Karácsonyi rektori köszöntő

Sok szeretettel köszöntöm a Károli Gáspár Református Egyetem oktatóit, munkatársait és minden kedves hallgatóját. Ezt a köszöntőt, amelyet személyesen szerettem volna elmondani, most csupán ebben a formában tudom eljuttatni Önökhöz, mert sajnos nem lehetünk együtt a karácsonyi istentiszteleten és a szép hagyománnyá vált ünnepségen.

Komoly érzelmi próbatétel lesz ez a karácsony, mert lehet, hogy nélkülöznünk kell mindazoknak a jelenlétét, akiket szeretünk, és nem élhetjük át együtt a várakozás és a beteljesedés örömét. Ugyanakkor hiszem azt, hogy református hitünk átsegít bennünket minden nehézségen, miként Pál Apostol is mondja: „Az igaz ember pedig hitből él.” Ez biztosítja azt a megtartó erőt, amelybe egy bizonytalanná váló világban kapaszkodni lehet.

A karácsony sokféle melengető érzést és hangulatot idéz fel a szívünkben, hiszen Jézus Krisztus születésének, valamint az öröm és a békesség, a család, az otthon és a szülőföld ünnepe. A karácsony magával hozza a meghittséget, a lélek nyugalmát, amikor a mindennapok zaja elcsitul, és ilyenkor még a fegyverek is elhallgatnak. Szívünkben feléled az együttérzés és segítő kezet nyújtunk elesett, rászoruló embertársainknak.

Nemcsak a karácsonyunk lesz más, hanem az egész eddigi év eltért a korábbiaktól. A világjárvány sok vonatkozásban megváltoztatta életmódunkat és számos változást hozott az egyetem életében is. Tavasszal, a járvány első hullámában egyik napról a másikra kellett áttérni a digitális oktatásra és mélyebben meg kellett ismerni, tovább kellett fejleszteni az „online világot” az új digitális technikák révén. Kezdetben nem volt könnyű otthagyni a tantermeket és órákig a számítógép piciny kamerájába nézve tanítani. Nem volt könnyű úgy tanítani, hogy közben csak néhány hallgatót láthattunk. Mégis, a hallgatókkal való sikeres együttműködésünk révén egy eredményes félévet tudhatunk magunk mögött. Köszönöm az oktatók, munkatársak és a hallgatók áldozatos, kitartó munkáját. A kezdeti nehézségek után egy picit fellélegeztünk és szeptemberben részben visszatértünk a személyes jelenléten alapuló oktatáshoz, de már ekkor ötvöztük azt a digitális oktatással. Megtarthattuk maszkban és az egészségügyi szabályok követése mellett az istentisztelettel egybekötött egyetemi tanévnyitó ünnepséget. Novemberben pedig, a járvány második hulláma idején, már professzionálisan használták az oktatók és a hallgatók a digitális technológiákat.

Nemcsak a nehézségek sikeres leküzdéséről, hanem több örömteli eseményről is beszámolhatok. Egyetemünk ugyanis új képzési helyszínnel gazdagodott. A törvény erejénél fogva a kecskeméti Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara ez év július 31-én beolvadt a Nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Karba, és ettől az időponttól a kecskeméti 500 fős Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és a 200 fős Óvoda fenntartása és irányítása is a Károli Gáspár Református Egyetem feladatává vált.

Új épülettel is gazdagodott Egyetemünk ebben az évben. Szeptember 1-jén ünnepélyes keretek között a Magyarországi Református Egyháznak a Miniszterelnökséget vezető miniszter átadta a teljesen felújított gyönyörű, historizáló-eklektikus Károlyi-Csekonics Palotát, amelynek Reviczky utcai épületszárnyába a Bölcsészettudományi Kar és a Történettudományi Doktori Iskolája mellett a Bod Péter Könyvtár, az Egyetem Lelkigondozói Szolgálata és a Hallgatói Önkormányzat irodája is helyet kapott. A történelmi hagyományokkal rendelkező patinás épületben egy 200 fős, és egy 120 fős előadóterem, valamint 25 szemináriumi terem is megtalálható. A harmadik legnagyobb terem, a 90 fős, „ebédlő” elnevezésű konferenciaterem vagy Csekonics terem, a reprezentativitása miatt elsősorban nem a napi oktatási célokra hivatott, hanem egyházi és egyetemi ünnepi események, konferenciák, rendezvények megtartására. Az épület hivatalos átadása előtt ezt a termet az egyetem legfőbb döntéshozó testülete, a Szenátus vette birtokba és azóta is itt tartja üléseit.

