Kifejezéspszichológiai és művészetterápiás konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Képi Kifejezéspszichológiai Tudományos Műhelye, a Magyar Pszichiátriai Társaság Kifejezéspatológiai és Művészetterápiás Szekciója, valamint a Magyar Pszichológiai Társaság Kifejezéspszichológiai Szekciója konferenciát szervezett A képi világ pszichológiai és pszichopatológiai vonatkozásai napjainkban címmel az Egyetem Hittudományi Karának Dísztermében 2015. március 6-án.

 
A konferencia célja a képi kifejezéspszichológia, kifejezéspatológia és művészetterápia aktuális kérdéseinek és perspektíváinak megvitatása. A meghívott előadók a terület neves, hazai képviselői: pszichiáterek, pszichológusok, művészettörténészek és művészetpedagógusok, akik aktív kutatásokat folytatnak.
 
 
Dr. Sepsi Enikő, a KRE Bölcsészettudományi Karának Dékánja megnyitó beszédében összefoglalta azokat a mérföldköveket, amelyek nélkül a konferencia nem jöhetett volna létre. Prof. Dr. Vass Zoltán közreműködésével a KRE Pszichológiai Intézetében 2003-ban megalakult egy Rajzvizsgálati Kutatócsoport. Ezt követően, intézményünk 2008-ban elsőként alapított egyetemi szintű, képi kifejezéspszichológiai képzést.
 
 
Prof. Dr. Vass Zoltán vezetése alatt működik a Képi Kifejezéspszichológiai Tudományos Műhely, amely öt egyetemközi kutatócsoport tevékenységét koordinálja, önálló könyvsorozattal rendelkezik Kifejezéspszichológiai tanulmányok címmel, rendszeresen kutat és publikál, szimpóziumokat és workshopokat szervez, akkreditált képzéseket működtet.


A konferencia további résztvevői közül, Dr. Molnár Károly, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke, köszöntő beszédében kiemelte, hogy a pszichiátria medikalizálódása mellett jelentős, hogy a tudomány azzal az alapvető területtel is foglalkozzon, ami átszövi az ember hétköznapi életét, olyan egyszerű dolgoktól kezdve, mint a szimbólumokban való gondolkodás, vagy a nonverbális kommunikáció.
 
 
Prof. Dr. Oláh Attila, a Magyar Pszichológiai Társaság elnöke beszédében rávilágított arra, hogy korábban az érzelmi kifejezés egyfajta zavaró körülményként definiálódott, mintha az érzelmek csupán csak kísérnék a tényleges magatartást. Ma azonban a kifejezéspszichológia más nézőpontról közelíti meg a jelenséget. A kutatók szerint az emberi kifejezésmód tanulmányozása egy új utat jelent az ember megismerésében.

A konferencián többek között előadást tartott Prof. Dr. Vass Zoltán, a KRE Pszichológiai Intézetének vezetője is A képi kifejezéspszichológia új paradigmája címmel, továbbá Dr. Reinhardt Melinda a KRE Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszékének egyetemi adjunktusa, témájának címe A projektív útrajzok szimbolikája volt.

A konferencia nagy érdeklődésre tartott számot, közel 600 fő jelezte előzetesen részvételi szándékát.

Fotó: Stuhl Ágnes/KRE