Gyászhír

Kedves Család és Hozzátartozók, Rokonok és Barátok!
Tisztelt Károli Egyetemi Közösség!


Mélységes fájdalommal és szomorúsággal, de a feltámadás reménységébe vetett hittel vettük tudomásul, hogy elveszítettük Kolossváry Róbert hallgatónkat.

A "MIÉRT?"-re nem tudjuk a választ és arra sem, hogy ez a mély fájdalom meddig tart azok életében,
akik sírnak a személyes veszteségük miatt és azt kérdezik: Hogyan tovább?
 
Nem tudunk mások szívével érezni, csak együtt-érezni.
Ebben az együttérzésben nem tudjuk mi a helyes szó, melyik a pontos mondat,
ami eljut a fájdalmaival küzdő szívhez.
Egyet tudunk: imádkozni a gyászt és fájdalmat hordozókért.
Bízva Jézus nagyheti jelenlétében a gyászt hordozók mellett, mint ahogy
megszánta annak idején a naini özvegyasszonyt, amikor elveszítette gyermekét.
Észrevette, odament hozzá és szavaival az asszony könnyeit törölgette.
 
A hozzátartozók számára a folytatást mi nem tudjuk, csak imádkozunk azért, hogy beteljesedjen az ő fájdalmas
életükben is, hogy:
 
"... maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről... mert az elsők elmúltak..." (Jel 21,3-4)
 
Dr. habil. Czine Ágnes
rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes
a Károli Gáspár Református Egyetem teljes Közössége nevében
 
 

Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatjuk, hogy frissen végzett szociológia mesterszakos hallgatónk, Kolossváry Róbert 2021. március 25-én visszaadta lelkét a teremtőjének.

Kolossváry Róbert Egyetemünk hallgatójaként a velünk töltött évek alatt számos barátságot és szakmai kapcsolatot alakított ki évfolyamtársaival, oktatóival. Szorgalma, törekvése, felkészültsége példamutató volt, témaválasztásaival mindig a társadalomkutatás izgalmas és ígéretes területeit találta meg. Értékes gondolatai és intuitív megközelítése, melyekkel az órákra, szemináriumokra, előadásokra érkezett, gazdagabbá tették a közös munkát, az együtt töltött időt. A barátok, az évfolyamtársak és a tanárok mindig számíthattak szociológiailag megalapozott véleményére, vagy éppen meglepő, gondolatébresztő állásfoglalásaira. Hétköznapi és egyetemi nehézségeivel sokszor önironikus humorával birkózott meg.

Robi az összeesküvés-elméletek témájából írta MA-szakdolgozatát. Munkájának elméleti fejezete magas színvonalú interdiszciplináris megközelítésnek az eredménye. A dolgozatban az oltásellenesség kérdéskörét dolgozta fel: felfoghatatlan veszteség mindannyiunk számára, hogy éppen a könyörtelen járvány ragadta el egy ilyen fiatal és tehetséges tagját a közösségünknek.

Emléke méltó megőrzésére a Szociológia Tanszék egy díjat alapít, amelyet minden évben a legjobb mesterszakos szakdolgozatot készítő hallgatónak adunk át.

A Jóisten szerető gondoskodását kérjük imáinkban családjára és szeretteire a megváltoztathatatlanban való megnyugvásért!
 
Dr. habil. Horváth Géza
dékán
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar