.

Az Anglisztika Intézet, a tavaly fennállása 25. évfordulóját ünneplő Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar második legnagyobb, és egyben egyik legeredményesebb intézete, amelyben nagy szerepe van Magay Tamás alapítói és korábbi tanszékvezetői munkásságának. Az általa bevezetett, „Lexikológia és lexikográfia” tárgyat a magyarországi egyetemek angolos képzései között egyedülálló módon, a KRE BTK-n folyamatosan oktatják mind az anglisztika alapképzési szakon, mind pedig az angol nyelv és kultúra tanára osztatlan tanárképzési szakon.

Magay Tamás eddig számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. 1997-ben megkapta a nívós angliai Verbatim Award-ot, és még ugyanebben az évben az Országh László-díjat. 2001-ben iskolateremtő tudós pedagógusi munkásságát Apáczai Csere János-díjjal ismerték el. 2007-ben a Károli Gáspár Református Egyetem a Pro Universitate kitüntetésben részesítette. 
Szintén egy rangos szakmai díjjal ér fel az, hogy a világ legnagyobb és egyik legjelentősebb lexikográfiai projektjének, az Oxford English Dictionary-nek külső konzulenseként a szótár magyar vonatkozású anyagainak megbízhatóságáról gondoskodik.

A szótárszerkesztés sorsát és jövőjét szívén viselő Tanár Úr az utánpótlásról is gondoskodott, hiszen sikeresen vezetett lexikográfiai témájú PhD-disszertációt, illetve a 2000-ben újraalakult, a Magyar Tudományos Akadémia I. Osztálya Nyelvtudományi Bizottságához kötődő Szótári Munkabizottságnak is évekig elnöke volt. A lexikográfia történetével, elméletével és jelenlegi kihívásaival foglalkozó „Lexikográfiai füzetek” sorozat több számának is a szerkesztője.

 

 

 

 

 

Sok szeretettel gratulálunk a kitüntetésekhez!