Komplex fejlesztési rendszer

Az IKT Kutató Központ az egyetem oktatói számára biztosít a kezdőtől a haladó szintig a különböző digitális kompetencia szintek és pedagógiai és kutatási igényeknek megfelelő, személyre szabott kurzusokat.

A továbbképzési rendszer kidolgozását és működtetését az IKT Kutatóközpont a hatályos Intézményfejlesztési Terv (2021–2027) alapján, az oktatói fejlesztési igények és kompetenciák részletes felmérésére építve végzi. Az első, részletes felmérés 2020-ban készült, és évenként új méréssel nyomonkövetve fejlesztjük a képzési rendszert, mely az alábbi elemekből épül fel:

A szisztematikus fejlesztés oktatásinformatikai továbbképzési kurzusok révén valósul meg, mely a KRE minden munkavállalója számára, jellemzően ajánlott jelleggel érhető el, célokhoz igazított képzési módban (személyes jelenlétű, online vagy blended-képzés), és a megfelelő visszacsatolás érdekében kurzusértékeléssel zárul. A részvételről a résztvevők tanúsítványt kapnak, az IKT Kutatóközpont pedig évente kimutatást készít az Egyetem és a Karok Vezetősége részére.

Az IKT Központ javaslatot nyújtott be egy összegyetemi mentorhálózat kiépítésére is, amely jelenleg elbírálás alatt áll. Ez az összegyetemi digitális oktatásmódszertani mentorhálózat a kollégák egymás közötti ismeret- és tapasztalatmegosztásának helyi, kisközösségi támogatására, illetve a kétirányú kommunikáció elősegítésére szolgál a munkavállalók és a képzést irányító IKT Kutatóközpont között. A mentorhálózatba Intézetenként egy kolléga kap meghívást, aki – az Intézetvezető jóváhagyásával – az alábbi tevékenységekben vesz részt:

  • (1) intézetében összegyűjti és képviseli, továbbítja az oktatók igényeit, szükségleteit, problémáit a Központ felé;
  • (2) egy oktatásinformatikai szakértői közösség részeként rendszeresen részt vesz a megbeszéléseken, tapasztalatcserén, információs anyagok, tutorialok stb. elkészítésében;
  • (3) igény és felkérés esetén oktathat az Egyetem oktatásinformatikai továbbképzéseiben, illetve közös pályázatokban, kutatásokban és publikációk készítésében vehet részt.

A képzések az aktuális eszközök használatán túl módszertani elemet tartalmaznak, amely a Pedagógusok Európai Referenciakeretére (DigiCompEdu) épül:

Ennek a keretrendszernek alapján készült el a Tanári Kézikönyv, amely az oktatás alapját adja.

A Kézikönyv minden fejezetéhez külön Moodle-kurzus készül, így az oktatók fejezetenként, modulárisan tudják elsajátítani a legfontosabb ismereteket. A regisztrált és az adott modult elvégző oktatók a képzésről tanúsítványt kapnak.

KÉPZÉSI MÓDOK

A képzési mód az adott képzési célhoz, témához igazodik. Általában 2 x 90 perc képzéseket nyújtunk, melyek azonban a képzés céljától függően bármilyen módon variálhatók az oktatói igények és az adott témának megfelelően:

Képzési mód

I.

II.

III.

IV.

V.

személyes jelenlét

4 x 45 perc

3 x 45 perc

2 x 45 perc

1 x 45 perc

0

online jelenlét (meeting/ kurzus)

0

1 x 45 perc

2 x 45 perc

3 x 45 perc

4 x 45 perc

 

 

Aktuális képzéseink az Ozone kurzusmeghirdetési és adminisztrációs felületen érhetők el, amelyen keresztül az oktatók történik a kurzusok meghirdetése (időpont, téma, oktató, leírás), adminisztrálása (jelentkezések, tanúsítványok), kommunikáció a jelentkezőkkel (üzenőfal, csoportos email), illetve a kurzus értékelése (oktatói visszajelzések, kurzusértékelések).

 

Az IKT Kutatóközpont továbbá javaslatot tett az Oktatásinformatikai díj bevezetésére, mely egy pénzdíjazású pályázati lehetőség lenne, a kiemelkedő és mások számára is hasznos jó gyakorlatok díjazására, segítve egy közhasznú jó gyakorlat-adatbázis és feladatbank létrehozását is.