Zenés beszélgetés keretében mutatták be az Áldáskívánás c. művet

Kottabemutató keretében ismerhették meg az érdeklődők a Károli Gáspár Református Egyetem alapításának 30. évfordulójára komponált Áldáskívánás négyszólamú vegyeskarra és orgonára című zeneművet. Az alkotást március 23-án a Károlyi-Csekonics-palota Báltermében Prof. Dr. h. c. Gárdonyi Zsolt zeneszerző zenés beszélgetés keretében mutatta be.

A rendezvény kezdetén Prof. Dr. Trócsányi László rektor köszöntötte Gárdonyi Zsolt orgonaművészt, és a református énekeskönyv 642. számú énekét idézte, melynek dallamát a zeneszerző szerezte. Kiemelte, hogy református gyülekezetek életében milyen fontos szerepet töltenek be az énekek, a közös éneklés, ezért hálával tartozunk mindazoknak, akik az énekeskönyv megszületéséhez hozzájárultak szöveggel vagy dallammal. Hozzátette, hogy a Gárdonyi-család munkásságát ismerve megtiszteltetés az egyetemnek, hogy vendégként fogadhatta most a zeneszerzőt.

Dr. Galsi Árpád, a Kálvin Kiadó igazgatója beszédében örömének adott hangot, hogy Gárdonyi Zsolttal immár a sokadik együttműködés keretében dolgozhattak együtt. Kiemelte, hogy a Gárdonyi Zsolt Áldáskívánás című művének keretét adó Áldás, Békesség! köszöntés az egyház életének és minden más szolgálatnak is keretet és orientációt ad, legyen az oktatás vagy könyvkiadás. Földi életünk zarándokútja során az eget és a földet teremtő Isten megáldja az embert, ezért mi emberek békességben járhatjuk utunkat Isten országa felé haladva, összhangban Isten akaratával.

A kottabemutató során Dr. Méhes Balázs dékánhelyettes, a Pedagógiai Kar Egyházzenei és Zenepedagógiai Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára beszélgetett Gárdonyi Zsolttal a zenemű keletkezéséről, hátteréről. Méhes Balázs örvendetesnek tartja, hogy a zenemű kottája még az ősbemutató előtt elkészülhetett, elmondása szerint ilyen alkalomra ritkán van példa, ezért ez hálaadásra ad okot. Az intézmény alapításának 30. évfordulójára írt zenemű is innovációnak számít, hiszen egyedülálló, hogy egy egyetem jubileumi évfordulójára saját zeneművet komponáljanak. Ebben az intézmény úttörő, hiszen a Károli Gáspár Református Egyetem alapító kara, a Pedagógiai Kar jelentős zenei múltra tekinthet vissza. Kodály Zoltán 1939-ben az akkor 100 éves dunamelléki tanítóképzőnek ajánlotta Semmit ne bánkódjál kezdetű remekművét.

Méhes Balázs röviden ismertette, hogy az egyetem és Gárdonyi Zsolt együttműködése régebbre nyúlik vissza: Nagykőrösön az elmúlt három évtizedben a Pedagógiai Kar hallgatói és oktatói, valamint Laus Viventi Deo Énekkara a Gárdonyi zeneszerzőcsalád számos alkotását mutatta be. A nagykőrösi kántor szak alapítója, Dávid István főiskolai tanár több alkalommal meghívta Gárdonyi Zsoltot, hogy segítse az ott folyó zenei munkát. A 2012-ben szervezett nagykőrösi egyházzenei konferencia főelőadójának szintén Gárdonyi Zsoltot kérték fel.

Gárdonyi Zsolt a beszélgetés során elmesélte, hogy az Áldáskívánás című orgonakíséretes kórusműve a Károli-Biblia azon igeverseit foglalja magába (az 1908-as kiadásából!), amelyeket még szüleitől kapott útravalóul. A gyerekszobájában kifüggesztett Róma 8:31 igevers meghatározó jelentőségű lett az életében, így a református egyház jeligéje: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” lett legutóbbi művének, az Áldáskívánásnak is a központi eleme. A korábbi Gárdonyi-művekkel ellentétben ebben az alkotásban nincs egy átfogó dallam, hanem állandó hullámzás jellemzi a kórus és az orgona játékával összhangban. A központi igevers kétszer is elhangzik a hat és fél perces alkotásban, melyben mintegy füzérre felfűzve szólalnak meg az igeversek. A zenemű keretét adó Áldás, Békesség! köszöntés az alábbi igeverseket öleli át:

Egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. (2Pt 3,8)

Sem halál, sem élet nem szakíthat el minket Istennek szerelmétől, mely vagyon a Jézus Krisztusban. (Róm 8,38–39)

Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? (Róm 8,31)

Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. (Róm 9,16)

Aki jót végez felőlem. Tőle van reménységem. (Zsolt 57,3 / Zsolt 62,6)

A kottabemutatón Gárdonyi Zsolt zeneszerző zongorán szemléltette művének néhány motívumát, illetve bemutatta, hogy egyes zenei motívumok hogyan kapcsolódnak az igeversekhez, a zenei illusztráció hogyan reflektál a szöveg tartalmára. Györffy Katalin és Berkesi Boglárka énekével kiegészítve a hallgatóság fültanúja lehetett mindannak, amit szóban is elmondott a zeneszerű. Gárdonyi Zsolt korábbi orgonaműveivel ellentétben az Áldáskívánás című mű sajátossága, hogy nincsenek benne virtuóz futamok. A zeneszerző utolsó darabjának titulált szerzeményét melankolikus, meditatív hangulat jellemzi, mély gondolatok a zene nyelvén. A zenemű egyfelől az utóbbi évek történéseit nézve akár korlenyomatnak is tekinthető, ugyanakkor bátorító üzenet is egyben, hiszen, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?

Az Áldáskívánás négyszólamú vegyeskarra és orgonára a Károli Gáspár Református Egyetem 30. évfordulójára című zenemű ősbemutatójára 2023. március 31-én, a Zeneakadémián tartandó jótékonysági koncert keretében kerül sor. Regisztrálni az alábbi linken személyenként lehetséges: http://www.kre.hu/emlekev/zeneakademia/

A rendezvényről készült teljes galéria ide kattintva tekinthető meg.