Elhunyt egyetemünk díszdoktora, Petr Pokorný (1933-2020)

A kiváló cseh Újszövetség-tudós 1933. április 21-én született Brünnben.

A pozsonyi Comenius Egyetemen végezte teológiai tanulmányait, 1958-ban a Cseh testvéregyház lelkésze lett. 1963-ban doktorált az Efezusi levél és a gnózis tárgykörében, 1967-ben pedig habilitált. 1968-tól előbb adjunktusként, majd docensként, 1972-től pedig professzorként dolgozott a prágai Károly Egyetemen. Újszövetségi kutatásait és publikációit mindig jellemezte a klasszikus nyelvek és irodalom mély ismerete és szeretete. Különösen jelentősnek tekinthetők munkái a krisztológia, a késői páli levelek (Efezus, Kolossé) és a lukácsi teológia tárgykörében. Bevezetéstanát sokáig alapvető tankönyvként használta számos teológiai kar. A Károli Gáspár Református Egyetem (2000-ben) mellett a Bonni és a Szentpétervári Állami Egyetem is díszdoktorává fogadta. 2020. január 18-án hunyt el Prágában.