ÚNKP zárókonferencia 2023/2024

A 2023/2024. tanév Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) intézményi zárókonferenciáját 2024. május 17-én, pénteken tartották a Károli Gáspár Református Egyetemen.

Az eseményen a program ösztöndíjasai – az egyetem hallgatói, doktoranduszai, fiatal oktatói – bemutatták az elmúlt tanév során végzett kutatásaikat, eredményeiket. Rajtuk kívül témavezetőik és más érdeklődő hallgatók, oktatók vettek részt a konferencián.

Az eseményt Furkó Bálint Péter rektorhelyettes nyitotta meg. Köszöntőjében ismertette az ÚNKP program célját, amely a jövő nemzedéknek a kutatói életpályára vonzását, a kutatói utánpótlás biztosítását és ösztöndíjjal való támogatását hivatott támogatni. Erre a támogatásra a kutatók a teljes fiatal kutatói életszakasz alatt, az egyetem első éveitől kezdve a posztdoktori időszakig számíthatnak.

Pénzes Martin pályázati referens, az ÚNKP intézményi koordinátora szintén köszöntötte a résztvevőket. Beszédében az ÚNKP közösségépítő szerepét emelte ki, egy általa korábban hallott prédikáció alapgondolatával: „Ki-ki saját kertjének felelős gondozásával járul hozzá szűkebb vagy szélesebb értelemben vett közössége építéséhez”.

A konferencián két szekció futott párhuzamosan. A BTK szekcióját Furkó Bálint Péter rektorhelyettes elnökölte, ahol történettudományi, színháztörténeti, szociológiai, nyelvészeti és irodalmi előadások hangzottak el. A másik szekcióban elsősorban teológiai, jogi, pszichológiai és pedagógiai témájú előadásokat lehetett meghallgatni. A szekció levezető elnöke Schlachta Boglárka Lilla, az ÁJK egyetemi tanársegéde volt.

A 2023/2024. tanévben az egyetemen 27 ösztöndíjas részesült ÚNKP támogatásban, így mindösszesen 27 prezentáció hangzott el a nap folyamán. Az előadások nemcsak a tudományterületek különbözőségei miatt voltak változatosak, hanem azért is, mert az előadók a kutatói pálya különböző életszakaszairól érkeztek.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram, mely 2016-ban indult. A 2024/2025. tanévtől az ÚNKP helyét az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) veszi át.

A program az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, az ÚNKP-23 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Program finanszírozásában valósul meg.

ÚNKP program intézményi zárókonferencia ÚNKP program intézményi zárókonferencia ÚNKP program intézményi zárókonferencia ÚNKP program intézményi zárókonferencia ÚNKP program intézményi zárókonferencia

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép