Nagykőrös – a református oktatás egyik központja

Pünkösdhétfőn tartják meg Főtiszteletű Balog Zoltán dunamelléki püspök úr beiktatását a nagykőrösi református templomban. Nem véletlen a helyszínválasztás, hiszen Nagykőrös „kipróbált bástyája a református hitnek, kultúrának és oktatásnak”: a nagykőrösi református gyülekezetet 1545-ben alapították, illetve a nagykőrösi Arany János Általános Iskola és Óvoda, valamint az Arany János Református Gimnázium mellett a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Karának is otthon ad a település.

„Az 1990-ben újraindult tanítóképző 1993-ban a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának (KRE TFK) része lett. A kar hittanoktató- és kántorképző, pedagógusképző, gyakorlati és továbbképzési intézetei református felsőoktatásunk fontos szellemi műhelyei. A nappali képzés mellett levelező hitoktató-, diakónus-, majd tanítóképzés és szociálismunkás-képzés is indult, amelyre több településről, egyházközségből érkeznek a hallgatók. A főiskolának köszönhetően az elmúlt harminc évben sok gyülekezet, oktatási intézmény gazdagodhatott tanítókkal, óvodapedagógusokkal, csecsemő- és kisgyermeknevelőkkel, hittanoktatókkal. A karon tanuló kántorok felsőfokú szakképzettséget szerezhetnek, diplomás kántorokként segíthetik és fejleszthetik a gyülekezeti éneklést.

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) 2021-ben akkreditált kiváló tehetségpontnak minősítette a Tanítóképző Főiskolai Kart. A Nagykőrösön végzettek nagyobb arányban foglalkoztatottak felsőfokú végzettséget igénylő munkakörökben, az elmélyült szakmai alapokra építve továbbtanulási hajlandóságuk is magasabb. A Károli és külön a TFK is több kategóriában előkelő helyezéseket ért el a HVG tavalyi felsőoktatási rangsorában: a tanító alapképzési szak a harmadik, a csecsemőgondozó alapképzési szak a negyedik lett az ugyanezen képzéseket végző intézmények körében. A kar a pedagógusképzés területén az oktatói kiválóságot tekintve a nyolcadik helyezést érte el, ugyanebben a kategóriában a Károli Gáspár Református Egyetem dobogós lett.”

A református oktatási hagyományok további megerősödését szolgálja az a március 12-én aláírt megállapodást is, amely kimondja, hogy a nagykőrösi gyülekezet általános iskolája, az Arany János Általános Iskola és Óvoda központi kiemelt gyakorló iskolája lett a Tanítóképző Főiskolai Karnak.

A parokia.hu oldalon megjelent cikkben Nagykőrös református gyökereiről, múltjáról és jelenéről olvashatnak az alábbi oldalon:

https://www.parokia.hu/v/arany-janos-varosaban/

Kép és idézetek: parokia.hu

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések