Idén első alkalommal adták át a Szenczi Molnár Albert Díjakat

A Prof. Dr. Trócsányi László rektor kezdeményezésére alapított Szenczi Molnár Albert Díj célja, hogy erkölcsileg és anyagilag is támogassa a Károli Gáspár Református Egyetem kutatási és oktatási eredményeit. Idén első alkalommal, április 24-én került sor a díjak átadására a Károlyi-Csekonics-palotában. A református lelkészről, nyelvtudósról, műfordítóról elnevezett elismeréseket 37 oktatónk vehette át: 23 fő pályázat útján és 14 fő külön bírálati folyamat nélkül részesült a díjban. A díjazottak a kitüntető cím mellett 24 hónapon keresztül meghatározott összegű külön juttatásban részesülnek.

A díjátadó ünnepség kezdetén Trócsányi László rektor köszöntőjében kiemelte, hogy az egyetem szellemiségét, külső megítélését és belső hangulatát sok tényező határozza meg, legfőképpen azonban a tanárok szerepe meghatározó, hiszen oktatóink tudományos munkája és oktatási tevékenysége életre szóló hatással lehet az intézmény hallgatóira. Oktatóink példaképek, akik felelősek az itt tanuló fiatalokért, ezért az egyetem vezetése minden segítséget és támogatást meg szeretne adni a kutatási tevékenységhez, a tehetséggondozásban vállalt feladatokhoz. Rektor úr a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia kapcsán is köszönetét fejezte ki oktatóinknak, hogy szép sikerek, kiváló eredmények születettek ezen a konferencián is. Köszönetét fejezte ki a bíráló bizottság tagjainak, és jelezte, hogy a pályázat jövőre is meghirdetésre kerül.

Szabó István professzor, a Hittudományi Kar oktatója, a Szenczi Molnár Albert Díj bíráló bizottságának elnöke elmondta, hogy nem volt könnyű helyzetben a bizottság a pályázatok elbírálását illetően, hiszen többszörös túljelentkezés volt, amit örömteli hírnek nevezett. Szenczi Molnár Albert munkásságáról szólva hangsúlyozta, hogy életrajzát, naplóját olvasva látjuk, hogy azokhoz a tudományos munkákhoz, melyekkel életében foglalkozott, szintén támogatásokra volt szüksége. Hangsúlyozta, hogy az egyetem célkitűzése ezzel a díjjal is az, hogy anyagilag támogassa az oktatók, kutatók munkáját, hogy eredményeiket könnyebben hozhassák nyilvánosságra és tegyék elérhetővé a hallgatóknak, illetve a széles nagyközönségnek. Szenczi Molnár Albert kisdiákként kóstolt bele a tudomány világába és később, már tudós emberként szolgált másokat könyveivel, tudományával. Ma, az egyetemen tanuló hallgatók közül sem tudjuk, hogy kikből lesznek a jövő tudósai, szaktekintélyei, ezért fontos, hogy oktatóként példaképként elöl járva, a hallgatókat támogatva mutassunk utat a jövő nemzedékének.

A Szenczi Molnár Albert Díjjal elismert oktatóink névsora:

20/2022. (XII.15.)/R sz. Rektori utasítás 7. §-a alapján a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező oktatók külön bírálati folyamat nélkül automatikusan részesültek a díjban:

Prof. Dr. Jakab Éva (ÁJK)
Prof. Dr. Laczkó Tibor (BTK)
Prof. Dr. Boros Gábor (BTK)
Prof. Dr. Horváth János (BTK)
Prof. Dr. Köteles Ferenc (BTK)
Prof. Dr. Fülöp Márta (BTK)
Prof. Dr. Péli Gábor (BTK)
Prof. Dr. F. Romhányi Beatrix (BTK)
Prof. Dr. Hermann Róbert (BTK)
Prof. Dr. Horváth Miklós (BTK)
Prof. Dr. Szakály Sándor (BTK)
Prof. Dr. Szávai Ferenc (BTK)
Dr. Fogarasi András (GESZK)
Dr. habil. Vámos Péter(BTK)

 

1/2023. (III.29.) sz. SZMAD BB határozat alapján a Szenczi Molnár Albert Díj Bíráló Bizottsága 23 pályázót részesített a díjban, akik az előzetes titkos szavazáson abszolút többséget szereztek és a kiírási feltételeknek megfeleltek:

Dr. Takács Szabolcs (BTK)
Prof. Dr. Kun Attila Sándor (ÁJK)
Dr. habil. Apatóczky Ákos Bertalan (BTK)
Dr. habil. Hermann Zoltán (BTK)
Dr. habil. Heltai János Imre (BTK)
Dr. Szontagh Pál Iván (PK)
Dr. habil. Dringó-Horváth Ida (BTK)
Dr. habil. Kendeffy Gábor (HTK)
Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér (ÁJK)
Prof. Dr. Rixer Ádám (ÁJK)
Prof. Dr. Tóth J. Zoltán (ÁJK)
Dr. habil. Farkas Mária Ildikó (BTK)
Dr. habil. Sarnyai Csaba Máté (BTK)
Dr. Jékely Zsombor (BTK)
Dr. Kövesdi Andrea (BTK)
Dr. Kövi Zsuzsanna (BTK)
Prof. Dr. Sepsi Enikő (BTK)
Prof. Dr. Siba Balázs (HTK)
Dr. habil. Móré Sándor (ÁJK)
Dr. habil. Szentpétery-Czeglédy Anita (BTK)
Prof. Dr. Udvary Sándor (ÁJK)
Dr. habil. Vassányi Miklós Koppány (BTK)
Dr. Pődör Dóra (BTK)

A díjátadóról készült teljes galéria itt tekinthető meg.

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép