Alaptámogatás

2023/2024. tanév

KRE 2023/2024. tanévben Alaptámogatásban részesülő hallgatók listája itt elérhető.

A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: KRE) Szociális Bizottsága pályázatot ír ki alaptámogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C. § b) pont be) alpontja és 114/D. § (1) bekezdés a) pontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 15. §-a és 16. § (2) és (3) bekezdései, és a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 18. (1) bekezdés b) pont be) alpontja, 19. § (7)-(8) bekezdései, 20. § (6) bekezdése, 30. §-a, 31. §-a és 32. § (3)-(4) bekezdése alapján

1) a hallgató alaptámogatásra jogosult, amennyiben első alkalommal létesít hallgatói jogviszonyt és jelentkezik be államilag támogatott, teljes idejű (nappali munkarendű)

 • felsőoktatási szakképzésben,
 • alapképzésben,
 • osztatlan képzésben,


és kérelmet nyújt be a Neptun egységes tanulmányi rendszer kérelemkezelő felületén, amelyben megjelöli, hogy az alábbi kategóriák valamelyikének megfelel, és azt dokumentummal is igazolja:

A kategória:

 1. fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 2. halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 3. családfenntartó, vagy
 4. nagycsaládos, vagy
 5. árva.

 
B kategória:

 1. hátrányos helyzetű, vagy
 2. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 3. félárva.


Az alaptámogatás összege az éves hallgatói normatíva (166.600,-Ft) 50%-ának megfelelő, azaz összesen 83.300,-Ft, amely a jogosult hallgató részére havi rendszerességgel pénzbeli támogatásként kerül kifizetésre.

2) a hallgató alaptámogatásra jogosult, amennyiben első alkalommal létesít hallgatói jogviszonyt és jelentkezik be államilag támogatott, teljes idejű (nappali munkarendű)

 • mesterképzésben,


és kérelmet nyújt be a Neptun egységes tanulmányi rendszer kérelemkezelő felületén, amelyben megjelöli, hogy az alábbi kategóriák valamelyikének megfelel, és azt dokumentummal is igazolja:

A kategória:

 1. fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 2. halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 3. családfenntartó, vagy
 4. nagycsaládos, vagy
 5. árva.

 
B kategória:

 1. hátrányos helyzetű, vagy
 2. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 3. félárva.


Az alaptámogatás összege az éves hallgatói normatíva (166.600,-Ft) 75%-ának megfelelő, azaz összesen 124.950,-Ft, amely a jogosult hallgató részére havi rendszerességgel pénzbeli támogatásként kerül kifizetésre.

Az alaptámogatást a jogosultak a Neptun kérvénykezelő felületén igényelhetik.

A 2023/2024. tanévben a leadási időszak és határidő:

Leadási időszak: 2023. szeptember 6. (szerda) 14:00 - 2023. szeptember 20. (szerda) 16:00 között.

Leadási határidő: 2023. szeptember 20. 16:00 óra (szerda)


A leadott pályázatokkal kapcsolatosan – az esetleges – hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő: 2023. szeptember 25. (hétfő) 12:00

Az alaptámogatás pályázatok eredményei a Neptunban lesznek elérhetőek.

 


2022

KRE 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévben Alaptámogatásban részesülő hallgatók listája itt elérhető.

A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: KRE) Szociális Bizottsága pályázatot ír ki alaptámogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C. § b) pont be) alpontja és 114/D. § (1) bekezdés a) pontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 15. §-a és 16. § (2) és (3) bekezdései, és a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 18. (1) bekezdés b) pont be) alpontja, 19. § (7)-(8) bekezdései, 20. § (6) bekezdése, 30. §-a, 31. §-a és 32. § (3)-(4) bekezdése alapján

1) a hallgató alaptámogatásra jogosult, amennyiben első alkalommal létesít hallgatói jogviszonyt és jelentkezik be államilag támogatott, teljes idejű (nappali munkarendű)

 • felsőoktatási szakképzésben,
 • alapképzésben,
 • osztatlan képzésben,


és kérelmet nyújt be a Neptun egységes tanulmányi rendszer kérelemkezelő felületén, amelyben megjelöli, hogy az alábbi kategóriák valamelyikének megfelel, és azt dokumentummal is igazolja:

A kategória:

 1. fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 2. halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 3. családfenntartó, vagy
 4. nagycsaládos, vagy
 5. árva.

 
B kategória:

 1. hátrányos helyzetű, vagy
 2. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 3. félárva.


Az alaptámogatás összege az éves hallgatói normatíva (166.600,-Ft) 50%-ának megfelelő, azaz összesen 83.300,-Ft, amely a jogosult hallgató részére havi rendszerességgel pénzbeli támogatásként kerül kifizetésre.

2) a hallgató alaptámogatásra jogosult, amennyiben első alkalommal létesít hallgatói jogviszonyt és jelentkezik be államilag támogatott, teljes idejű (nappali munkarendű)

 • mesterképzésben,


és kérelmet nyújt be a Neptun egységes tanulmányi rendszer kérelemkezelő felületén, amelyben megjelöli, hogy az alábbi kategóriák valamelyikének megfelel, és azt dokumentummal is igazolja:

A kategória:

 1. fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 2. halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 3. családfenntartó, vagy
 4. nagycsaládos, vagy
 5. árva.

 
B kategória:

 1. hátrányos helyzetű, vagy
 2. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 3. félárva.


Az alaptámogatás összege az éves hallgatói normatíva (166.600,-Ft) 75%-ának megfelelő, azaz összesen 124.950,-Ft, amely a jogosult hallgató részére havi rendszerességgel pénzbeli támogatásként kerül kifizetésre.

Az alaptámogatást a jogosultak a Neptun kérvénykezelő felületén igényelhetik.

A 2022/2023. tanévben a leadási időszak és határidő:

Leadási időszak: 2022. szeptember 19. (hétfő) 10:00 - 2022. szeptember 26. (hétfő) 16:00 között.

Leadási határidő: 2022. szeptember 26. 16:00 óra (hétfő)


A leadott pályázatokkal kapcsolatosan – az esetleges – hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő: 2022. szeptember 29. (csütörtök) 12:00

Az alaptámogatás pályázatok eredményei a Neptunban lesznek elérhetőek.

 


 

2021

KRE 2021/2022. tanév 1. (őszi) félévben Alaptámogatásban részesülő hallgatók listája itt elérhető.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C. § b) pont be) alpontja és 114/D. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 15. §-a és 16. § (2)-(3) bekezdései alapján

1) a hallgató alaptámogatásra jogosult, amennyiben első alkalommal létesít hallgatói jogviszonyt és jelentkezik be államilag támogatott, teljes idejű (nappali munkarendű)

 • felsőoktatási szakképzésben,
 • alapképzésben,
 • osztatlan képzésben,


és kérelmet nyújt be a Neptun egységes tanulmányi rendszer kérelemkezelő felületén, amelyben megjelöli, hogy az alábbi kategóriák valamelyikének megfelel, és azt dokumentummal is igazolja:

A kategória:

 1. fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 2. halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 3. családfenntartó, vagy
 4. nagycsaládos, vagy
 5. árva.

 
B kategória:

 1. hátrányos helyzetű, vagy
 2. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 3. félárva.


Az alaptámogatás összege az éves hallgatói normatíva (166.600,-Ft) 50%-ának megfelelő, azaz összesen 83.300,-Ft, amely a jogosult hallgató részére havi rendszerességgel pénzbeli támogatásként kerül kifizetésre.

2) a hallgató alaptámogatásra jogosult, amennyiben első alkalommal létesít hallgatói jogviszonyt és jelentkezik be államilag támogatott, teljes idejű (nappali munkarendű)

 • mesterképzésben,


és kérelmet nyújt be a Neptun egységes tanulmányi rendszer kérelemkezelő felületén, amelyben megjelöli, hogy az alábbi kategóriák valamelyikének megfelel, és azt dokumentummal is igazolja:

A kategória:

 1. fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 2. halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 3. családfenntartó, vagy
 4. nagycsaládos, vagy
 5. árva.

 
B kategória:

 1. hátrányos helyzetű, vagy
 2. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 3. félárva.


Az alaptámogatás összege az éves hallgatói normatíva (166.600,-Ft) 75%-ának megfelelő, azaz összesen 124.950,-Ft, amely a jogosult hallgató részére havi rendszerességgel pénzbeli támogatásként kerül kifizetésre.

Az alaptámogatást a jogosultak a Neptun kérvénykezelő felületén igényelhetik.

A 2021/2022. tanévben a leadási időszak és határidő:

Leadási időszak: 2021. szeptember 14. (kedd) -2021. szeptember 24. (péntek) 16:00 között.

Leadási határidő: 2021. szeptember 24. 16:00 óra (péntek)


A leadott pályázatokkal kapcsolatosan – az esetleges – hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő: 2021. szeptember 30. (csütörtök) 23.59

Az alaptámogatás pályázatok eredményei a Neptunban lesznek elérhetőek.

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép