Kutatás: Az „Oktatásinformatika a felsőoktatásban” c. kutatási projekt

A IKT Kutatóközpont és az Oktatásinformatikai Továbbképző Központ (KRE BTK) együttműködésében 2018 óta folyó „Oktatásinformatika a felsőoktatásban" című kutatás az oktatásinformatika és a felsőoktatás-pedagógia határmezsgyéjén fekszik. Célja az elektronikus tanulási környezetben való hatékony tanulási/oktatási lehetőségek ismeretének, gyakorlati alkalmazásának vizsgálata a felsőoktatásban, különös tekintettel az online alkalmazások és a hálózati tanulás lehetőségeire.

A kutatás legfőbb célja, hogy feltérképezze a felsőoktatás (ezen belül elsődlegesen a tanárképzés) oktatóinak jelentősebb IKT-mutatóit, illetve önreflexiós folyamatait, valamint az infokommunikációs eszközök használatára ható, azokat befolyásoló legfontosabb tényezőket. A kutatás eredményeképpen a meglévő felsőoktatási jógyakorlatok alapján kívánjuk kijelölni a fejlesztés lehetséges irányát, módszereit és eszközeit.

A kutatás részletei és a megjelent publikációk a kutatócsoport oldalán érhetők el. A kutatás kiemelten fontos eredménye a felsőoktatásban oktatók tudatos digitális eszközhasználatát segítő kézikönyv kiadása magyar és angol nyelven:

 


  • Dringó-Horváth Ida – Dombi Judit – Hülber László – Menyhei Zsófia – M. Pintér Tibor – Papp-Danka Adrienn (2020): Az oktatásinformatika módszertana a felsőoktatásban. Károli Gáspár Református Egyetem IKT Kutatóközpontja, Budapest.
    http://www.kre.hu/ikt/oktatasinformatika_a_felsooktatasban.pdf

  • Ida, Dringó-Horváth – Judit, Dombi – László, Hülber – Zsófia, Menyhei – Tibor, M. Pintér – Adrienn, Papp-Danka (2021): Educational Technology in Higher Education – Methodological Considerations. ICT Research Centre Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Budapest.
  • http://www.kre.hu/ikt/EducationalTechnologyInHigherEducation-2.pdf