Átadták az egyetem akkreditációjáról szóló tanúsítványt

2023. március 9-én Az akkreditáció szerepe a sikeres felsőoktatásban című konferencia keretében adták át a Károli Gáspár Református Egyetem részére azt a tanúsítványt, amely a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2021/3/VI/4. számú határozata alapján a Károli Gáspár Református Egyetemet 2026. március 26-ig akkreditálta. A konferencián Prof. Dr. Szuchy Róbert oktatási rektorhelyettes vett részt és ünnepélyes keretek között vette át Prof. Dr. Csépe Valériától, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnökétől a tanúsítványt.

Részlet az akkreditációs döntés indoklásából:

„Az intézményi önértékelés és az online interjúk tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem az ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) sztenderdek alapján, egységes, az egész intézményre kiterjedő minőségbiztosítási rendszert működtet. Az intézmény minőségbiztosítási- és fejlesztési folyamatai tervezettek, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárásai rendszeresek.

A vezetési folyamatok és a minőségbiztosítási folyamatok között erős a kapcsolat, az oktatás menedzsmentje megfelelő, a kutatás menedzsmentje jó, iránya illeszkedik az intézményi stratégiához.

A támogató folyamatok – pénzügyi, gazdálkodási, informatikai, létesítménygazdálkodás – és az infrastruktúra megfelelő hátteret biztosítanak az oktatási, kutatási tevékenységhez. A belső minőségbiztosítási rendszer képes a Károli Gáspár Református Egyetem oktatási és kutatási tevékenységének minőségét az akkreditáció hatálya alatt nyomon követni, értékelni, és ezzel azok minőségéhez hozzájárulni.”