Tisztelgés a „pataki szellem” előtt – a 65 éves Dienes Dénest köszönti a Reformáció Öröksége-sorozat hetedik kötete

Ötven szerző nyolc szekcióban, két kötetben, közel nyolcszáz oldalon – a kárpát-medencei protestáns egyháztörténet tiszteletet parancsoló szemléje a „…Tanácsaid hűség és igazság”. Tisztelgő írások Dienes Dénes professzor úr 65. születésnapjára című kötet. A Sárospataki Református Teológiai Akadémia egyháztörténész professzora, a Gyűjtemények vezetője, és a Sárospataki Református Kollégium közigazgatója előtt tisztelgő kiadvány a Károli Gáspár Református Egyetem Reformáció Öröksége Műhely és a Hittudományi Kar Egyháztörténeti Intézet kiadásában jelent meg, a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Sárospataki Református Kollégium támogatásával.

A tudósi pályáját saját egyházközsége, majd szülőfaluja gyülekezetei (Ároktő 1989, Alsóvadász 1998) gyülekezettörténetével kezdő Dienes Dénes az elmúlt évtizedekben nem csupán a magyarországi református egyháztörténet megkerülhetetlen szereplője, de Kollégium küldetésének és a „pataki szellem” eszményeinek mindenkori képviselője is lett. A professzor szerteágazó tudományos tevékenységét híven tükrözi a most megjelent kiadvány, amelyben iskolatörténettel, egyházkormányzattal, könyvtörténettel, személyes kegyességgel, nemzetközi protestáns kapcsolatokkal, református művelődéssel foglalkozó tanulmányok egyaránt helyet kaptak.

Az érdeklődők a 65. születésnapját ősszel betöltött Dienes Dénest köszöntő személyes hangú visszaemlékezésekből megismerhetik a filológiai pontosságra ügyelő, ugyanakkor a jóízű anekdotákat kedvelő, a hozzá fordulók segítésére mindig kész tanár és kutató személyiségét is. A kiadványt Csorba Dávid, a Reformáció Öröksége Műhely tudományos főmunkatársa és Szatmári Emília szerkesztették.

A két kötet szabadon letölthető az alábbi linkekről.

„…Tanácsaid hűség és igazság” Tisztelgő írások Dienes Dénes Professzor Úr 65. születésnapjára I.

„…Tanácsaid hűség és igazság” Tisztelgő írások Dienes Dénes Professzor Úr 65. születésnapjára II.

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép