Református egységünk tíz éves

Összefoglaló a 2019. májusi Magyar Református Egységnaphoz kötődő ünnepségsorozatról.

Tíz évvel ezelőtt, 2009. május 22-én gyűlt össze a debreceni nagytemplomban a Református Alkotmányozó Zsinat, amely kimondta, hogy a Kárpát-medencében működő református egyházak mindnyájan a Magyar Református Egyházhoz tartoznak. Ez az egység történelmi jelentőségű, amely elmélyítette, kibővítette a református közösségek kapcsolatát. 2019 májusában ennek az eseménynek a tizedik évfordulójáról emlékeztek meg Debrecenben nagyszabású ünnepség keretében.

Fa, amely gyümölcsöt terem
Református egységünk hálaadóünnepe jelképes faültetéssel kezdődött –  a Magyar Református Egyház Zsinatának május 17-i ülése előtt. A püspökök és a Kárpát-medencei egyházmegyék képviselői közösen ültettek el egy tölgyfát a Debreceni Református Kollégium díszudvarán, ezzel is kifejezve összetartozásunkat. Az egység jelképévé vált fa egyszerre utal gyökereivel a történelmi múltra, amelyből kinő a törzs, és a folyóvíz mellé ültetett fa biblikus képére, amely képes gyümölcsöket teremni. A Kárpát-medence minden református egyházmegyéjéből hoztak a zsinatra érkező tagok egy-egy cserépnyi földet, amelyet mindnyájan a kollégium udvarán elhelyezett tölgyfára szórtak – így vált a szimbolikus faültetés egységről szóló üzenete még mélyebbé.

 


„Bennünket, magyar reformátusokat egyszerre köt össze a nemzeti kultúránk, a hagyományaink és az, hogy a Kárpát-medencében a reformáció kora óta jelen vagyunk. Ezt a különleges egységet fejezi ki az egységnap szimbólumául választott fa motívum, emlékeztetve rá a magyar reformátusságot, hogy egységünk nem tízéves, akkor csupán újra formális, szervezeti kereteket talált” – fogalmazott köszöntőjében Kustár Zoltán, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora. A kollégium udvarára ültetett tölgyfa már mindig arra emlékezteti az előtte elhaladókat, hogy a magyar reformátusok egységben és közösségben szeretnének élni.

„Hadd tartsunk veletek”
A debreceni Nagytemplomban tartott zsinati ülésen visszatekintettek a magyar református egység elmúlt évszázadaira, és hálát adtak az egyre szorosabb testvéri kötelék áldásaiért.

A május 17-i ünnepi zsinaton csatlakozott a Magyar Református Egyházhoz az Amerikai Egyesült Államokban működő Krisztus Egyesült Egyházához tartozó, magyar gyülekezeteket tömörítő Kálvin Egyházkerület. Az ülésen módosították a csatlakozás érdekében a Magyar Református Egyház alkotmányát, a Dunamelléki Református Egyházkerület pedig átengedett néhány képviselői helyet a különleges alkalmakkor összehívott közös zsinatban.

Több meghívott vendég is köszöntötte az ünnepi tanácskozás résztvevőit, például Gulyás Gergely miniszter és Papp László debreceni polgármester. Áder János köztársasági elnök levélben üdvözölte az egybegyűlteket.
Az ülésen megemlékeztek a tíz évvel ezelőtti újraegyesülés előzményeiről és az aktuális feladatokról is. Ezután Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök arról beszélt, hogyan éli meg egy kis egyháztest a közösséget. „Leginkább az elmúlt tíz év megtartó és építő hatásáért vagyunk hálásak. Azért, hogy a nehéz helyzetekben, megtapasztaltuk a közös teherhordozás áldását” – fogalmazott. A zsinati ülés végén egy ünnepi zárónyilatkozatot fogadtak el, amelyben hálát adtak Istennek az egységért

Magyar Református Egység Napja

A Magyar Református Egység Napját 2019. május 18-án, szombaton ünnepeltük Debrecen főterén és a belváros további, több mint tíz helyszínén. Lelki, kulturális és közösségi programok gazdag kínálata várta egész nap a szombaton Debrecen központjába látogatókat. A Lehetőségek Piacán Egyetemünk standjával is találkozhattak az érdeklődők, ahol megismerhették a Károli képzéskínálatát és az ünnep alkalmából egy „útravaló igét” is húzhattak maguknak, emellett a vállalkozó kedvűek egy kérdőív kitöltésével győződhettek meg arról, mennyire ismerik jól Egyetemünket. A kvízjáték népszerűnek bizonyult a fiatalok és az idősebbek körében is; a helyes választ adókat pedig egy-egy ajándékkal jutalmaztuk.

A találkozó legfontosabb eseménye az ünnepi, úrvacsorás hálaadó istentisztelet volt a debreceni Kossuth téren, amelyre a Zsinat minden tagját, a meghívott vendégeket és az Egységnap minden résztvevőjét, vagyis a Kárpát-medencei magyar református gyülekezetek küldöttségeit és a magyar református diaszpóra közösségeinek tagjait várták. Ezen a délutánon a debreceni Nagytemplom előtt több ezer magyar református vett részt az úrvacsorás alkalmon.

 „Az egyház küldetésének lényege, hogy megossza a világgal a meghallott evangéliumot, a megváltás csodálatos örömhírét” – fogalmazott Fekete Károly tiszántúli püspök az egységnapi hálaadó istentiszteleten. Az istentiszteleten a Generális Konvent elnökségi tagjai szolgáltak. Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök úrvacsorai tanításában hangsúlyozta, „hogy kik voltunk tíz éve és kik vagyunk most, és hogy milyeneknek is kellene lennünk, azt abból a szóból kezdhetjük megérteni, amit az apostol így mond a szereztetési igében: ezt cselekedjétek”.

Összefoglalónk a parokia.hu és a reformatus.hu anyagai alapján készült.

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép