Károli Egyetem Napja: emlékezés, hálaadás és köszönetnyilvánítás

Szeptember 30-án, második alkalommal került sor a Károli Egyetem Napja rendezvényre. A Ráday Ház dísztermében összegyűlő Károli Közösség ezen a napon emlékezett törvényi alapításának évfordulójára. A rendezvény helyszíne – a tavaly átadott Ráday Ház – a Károli Gáspár Református Egyetem életében szimbolikus: harminc éve, október 11-én tartotta az intézmény első ünnepélyes tanévnyitóját az akkori Ráday Kollégium dísztermében.

A Károli Egyetem Napja rendezvényen az intézmény munkatársainak kitüntetései mellett a Károli Egyetem Díszpolgára címek és a Károli Egyetem Támogatói Díjak is átadásra kerültek.

Egyetem napja 2023 rendezvény képei Egyetem napja 2023 rendezvény képei

„A keresztyén nevelés célja, hogy elvezessen Krisztushoz” – hangsúlyozta Kató Béla püspök, aki igei köszöntőjével elsőként szólt a Károli Közösséghez. Emlékeztetett, hogy a reformáció az oktató-tanító intézmények jelentőségét, az anyanyelvi oktatás fontosságát szorgalmazta, az iskolaépület ugyanolyan jelentőségteljes, magasztos épület volt, mint a templom, s küldetése végső soron ugyanaz volt: elvezetni Krisztus megismerésére. A reformáció utáni egyetemalapítási kísérletek közül Bethlen Gábor fejedelmet emelte ki, rámutatva arra, hogy az általa kezdeményezett és elindított református akadémia stabilitása az Isten oltalmába vetett hit volt, az a bizalom, amely biztos alap lehet a mi életünkben is. Püspök úr hangsúlyozta, hogyha az egyetemen a vertikális és horizontális összetalálkozik, akkor nagy dolgok születhetnek, akkor minden nap kicsivel közelebb kerülhetnek az itt tanuló hallgatók és munkavállalók Krisztushoz. A fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Károli-egyetemre nézve elmondta: most a hálaadás idején is biztos lehet az egyetem abban, hogy ha a hit képezi az egyetem alapját, akkor továbbra is szilárdan áll, Isten oltalma alatt pedig tovább folytatható a megkezdett munka.

Egyetem napja 2023 rendezvény képei Egyetem napja 2023 rendezvény képei

Sulyok Tamás elnök az Egyetem Napját az egyén és a közösség ünnepe mellett a tudomány ünnepének is nevezte, hiszen az egyetem a tudományok fellegvára, a tudományok formálója. Az oktatási intézményben formálódnak a jövő értelmiségei, az egyetem a modern tudományok bölcsőjeként képezi a jövő tudósait, illetve maga a tudomány is itt születik és tökéletesedik. Az egyetem mint kutatóintézet magas és széles körű kutatásokat végez, amelyek bár önértéket képviselnek, azonban sohasem lehetnek öncélúak. A tudományos munka, kutatás nem zárkózhat elefántcsonttoronyba. Kiemelte, hogy a tudomány a világ nyomásának nem engedhet, az érték helyét ne vegye át a mérték. Elnök úr hangsúlyozta, hogy „az egyénnek nincs, csak a közösségnek van tudománya” – majd hozzátette, hogy a közösség ereje abban rejlik, ha erős egyének és időtálló kapcsolódások találkoznak, egymás támogatásával válhatnak az egyének összetartó, tevékeny közösséggé. Az egyetemalapításra emlékezve úgy biztatta a károlis közösséget, hogy „a hallgatók és oktatók a múltból merítkezzenek, a jelenben munkálkodjanak és a jövőbe tekintsenek”.

Egyetem napja 2023 rendezvény képei Egyetem napja 2023 rendezvény képei

Trócsányi László rektor ünnepélyes megnyitójában elmondta, az elmúlt év ismét lehetőséget adott arra, hogy a Károlit minél többen megismerjék, a harmincéves évforduló rendezvényein keresztül az emlékezés és a hálaadás mellett a jövőbeli célok, tervek is megfogalmazódtak. Kiemelte, hogy református egyetem oktatóiként, munkavállalóiként üzenetet hordozunk, sokfélék vagyunk, mégis testvéri közösséget alkotunk. Olyan közösséget, amely érett, értékes gyümölcsöket terem. „Egyetemünk egyfajta gyülekezet, ahol a testvéri szeretetnek és türelemnek kell uralkodnia” – a belső erőt és szilárdságot adó értékek átadása kötelezi az intézményt. Rektor úr a kis hercegi gondolattal élve hangsúlyozta, hogy aki a Károli-egyetemet választotta, és „akit megszelídítettünk, azért felelősséggel tartozunk, mielőtt el kell engednünk őket. Arra kérem egész oktatási közösségünket, hogy érezzék magukénak ezt a felelősséget a „megszelídítésben” és az „elengedésben” is. Teljesítményünk legnagyobb részét ugyanis ez teszi ki”.  Az elért kutatási eredmények, közösségi életet támogató fejlesztések, kezdeményezések a következő években is folytatódnak, a mai díjátadással egybekötött ünnepség jeles alkalom arra, hogy köszönetet mondjuk. Rektor úr úgy fogalmazott: „a Károlis Csapat kiemelkedően jó. Ezt bizonyítja az is, hogy a mai jeles ünnepnap keretében számos díjat, elismerést adhatunk át csapatunk húzójátékosainak, akik átlagon felüli erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem neve egyre dallamosabban és egyre hallhatóbban csengjen, magyarul és idegen nyelven egyaránt, értékes tartalommal megtöltve azt”.

 

Egyetem napja 2023 rendezvény képei Egyetem napja 2023 rendezvény képei

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Díszpolgára címet idén Kató Béla református lelkész, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, Szabó Attila jogász, az Alkotmánybíróság kabinetfőnöke és Alexis Rusinek, a Francia Köztársaság tudományos és egyetemközi együttműködésekért felelős attaséja kapta. Tiszteletbeli doktori címet vehetett át Varga Attila egyetemi docens, a román Alkotmánybíróság alkotmánybírója.

Varga Attila alkotmánybíró a tiszteletbeli doktori cím átvétele után elmondta, hogy a doktori cím kötelezi arra, hogy a jövőben is még alaposabb tudományos munkát végezzen. Mint elmondta, minden díjnak, elismerésnek az a szerepe, hogy ösztönözzön. Nemcsak a múltról szól, hanem a jövőről is – erkölcsi, szellemi bizalom is egyben, amit a jövőben meg kell szolgálni. Hozzátette, hogy a nyugati alkotmányok még mindig őrzői a keresztyén értékrendnek, szellemiségnek: a nyugati jog és a keresztyén elvek, értékrend kapcsolatát a protestáns jogtudós, Hugo Grotius szavaival támasztotta alá: „Isten nem azért akar valamit, mert az jogszerű, hanem valami azért jogszerű, mert Isten úgy akarja.”

Egyetem napja 2023 rendezvény képei

Kató Béla püspök a díszpolgári cím átvétele után úgy fogalmazott, a díj azt üzeni számára, hogy megnyíltak a Károli kapui: hozzátette, hogy határon túliként – a nemzethez való tartozás ismérveként – mindig is fontos volt számára, hogy mi történik az anyaországban. Hálás a Károliért, a Károli eredményei örömmel töltik el és sajátjának érzi. Hálás az eddig elvégzett munkáért, hálás a lehetőségekért, életének nincs olyan területe, amit ne fogadott volna jó szívvel, amit ne vállalt volna fel, mert minden Isten rendelése alapján érkezett az életébe.

Egyetem napja 2023 rendezvény képei

Nagy János államtitkár hálás szívvel fogadta az alma matertől kapott díszpolgári címet, elmondta, nagyon hálás, hogy annak idején sok okos és bölcs emberrel találkozott az egyetemen, a károlis hallgatókat arra bátorította, hogy legyenek nyitottak, használják ki az egyetem adta lehetőségeket, és találjanak minél több okos és bölcs embert az egyetemen, s nem utolsó sorban keressék Isten országát.

Egyetem napja 2023 rendezvény képei

„Uram, ahová te állítasz, ott vágyom állani, ahonnét elszólítasz, kész legyek válni, ahol rám szolgálat vár, kész legyek tenni, ahol szeretnem kell, segíts szeretni” – Szabó Attila, az Alkotmánybíróság kabinetfőnöke végzős gimnazistaként egy erdélyi osztálykirándulás során hallotta az idézett imádságot, mely inspiráció és biztatás volt számára. Köszönő szavaiban elmondta, a hétköznapokban, a napi munka során rengeteg feladattal találkozunk, de ha nincsenek meg a mérföldkövek, irányjelzők az életünkben, akkor a jog is rideg valóság lesz. A hit szemüvegén is meg kell néznünk döntéseinket, vajon helyesen cselekedtünk-e, komolyan kell venni a törvény előírásait, ugyanakkor hit nélkül nem megy.

Egyetem napja 2023 rendezvény képei

Az Egyetem Napja rendezvény keretein belül került átadásra a Kulturális és Innovációs Minisztérium által adományozott Oktatói Szolgálati Emlékérem Szenczi Árpád nyugalmazott főiskolai tanár, a Pedagógiai Kar korábbi dékánja részére. Szenczi Árpád köszönetképpen elmondta, ez az érdem elsősorban a fiataloké, akik a Károli szellemiségében, Karácsony Sándor nyomdokain haladva hallhatták előadásait, profitálhattak kutatásaiból.

Egyetem napja 2023 rendezvény képei

Balog Zoltán püspök a Ráday Napok részeként köszöntötte a rendezvényt, fontosnak tartja, hogy az egyetem elmúlt harminc évében és a jövőben végzett munka és szolgálat egyaránt Isten dicsőségére és az ember javára végzett munka legyen. Püspök úr örömének adott hangot, hogy a Károli-egyetem új kezdeményezésekkel kapcsolódik be az egyházi élet körforgásába: a református gimnáziumok megszólítása nemcsak az egyetem érdeke, hanem lényeges a generációk összekapcsolódása, a bölcsőtől az élet végéig történő támogatás, közösségnyújtás. Püspök úr áldáskívánásával zárult az ünnepi rendezvény.

Egyetem napja 2023 rendezvény képei Egyetem napja 2023 rendezvény képei Egyetem napja 2023 rendezvény képei Egyetem napja 2023 rendezvény képei Egyetem napja 2023 rendezvény képei

Az ünnepségen Schwartz Zoltán hegedűművész Paganini 24 Caprice című darabját szólaltatta meg, Kardffy Aisha művésznő Kéméndi Tamás harmonikaművész és Schwartz Zoltán hegedűművész kíséretében énekelte el az A csitári hegyek alatt című népdalt. Kéméndi Tamás a rendezvényén végén Astor Piazzolla Libertango című művét játszotta.

Intézményünk munkatársai közül – az Egyetem Szenátusának határozatával – kitüntetést vehetett át (a kitüntetett nevére kattintva olvashatják a részletes méltatásokat):

Prof. Dr. Homicskó Árpád Olivér, Pro Universitate Díj
Köbel Dávid, Pro Universitate Juventutis
Telekesi Bálint, Pro Universitate Juventutis
Sümegi Luca Sára, Pro Universitate Juventutis
Paluch Adrián János, Pro Universitate Juventutis
Friderikusz Márton, Pro Universitate Juventutis
Gál Rebeka, Pro Universitate Juventutis
Prof. Dr. Kun Attila, Károli Emlékérem
Dr. Várady Zoltán, Károli Emlékérem
Dr. Heltainé Dr. Nagy Erzsébet, Károli Emlékérem
Dr. Kádasné Dr. Nagy Éva, Károli Emlékérem
Birinyi Márk, Károli Emlékérem
Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar, Károli Emlékérem
Bán Teodóra, Károli Emlékérem
Kecskeméti Református Egyházközség, Károli Egyetem Támogatója Díj
Anyanyelvápolók Szövetsége, Károli Egyetem Támogatója Díj
Nagy Lenke, Károli Egyetem Díszoklevele
Szilvássy Krisztina, Károli Egyetem Díszoklevele
Nándori-Takács Judit, Károli Egyetem Díszoklevele
Várkonyi Anita, Károli Egyetem Díszoklevele
Szabó Katalin Zsuzsanna, Károli Egyetem Díszoklevele
Dr. Nemcsókné Czeglédi Edina, Károli Egyetem Díszoklevele
Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele
Dr. habil. Bölcskei Andrea, Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele
Dr. habil. Pónusz Mónika, Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele
Szabó Erika, Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele
Kovács Tibor Attila, Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele
Kapitány Adrienn, Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele
Prof. Dr. Karasszon István, Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele
Dr. Mészáros Márton, Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele
Gál Hedda, Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele
Dr. Tolnai Ágnes, Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele

A rendezvényről készült teljes képgaléria ide kattintva tekinthető meg.

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések