Harmadik alkalommal rendezték meg a Kányádi-versenyt egyetemünkön

Mi sem szimbolizálhatná jobban a nemzeti összetartozás napjával összefonódott Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs versenynek a célját, mint a költő Kőnyomat című verse, amely hitvallás az értékek elpusztíthatatlansága, örökérvényűsége mellett: „a kövek beépíthetők / a kövek összezúzhatók / porrá őrölhetők / de attól még a kő kő marad”.

A Pedagógiai Kar 2023. június 3-án harmadik alkalommal rendezte meg a versenyt, amelynek megvalósulása szép példája a művészetek szinergiájának. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő rendezvényre a helyi válogatók után közel száz nevezés érkezett magyarországi, határon túli és más külföldi egyetemekről, egyetemi karokról.

A megnyitó ünnepség a verseny fővédnökének, Havas Judit Artisjus-díjas előadóművésznek a szavaival vette kezdetét, aki hangsúlyozta, hogy Kányádi Sándor számára a szellemi egység különösen fontos volt, és ezt a szellemiséget a jelenlegi rendezvény méltóképpen közvetíti. A Károli Gáspár Református Egyetem képviseletében – Trócsányi László rektor úr köszöntését is tolmácsolva – Balla Péter hitéleti rektorhelyettes üdvözölte a résztvevőket, és kívánt áldást a közösségre. A megnyitó keretében szót kapott Keszi István, a magyar nyelv ápolását szolgáló rendezvényeket támogató Magyar Nyelvőr Alapítvány alapítói képviselője. A szervezők nevében pedig Tóth Etelka dékánhelyettes köszöntötte a Kányádi családot, a versenyzőket és felkészítő tanáraikat. A megnyitó ünnepélyességét Stadler Csilla negyedéves tanító szakos hallgató zongorajátéka emelte.

A program keretében szakmai előadások hangzottak el. Pécsi Györgyi József Attila-díjas irodalomtörténész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Kányádi Sándor személyiségével, verseinek mélyebb rétegeivel ismertette meg a hallgatóságot. Kórusművek Kányádi Sándor verseire című előadásában Köncse Kriszta főiskolai tanár zenei megközelítésben rajzolta meg Kányádi portréját. A 2023-ban Kányádi Sándor verseire meghirdetett versillusztrációs verseny  témája a madár volt. Ehhez kapcsolódott tágabb kitekintésben Somodi Ildikó Madárszimbolika a művészetekben című előadása.  

A versillusztrációs versenyre 46 alkotótól ékezett pályamunka. Az alkotásokat öt főből álló zsűri értékelte, amelynek tagjai: Józsa Judit művészettörténész, kerámiaszobrász, Havas Judit a verseny fővédnöke, Somodi Ildikó, textilművész, főiskolai tanár, a verseny szakmai szervezője, Tóth Alisa illusztrátor, egyetemi adjunktus, Górnagy Gyula művésztanár. A pályaműveket a zsűri arany, ezüst és bronz fokozattal minősítette: 15 arany, 13 ezüst és 19 bronz fokozatú minősítéssel díjazta az alkotásokat.
A pályaművek 2023. szeptember végéig megtekinthetők a Pedagógiai Kar budapesti képzési helyén (1042 Budapest, Árpád út 161–163.) rendezett kiállításon.

A versmondó verseny 41 magyarországi, határon túli és más külföldi egyetemeket képviselő versenyző részvételével zajlott. A hagyományoknak megfelelően a versenyzők először a kötelező Kányádi Sándor-verseket – a Kőnyomat vagy az Epilógus egy balladához című verseket – mondták el, majd a szabadon választott versek, a 20–21. századi magyar líra világából hozott művek következtek. A magyart idegen nyelvként tanuló külföldi hallgatók külön kategóriában versenyeztek. Külön öröm volt, hogy több határon túli versenyző személyes részvételével is megtisztelte a rendezvényt.
A versmondókat öt főből álló zsűri minősítette. Tagjai: Havas Judit, Artisjus-díjas előadóművész, irodalomtörténész, a verseny fővédnöke, Bölcskei Andrea a KRE BTK dékánhelyettese, habilitált egyetemi docens, Keszi István, a Magyar Nyelvőr Alapítvány alapítói képviselője, Pécsi Györgyi, az MMA rendes tagja, József Attila-díjas irodalomtörténész, Rubold Ödön, a Nemzeti Színház művésze, Jászai Mari-díjas színművész. A zsűri 13 arany, 14 ezüst és 14 bronz fokozattal jutalmazta a versmondókat.

A rendezvény jelentőségét Pap Ferenc, a Pedagógiai Kar dékánja foglalta össze. Kányádi Sándor Kőnyomat című versét idézve – „a templomok lerombolhatók / a temetők fölszánthatók / de mi történjék a kövekkel” – kiemelte, hogy megtiszteltetés, felelősség és küldetés a Kar számára, hogy az anyanyelv megtartó erejét hittel valló Kányádi Sándort útmutatónkká választhattuk, és közösen ünnepelhetjük.

A verseny részletes eredményei itt olvashatók.
Az illusztrációk itt tekinthetők meg.

A Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny teljes terjedelmében visszanézhető az alábbi linken (a közvetítés kb. a 11. perctől kezdődik):

Médiamegjelenés
M5– Librettó 2023. 06. 13.
https://mediaklikk.hu/video/2023/06/13/libretto-2023-junius-13

Világszám – Kányádit magyarul
http://vilagszam.hu/cikkek/kanyadit-magyarul-kulfoldi-diakok-brilliroztak-a-szavaloversenyen.html/18041

A verseny támogatói
Anyanyelvápolók Szövetsége
Magyar Nyelvőr Alapítvány
Ifjú Múzsák Alapítvány
Akadémiai Kiadó
MMA Kiadó
Hungarovox Kiadó és Oktatási Stúdió
Líra Kiadó
Nap Kiadó
Pesti Kalligram Kiadó
Tinta Könyvkiadó

A verseny szervezői, közreműködői köszönetüket fejezik ki a verseny támogatásáért.

A 2023. évi Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny szervezői

Meghívó és program – 2023

A 2023. évi verseny felhívásai

Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny a felsőoktatási intézmények hallgatóinak

Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny a határon túli felsőoktatási intézmények hallgatóinak

Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs verseny a magyart idegen nyelvként tanuló hallgatóknak

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések