A Károli továbbra is az egyik legnépszerűbb egyetem

Az Oktatási Hivatal március 18-án közzétett adatai alapján1 a Károli Gáspár Református Egyetem ismét a legnépszerűbb egyetemek között szerepel a 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban (2021A) jelentkezők országos adatait tekintve.

Egyetemünk az 51 rangsorolt intézmény között az összes jelentkezői létszám alapján készített rangsorban az előkelő 7. helyet szerezte meg, míg az Intézményünket első helyen megjelölt jelentkezők számát tekintve a 9. helyen áll. A tavalyi jelentkezési adatokhoz képest Egyetemünk mindkét rangsorban egy-egy helyet előre lépve erősítette meg helyét a Top10-es mezőnyben.

Állam- és Jogtudományi Karunk az ország valamennyi állam- és jogtudományi karához viszonyítva kiváló eredményt ért el, az Oktatási Hivatal kimutatása alapján szinte az összes rangsorban az 1. helyen végzett a többi jogi karhoz képest: 1. helyen végzett az összes jelentkezők létszámának rangsorában, emellett nagy örömünkre szolgál, hogy az első helyes jelentkezők létszáma alapján készített rangsorban is az 1. helyen áll.  Az első helyes jelentkezők létszáma összességében több, mint 59%-kal nőtt karunkon az előző évi felvételi eljáráshoz (2020A) képest.

Egyetemünk legnagyobb kara, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar továbbra is töretlen népszerűségnek örvend a felvételizők körében, hiszen az ország összes egyetemi karát tekintve, az összes jelentkezők létszáma alapján készített rangsorban továbbra is a 4. helyen áll. Az első helyes jelentkezők létszáma alapján készített rangsorban szintén az élmezőnyben szerepel karunk, az 5. helyen áll a valamennyi hazai egyetemi kart felvonultató rangsorban.

Mesterképzéseink iránt kimagasló az érdeklődés, hiszen a jelentkezők létszáma alapján készített rangsorban az 5. helyen szerepel az összes magyarországi, mesterképzést folytató kar között.

Karunk az ország bölcsészettudományi képzést folytató karai között is kiváló eredményt ért el, az 1. helyen végzett az összes jelentkezők létszámának rangsorában, emellett a jelentkezők által benyújtott összes jelentkezés száma alapján készített rangsorban is az 1. helyen áll.

Egyetemünk Szociális és Egészségtudományi Kara „fiatal kora” ellenére is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a felsőoktatásba jelentkezők körében, ugyanis a tavalyi évben jelentkezők létszámához viszonyítva a 2021. évi általános eljárásban 55,78%-kal növekedett a karra jelentkezők létszáma, emellett az első helyes jelentkezők létszáma is nőtt 68,66%-kal.

A három magyarországi képzési helyszínen – Budapesten, Nagykőrösön, Kecskeméten – oktatást folytató Tanítóképző Főiskolai Karunk az ország összes egyetemi kara között, az első helyes jelentkezők létszáma alapján készített rangsorban a 7. helyen áll. Büszkék vagyunk arra, hogy Karunkon az elsőhelyes jelentkezések száma több, mint 81%-kal nőtt az előző jelentkezési időszakhoz (2020A) képest, emellett a jelentkezők által benyújtott összes jelentkezés száma hatalmasat nőtt, 78,32%-os növekedés mutatható ki.

A jelentkezések számának jelentős emelkedése, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem valamennyi kara által elért remek eredmény egyértelműen visszaigazolja az intézményben folyó minőségi oktatás iránti folyamatos elkötelezettséget.

 

1https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_statisztikak/friss_statisztikak/!FrissStatisztikak/index.php/friss_statisztikak/intezmenyenkent