Állami kitüntetéseket kaptak a KRE oktatói március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kitüntetéseket adományozott. A kitüntetettek listája a Magyar Közlönyben jelent meg vasárnap.

A koronavírus-járvány miatt az állami ünnepségek elmaradtak, így a szokásos díjátadó ünnepségeket is elhalasztották.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta
•    Prof. Dr. Kun Miklós Széchenyi-díjas történész, professor emeritus, a Károli Gáspár Református Egyetem Kremlinológiai Intézetének vezetője több évtizeden át kimagasló színvonalon végzett kutatói-oktatói munkája, valamint a hallgatóság és a média érdeklődését egyaránt felkeltő, a XX. század történelmének fehér foltjait izgalmasan és közérthetően feltáró előadói tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta
•    a szociológia területén folytatott tudományos kutatómunkája, valamint elhivatott oktatói és intézetvezetői tevékenysége elismeréseként Dr. Bozsonyi Károly szociológus, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézetének intézetvezető egyetemi docense,
•    a bűnügyi tudományok kutatása terén elért eredményei, szemléletformáló oktatói munkája, valamint a szakmai közéletben vállalt szerepe elismeréseként Prof. Dr. Domokos Andrea büntetőjogász, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Bűnügyi Tudományok Intézetének intézetvezető egyetemi tanára, a Kúria büntetőjogi főtanácsadója.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült
•    a magyarság XIX–XX. századi történetének kutatása, különösen a trianoni események feltárása és megismertetése terén végzett kiemelkedő tudományos munkája, valamint ismeretterjesztő könyvek és publikációk sorát magába foglaló gazdag életműve elismeréseként Raffay Ernő történész, a Károli Gáspár Református Egyetem volt tudományos rektorhelyettese, a Bölcsészettudományi Kar egykori dékánja.

Magyarország érdemes művésze elismerésben részesült Dr. Lovász Irén népdalénekes, néprajzkutató, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézetének egyetemi docense.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érdi Tudományos Díjjal ismerte el Dr. habil. Apatóczky Ákos Bertalan, a KRE BTK Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézetének egyetemi docensének kimagasló tudományos munkásságát 2020. március 15-én. Az Érdi Tudományos Díj mindazoknak a személyeknek adományozható, akik a tudományágak valamelyikében kimagasló teljesítményt nyújtottak, és ezzel hozzájárultak Érd Város hírnevének öregbítéséhez. Az Érdi Tudományos Díjhoz díszoklevél és művészeti kivitelű, bronzból készült kör alakú plakett jár. A plakett Eőry Emil szobrászművész alkotása.A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kitüntetett közéleti személyiségek, szakemberek, művészek és sportolók között több református is van. A református kitüntettek teljes névsora itt olvasható el.