Emlékezés, együttélés és új távlatok

A református-izraelita és a magyar-izraeli kapcsolatokról szervezett konferenciát a Károli

 

A 20-21. századi magyarországi és izraeli zsidóság történetéről és az együttélésről tartott konferenciát a tragikus események 70. évfordulója alkalmából a Károli Gáspár Református Egyetem 2014. március 18-án, kedden. Az angol nyelven zajló, fél napos, a The Jewish People in Hungary in the 20th and 21st Century címet viselő rendezvény kiemelt vendégelőadója volt Ilan Mor, Izrael Állam magyarországi nagykövete, illetve Németh Zsolt, a Külügyminisztérium Parlamenti Államtitkára.

A rendezvényt Prof. Dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora nyitotta meg; rajta kívül köszöntőt mondott még Tarr Zoltán Zsinati Tanácsos a Magyarországi Református Egyház képviseletében, illetve Prof. Dr. Komoly Judit, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem rektorhelyettese. Köszöntőjükben a felszólalók kiemelt hangsúlyt helyeztek a két egyetem, illetve a két állam közötti baráti kapcsolatra.

A köszöntők után Németh Zsolt, a Külügyminisztérium Parlamenti Államtitkára tartott előadást, aki az Izraelben élő nagyszámú magyar közösségre utalva kijelentette, hogy a két állam szimbolikusan már-már szomszédos országnak tekinthető. A magyar kormány többször világossá tette, hogy az antiszemitizmusnak nincs helye Magyarországon, emlékeztetett az államtitkár, rámutatva, hogy az antiszemitizmus összeegyeztethetetlen a kereszténységgel és nemcsak demokráciaellenes, de magyarellenes is.
A következőként felszólaló Ilan Mor előadása nyitógondolataként örömét fejezte ki, hogy az izraeli külügyminisztériumban zajló események ellenére el tudott jönni a konferenciára. Beszédében áttekintette a 25 éve felújított magyar-izraeli diplomáciai kapcsolatok több fontos mérföldkövét és hangsúlyozta, hogy e kapcsolatok aktív építésére, ápolására továbbra is nagy szükség van. Előadása zárásaként biztatta a jelenlevő hallgatóságot, hogy életükben legalább egyszer látogassanak el Izraelbe.

A kávészünetet követően Aaron Stevens, a Budapesti Skót Misszió, jelenlegi nevén a Szt. Columba Skót Presbiteriánus Egyház lelkésze üdvözölte a résztvevőket és idézte fel a Budapestről elhurcolt és Auschwitz-ben mártírhalált halt Jane Haining emlékét, majd Prof. Dr. Zsengellér József, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának dékánja a KRE és az OR-ZSE, illetve jogelődjei közötti kapcsolatról és az együttműködésben résztvevő oktatókról beszélt. A konferencia utolsó előadását Dr. Bognár Zalán, az Egyetem Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense tartotta a holokausztra való emlékezés jegyében.

A rendezvény zárásaként Prof. Dr. Balla Péter rektor a 20 éves Egyetem tiszteletére összeállított jubileumi konferenciakötettel ajándékozta meg az előadókat.