Hajnáczky Tamás

Hajnáczky Tamás kisebbségpolitikai szakértő az Egyház és Társadalom Kutatóintézet Roma Műhelyének 2015. áprilisi megalapításától a kutatója. Mindenekelőtt megemlítendő, hogy cigánysággal kapcsolatos kurzusokon oktat nappali és levelező tagozaton egyaránt, valamint előadásokat tart a tréningheteken. 2016-ban elnyerte a Gypsy Lore Society fiatal kutató díjat, azóta több nemzetközi együttműködésben, konferencián, kutatásban is részt vesz (RomaInterbellum: Roma Civic Emancipation between the Two World Wars, Network of Academic Instituions in Romani Studies). Számos tanulmány (Múltunk, Korall, Esély, Kisebbségkutatás, Romológia, Új Egyenlítő, Romani Studies, Acta Ethnographica Hungarica, Valóság, BUKSZ, FONS, Kritika, Zempléni Múzsa, MaHolnap – Társadalmi Felzárkózási Szemle) és kötet szerzője, szerkesztője, valamint az elmúlt években a cigánysággal kapcsolatos történelmi ismeretterjesztésre is jelentős hangsúlyt helyezett. Fontosabb kutatási témái az állami cigánypolitikák feltárása a 20. században, valamint a jelenlegi szociológiai helyzete.

Kötetek:

Hajnáczky Tamás (szerk.): „Egyértelmű, hogy a cigányok nem tekinthetőek nemzetiségnek.” Cigánypolitika dokumentumokban 1956-1989. Gondolat Kiadó, Budapest, 2015.

Hosszas kutatómunkát követően fogalmazódott meg egy forráskiadvány megjelentetésének a gondolata, mely kiegészítése, illetve folytatása lehet a Mezey Barna által szerkesztett A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban 1422–1985 című munkának. A forráskiadványban a szocialista korszak legfontosabb cigánysággal kapcsolatos dokumentumaiból válogattam.

Letölthető pdf

 

Hajnáczky Tamás – Szále László (szerk.): „Ne félj, a tél meg fog gyötörni.” Válogatott írások szegénységről, cigányságról, kirekesztettségről. Magyarország felfedezése. Gondolat Kiadó, Budapest, 2017.

A tanulmánykötet válogatást ad az Új Egyenlítő folyóirat szegénységgel, cigánysággal, kirekesztettséggel kapcsolatos írásaiból. A tanulmánykötetben szociográfiák, tanulmányok és vitairatok kerültek közlésre, melyek mind az adott témákat járják körül, más-más szempontból megközelítve.

Letölthető pdf

 

Hajnáczky Tamás (szerk.): Cigánytelepek felszámolása és újratermel(őd)ése I. Romológia, 2017/13.

A Romológia folyóirat 13. száma a cigánytelepek felszámolásának és újratermel(őd)ésének történeti vetületeihez kíván adalékokkal szolgálni a 18-20. század között terjedő időszakkal foglalkozó levéltári kutatásokra hagyatkozó tanulmányok keresztül. Az imént említett kötetnek szerves folytatása a folyóirat 14. száma, mely az MSZMP KB Politikai Bizottságának 1961-ben kiadott határozatától kezdődően veszi szemügyre a témát.


Letölthető pdf

 

Hajnáczky Tamás (szerk.): Cigánytelepek felszámolása és újratermel(őd)ése II. Romológia, 2017/14.

A Romológia folyóirat 14. száma, mely a cigánytelepek felszámolásának és újratermel(őd)ésének a kérdéséhez kíván adalékokkal szolgálni, szerves folytatása az előző kötetnek, melyben történeti távlatokban a cigánytelepek kialakulására helyeztük a hangsúlyt. A szerkesztésnél célként határoztuk meg, hogy az Olvasó átfogó képet kaphasson a cigánytelepek múltjáról és jelenéről, a megszüntetésük érdekében tett lépésekről és azok hatásáról.


Letölthető pdf

 

Balogh-Ebner Márton – György Sándor – Hajnáczky Tamás (szerk.): Nem mindennapi történelem. Válogatás a Napi Történelmi Forrás szerzőinek írásaiból. Gondolat Kiadó, Budapest, 2017.

A Napi Történelmi Forrás Műhely (www.ntf.hu) fiatal történészekből, könyvtárosokból, szociológusokból és nyelvészekből álló szerzőgárdájának célja, hogy tudományos alapossággal, de könnyed, olvasmányos stílusban, sok illusztrációval, online felületein naponta frissülő tartalommal mutassa be a valójában (nem) mindennapi történelmet. Az első kötet egy sajátos válogatás szerzőink már megjelent (de bővített, átdolgozott) írásaiból, és eddig még nem publikált tanulmányaikból.

 

György Sándor – Hajnáczky Tamás – Kanyó Ferenc (szerk.): Történelmi útvesztők. Válogatás a Napi Történelmi Forrás szerzőinek írásaiból II. Gondolat Kiadó, Budapest, 2018.

A Napi Történelmi Forrás Műhely (www.ntf.hu) második kötetébe fiatal történészek, levéltárosok, könyvtárosok és szociológusok szakmailag igényes, könnyedebb stílusú, ismeretterjesztő írásait válogattuk össze, akik arra törekedtek, hogy híres, vagy hírhedt történelmi személyiségek, üldözött, vagy éppen jobb sorsra ítélt népek, nemzetek viszontagságos múltjába, a történelem útvesztőibe kalauzolják el az Olvasót.

 

Hajnáczky Tamás: Bura Károly cigányprímás - Aktivista, revizionista, vizionarista

Megjelent a KRE Egyház és Társadalom Kutatóintézet, Romológiai Kutatóműhely referensének új könyve: Hajnáczky Tamás – Bura Károly cigányprímás - Aktivista, revizionista, vizionarista címmel. A kötet elsőként mutatja be a legendás cigányprímás, Bura Károly életét és munkásságát. A szerző, Hajnáczky Tamás nyomon követi Bura Károly életútját és sikeresen szemlélteti azt a viharos történelmi korszakot, amikor az Osztrák–Magyar Monarchia szétesett, a magyar cigányzenészek pedig honfitársaikkal együtt átélték Trianon traumáját, és részt vettek a magyar nemzeti eszme megerősítésében. A kötet hátlapján a Gypsy Lore Society elnökének ajánlása olvasható, mely a Noran Libro kiadó honlapján teljes terjedelmében is elolvasható.