Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett a TFK

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) 2021. január 28-án tájékoztatta a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karát, hogy a 2020/2021 évi akkreditációs folyamatban való részvétel eredményeként a Kar elnyerte az Akkreditált kiváló Tehetségpont minősítést. Az Akkreditált kiváló Tehetségpontról szóló, 2021. március 25-én kelt okirat alább olvasható:

 

 

Az akkreditációs szakértők értékelése kiemeli, hogy a tehetséggondozó, fejlesztő munka, a tehetséggondozás színvonalának folyamatos fejlesztése iránt a Kar vezetése és közössége elkötelezett. Az intézmény magas minőségű, színvonalas képzést és kutatást támogató környezetben biztosítja a tudományos diákköri tevékenység működtetését. A tehetséggondozási tanácsadó rendszer kiterjed a Kar jelenlegi és volt hallgatóira, a partnerintézmények szakembereire egyéni és csoportos szinten. A szakmai együttműködések és a nemzetközi eredmények ugyancsak támogató elismerésben részesültek.

Az akkreditációs folyamat tapasztalatai összességében megerősítették, hogy regionális hatókörű Akkreditált kiváló Tehetségpontként a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara szakmailag hiteles és kompetens tagja a MATEHETSZ Tehetséghálózat egyre bővülő családjának.

Dr. habil. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes asszony gratuláló levele az alábbiakban olvasható:

Tisztelt Dékán Úr!

Az Egyetem Közössége nevében szívből gratulálok! Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy az Ön által vezetett Kar oktatói, munkatársai a hallgatók aktív részvétele segítségével elérték ezt a kitűnő eredményt, példát mutatva Mindannyiunknak és erősítve a közösség és összetartozás erejét.

Gratulálok Önnek, mint a Kar Vezetőjének - valamint a Kar további Vezetőinek, Oktatóinak, Munkatársainak és a szorgalmas Hallgatóknak.

Életükre, munkájukra Isten gazdag áldását kérem, testvéri köszöntéssel:

Dr. habil. Czine Ágnes
rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes