Digitális módszertan és eszközrendszer fejlesztése - projekt

Felhívás megnevezése: EFOP-3.2.3-17 – Digitális környezet a köznevelésben

Projekt címe: Digitális módszertan és eszközrendszer fejlesztése Kecskemét és térsége közoktatási intézményeiben

Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00018

Kedvezményezett:
2018.02.01-2020.07.30: Neumann János Egyetem

2020. 07.31-2021.07.31: Károli Gáspár Református Egyetem

Konzorciumi partner: Kecskeméti Tankerületi Központ

Támogatás összege: 109.961.221 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 39.909.069 Ft

Kecskeméti Tankerültei Központra eső rész: 70.052.152 Ft

Intenzitás: 100 %

Megvalósítási időszak: 2018.02.01.-2021.07.31.

Támogató alap: Európai Szociális Alap

A kormány Digitális Oktatási Stratégiájában (DOS) olyan célokat, elveket és prioritásokat határozott meg, amelyek már nagyon szükségesek voltak a XXI. század magyar közoktatási rendszerében. A megvalósítás egyik lépése az EFOP-3.2.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben” pályázat. A projektben 3-4 fős konzorciumok pályázhattak az intézményeik digitális oktatási gyakorlatának fejlesztésére, amely mind módszertani, mind eszközökkel támogatott segítséget jelent.

A projektben a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola, a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium, a lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola és a kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közösen nyújtott be pályázatot, a Neumann János Egyetem konzorciumi vezetésével, a Kecskeméti Tankerülettel, mint fenntartóval közösen. Az érintett négy intézményben már korábban is használtak innovatív digitális oktatási módszereket és eszközöket. A pályázat megnyerésével lehetőség nyílt a módszertan elmélyítésére akkreditált képzések keretében, új eszközök beszerzésére, amelyek megfelelő mobilitást biztosítanak a tanórákon történő új módszertan bevezetéséhez. A pályázati forrásból támogatott projekt alapvetően a matematika, természettudományok és műszaki tudományok területén nyújt fejlesztési lehetőségeket, és ezeken keresztül a probléma megoldási kompetencia és a szövegértés fejlesztését teszi lehetővé.

A három és fél éves pályázati ciklus alatt megtartott rendezvények a szülők és külső partnerek számára is lehetőséget biztosítottak a digitális modernizálás megismerésére. A digitálisan modernizált négy intézmény olyan esélyt kapott az innovációra, amely közelebb hozhatja az oktatás tartalmait és eszközeit a diákokhoz, akiknek a digitalizáció a mindennapokban már természetes.

Összegezve a projekt egy jelentős lépés az intézmények szakmai megújulásához, a korszerű és motiváló oktatási tartalmak bevezetéséhez, a digitális eszközpark bővítéséhez, amely nem csak a pályázatba bevont tárgyak és intézmények esetén, hanem jóval szélesebb körben is kifejtette hatását.

Fenntartói jogutódlással 2020. július 31-én a Károli Gáspár Református Egyetem megörökölte a projektet, melynek szakmai fejlesztési része lezárult addigra. A Károli Gáspár Református Egyetem gondoskodott a projektzárásról.

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép