Tíz éve hunyt el egyetemünk alapítója, Dr. Hegedűs Loránt

Idén 10 éve, hogy 2013. január 26-án elhunyt Hegedűs Loránt református püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának korábbi lelkészi elnöke, egyetemünk megalapítója. 

Az egyetem 1993-as megalapításakor döntő szerepet játszott Dr. Hegedűs Loránt református lelkész, a Dunamelléki Egyházkerület akkori püspökének keresztyén tradícióra és a református hitvallásra vonatkozó mély meggyőződése, miszerint szükség van református felsőoktatási intézményre. Hegedűs Loránt küldetésének tekintette a református – így az oktatási – intézmények létrehozását, megszilárdítását, hiszen tudta, hogy a hitélet fejlődésében, a lelki megújulás elősegítésében nélkülözhetetlen bástyákra van szükségünk. A református egyetem alapításának szükségszerűségéről többek között úgy érvelt, hogy „minden tudománynak van református keresztyén hermeneutikája, és minden tudománynak olyan interdiszciplináris kapcsolódási pontja, amellyel a teológia épp a kálvini egyetemes vagy – mai kifejezéssel – holisztikus látásmóddal gazdagíthatja tudásunkat” – írja Dr. Békési Sándor, akinek az egykori református lelkészről szóló visszaemlékezése Az egyetemalapító címmel ide kattintva olvasható.

Hegedűs Loránt „pontosan érezte, hogy ahol a rendszerváltozást követő évek kegyelmi pillanataiban nem sikerül visszaszerezni a diktatúra által elvett oktatási és szociális intézményeket, ott évtizedekre veszítjük el a lehetőségét a lelki megújuláshoz elengedhetetlen egyházi közfeladat-ellátásnak. Az újraindult egyházi alap- és középfokú oktatás, a Károli-egyetem, az egyházi fenntartású kórházak és szociális intézmények hasonló számban soha nem nyitották volna meg, illetve újra a kapuikat az ő állhatatos küzdelme, végtelen hite és kitartása nélkül” – írta nekrológjában Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép