Elhunyt Bruhács János, egyetemünk professor emeritusa

Életének 83. évében elhunyt Bruhács János, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa, a nemzetközi jog nemzetközileg is elismert kutatója.

Bruhács János 1939. szeptember 23-án született Pécsett, közép- és felsőfokú tanulmányait is itt végezte. 1963 óta folyamatosan oktatott a Janus Pannonius Tudományegyetemen, majd a jogutód Pécsi Tudományegyetemen. A PTE Állam- és Jogtudományi Karán 1988-2004-ig tanszékvezetői feladatot látott el, 1989-ben a Kar dékánhelyettese, illetve 1990-1993 között annak dékánja volt, 2009 óta pedig professor emeritusként vett részt aktívan a tudományos és oktatói munkában.

Professzor úr a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola törzstagja volt, 2001 és 2009 között egyetemünk Állam- és Jogtudományi Karán is tanított, 2009-től professor emeritusként tevékenykedett.  

Közel hatvan tanévet felölelő oktatási tevékenységéhez kapcsolódik több kiadást megért nemzetközi jogi tankönyve, amelyből négy felsőoktatási intézményben hallgatók ezrei sajátíthatták el a nemzetközi jog fundamentumait.

Bruhács János tudományos kutatómunkájának középpontjában a nemzetközi vízjog és a nemzetközi környezetvédelmi jog állt. Egyik meghatározó műve a The Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses című monográfia (Brill-Nijhoff, 1993). A nemzetközi folyók jogával, a nemzetközi környezetvédelemmel, a nemzetközi felelősséggel összefüggő szakmai elismertsége nemcsak Magyarországon, de külföldön is kiterjedt szakértői tevékenységet eredményezett.

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága által tervezett környezeti felelősségi jegyzőkönyv kidolgozása (2000-2003) során a magyar delegáció vezetőjeként irányította a szakmai munkát. Bruhács János 1998 óta folyamatosan tagja volt a hágai Állandó Választott Bíróság magyar nemzeti csoportjának.

Professzor úr számos hazai tudományos testületnek is tagja, illetve tisztségviselője volt, ilyen többek között a Nemzetközi Jogi Egyesület magyar tagozata és a Magyar ENSZ Társaság.

Bruhács János szakmai életútját és munkásságát a magyar állam a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével és a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjével ismerte el.

Emlékét örökké megőrizzük!

Bruhács János portré