Az egyetem életében ebben az évben fontos esemény volt az akkreditációs eljárás. Ennek részét képezte 2020. november 18-án és 19-én a Károlyi-Csekonics Palotában a látogató bizottsággal online módon -előre meghatározott rendben- tartott panelbeszélgetések sora, amelyen az egyetem oktatói és hallgatói is jelen voltak. Ezt a kétnapos online látogatást komoly felkészülés, és sokszor éjszakába nyúló tanácskozások, megbeszélések, vagyis feszített munka előzte meg.

Szeretném a köszönetemet kifejezni minden egyetemi oktatónak, dolgozónak és hallgatónak, hogy ezekben a próbatételekben egymást tisztelő és szerető közösségként, fegyelmezetten vettek részt. A sikeres eredmények alapját nemcsak a számos erőfeszítés és a kiváló munka képezte, hanem az is, hogy egy közös célért dolgoztunk. Azt tapasztaltam, hogy egy olyan közösség részesei vagyunk, amely egymást segíti, tiszteli, és amelyben a nehézségek dacára nem gyengült, hanem megerősödött az összetartozás felemelő érzése.

Büszkeséggel tölt el , hogy HVG Diploma 2021. évi felsőoktatási rangsor összesített képzési rangsorában Egyetemünk a hetedik helyen végzett a rangsorolt 38 magyarországi felsőoktatási intézmény között. Az oktatói kiválósági rangsorban az egyetem a harmadik helyezést érte el.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem több kara is kiválóan szerepelt a felsőoktatási rangsorban. A Hittudományi Karon a tudományos kvalifikációval rendelkező oktatók aránya csaknem 100%, ami az országban szinte egyedülálló. Az egész egyetem tekintetében elmondható továbbá, hogy magas a tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya, mert eléri a 87%-ot.

Az Állam- és Jogtudományi Karunk az elmúlt években megkezdett minőségi megújulás eredményeként a képzési területi rangsorban országosan, a negyedik helyen végzett. A tudományos fokozattal rendelkező oktatóink aránya – 92,3% – ezen a területen is kiemelkedő, országosan a második legmagasabb.

A Szociális és Egészségtudományi Kar első helyen áll a tudományos fokozattal rendelkező oktatók arányát tekintve a társadalomtudományi képzésterületi rangsorban.

A Tanítóképző Főiskolai Kar a pedagógusképzés területi rangsorban a tudományos fokozattal rendelkező oktatók arányát tekintve az előkelő negyedik helyezést érte el.

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karunk az oktatók és a hallgatók kiválóságát tekintve is szintén a negyedik helyen végzett, emellett első a tudományos fokozattal rendelkező oktatók arányát tekintve a bölcsészettudományi képzésterületi rangsorban. A pedagógusképzés képzési területi rangsor alapján pedig 36 egyetemi kar közül a képzeletbeli dobogó második fokára állhat fel. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a képzési területre felvett hallgatóink 94,5%-a a Bölcsészettudományi Kart jelölte első helyen. A karon kimagasló a tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya – 82,2% – országosan a második legmagasabb érték. Ki kell emelnem, hogy az összesített képzési rangsorban a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar a rangsorolt 147 hazai felsőoktatási kar között az élmezőnyben, a nyolcadik helyen végzett.

Most a pihenés időszaka következik, és kívánom, hogy mindenki gyűjtsön erőt, hogy az új esztendőben lélekben, szellemben, testben megerősödve álljon helyt. Ady Endre írta, hogy nincs szükség másra karácsonykor, mint „Imádni az Istent És egymást szeretni…Karácsonyi rege Ha valóra válna, Igazi boldogság Szállna a világra.”

Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott karácsonyi ünnepeket és reményteljes, boldog újesztendőt a Károli Gáspár Református Egyetem minden oktatójának, munkatársának és hallgatójának.

Dr. habil. Czine Ágnes
rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép