Károli Kiválósági Ösztöndíj

2023/2024-es tanév

Károli Kiválósági ösztöndíj eredmények - 2023/2024-es tanév

Károli Kiválósági ösztöndíj felhívás – 2023/2024-as tanév

Károli Kiválósági Ösztöndíjra jogosultak mindazok a beiratkozott és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező első éves állami ösztöndíjas vagy önköltséges hallgatók, akik:
• a vonatkozó tanév őszi félévére nyertek felvételt teljes idejű (nappali) alapképzésre, vagy teljes idejű (nappali) osztatlan képzésre;
• a felvételi eljárás során a Károli Gáspár Református Egyetemet jelölték meg első helyen;
• és az alábbi középiskolai verseny valamelyikén elért helyezésük alapján felvételi többletpontban részesültek:

Beszámítható eredmények:
• Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén, Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak elért 1-30. helyezés (amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon);
• A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezés;
• A Középiskolai Tudományos Diákkör Országos Konferenciája versenyein elért nagydíj vagy első díj (amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon);
• Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 1-3. helyezés;
• A Károli Junior Akadémia által szervezett tanulmányi versenyen, a református középiskolák országos tanulmányi versenyén elért helyezés.

A Károli Kiválósági Ösztöndíj tanulmányok első két aktív félévére folyósítható, melynek havi összege 80.000 Ft.

2. Pályázatok leadásával kapcsolatos tudnivalók:
Az ösztöndíj jelentkezés alapján nyújtható. A hallgató a Neptun elektronikus kérvénykezelőben – a Neptunba történő belépést követően az Ügyintézés menüpont alatt a Kérvények almenüpont alatt – elérhető „Károli Kiválósági Ösztöndíj 2023/24/1” kérvény kitöltésével pályázhat. A hallgató jelentkezése csak a Neptun kérvény kitöltésével és leadásával érvényes.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 18. (szerda) 12:00.

Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a jelentkezésüket határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be. A határidő elmulasztása, vagy a formai előírások be nem tartása miatt kimentésnek, igazolásnak helye nincs. A hiánypótlásra rendelkezésre határidő: 2023. október 20. (péntek) 12.00 óra

A támogatás odaítéléséről az adott Kar javaslata alapján a Károli Gáspár Ösztöndíjbizottság hoz döntést 2023. október 26-ig.

A nyertes pályázók névsora a http://www.kre.hu/portal/index.php/karoli-kivalosagi-osztondij honlapon érhető el.

Amennyiben az ösztöndíjra jogosult hallgató a beiratkozás félévét követő félévét passziválja, (ide értve az utólagos passziválás esetét is) vagy a hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik, az érintett félévre folyósítandó összegre nem jogosult, a támogatás összegétől végleg elesik, annak kiutalását a következő aktív félévben sem kérheti.

Az esetlegesen már folyósított ösztöndíj összegét az adott félév vonatkozásában a szünetelés vagy törlés Neptun rendszerben történő regisztrálását követő 30 napon belül köteles az Egyetem részére visszafizetni.

A visszafizetési kötelezettség alól a rektor a tanulmányok ideje alatt összesen legfeljebb egy alkalommal, különös méltánylást érdemlő esetben a hallgató kérelmére felmentést vagy kedvezményt adhat.

A hallgató tanulmányai során egyszer részesülhet Károli Kiválósági Ösztöndíjban. Amennyiben a hallgató új hallgatói jogviszonyt létesít az Egyetemmel vagy képzést vált, ugyanazon korábban elért eredménnyel nem pályázhat újra az ösztöndíjért!

Az ösztöndíjjal kapcsolatos további kérdésekkel kapcsolatban az adott Kar tud felvilágosítást adni az alábbi elérhetőségeken:

• KRE-ÁJK – Vas Mária tanulmányi osztályvezető, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
• KRE-BTK – Szabó Tamás tanulmányi osztályvezető, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
• KRE-HTK – Gazdagné Karácsony Adél dékáni hivatalvezető, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
• KRE-GESZK – Kucsák Erzsébet tanulmányi osztályvezető, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
• KRE-PK – Kajtár Andrea kari igazgató, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3.Határidők:
• A pályázat leadásának határideje: 2023. október 18. (szerda) 12 óra
• Hiánypótlás határideje: 2023. október 20. (péntek) 12 óra
• Az ösztöndíjra jogosult hallgatók listájának a Kar Tanulmányi Osztály vezetője általi megküldése az oktatási főigazgatónak: 2023. október 24. (kedd) 10.00
• A nyertes pályázók névsorának közzététele: 2023. október 26. (csütörtök)
• A 2023/2024. tanévben Károli Kiválósági ösztöndíjban részesülő hallgatók részére megítélt ösztöndíj utalása: 2023. november 10. (péntek)


Budapest, 2023. október 11.

 

 


Korábbi pályázati felhívások

 

2022/2023-as tanév

 
Károli Kiválósági Ösztöndíjra jogosultak mindazok a beiratkozott és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező első éves állami ösztöndíjas vagy önköltséges hallgatók, akik:
• a vonatkozó tanév őszi félévére nyertek felvételt teljes idejű (nappali) alapképzésre, vagy teljes idejű (nappali) osztatlan képzésre;
• a felvételi eljárás során a Károli Gáspár Református Egyetemet jelölték meg első helyen;
• és az alábbi középiskolai verseny valamelyikén elért helyezésük alapján felvételi többletpontban részesültek:

Beszámítható eredmények:
• Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén, Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak elért 1-30. helyezés (amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon);
• A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezés;
• A Középiskolai Tudományos Diákkör Országos Konferenciája versenyein elért nagydíj vagy első díj (amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon);
• Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 1-3. helyezés;

A Károli Kiválósági Ösztöndíj tanulmányok első két aktív félévére folyósítható, melynek havi összege 80.000 Ft.
 
 

2021/2022-es tanév

 
1. Kik pályázhatnak:
Károli Kiválósági Ösztöndíjra jogosultak mindazok a beiratkozott és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező első éves állami ösztöndíjas vagy önköltséges hallgatók, akik:
• a 2021/2022. tanév 1. (őszi félévére) nyertek felvételt teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésre, vagy teljes idejű (nappali munkarendű) osztatlan képzésre;
• a felvételi eljárás során a Károli Gáspár Református Egyetemet jelölték meg első helyen;
és az alábbi középiskolai verseny valamelyikén elért helyezésük alapján felvételi többletpontban részesültek:
 
Beszámítható eredmények:
- az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén, Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén elért 1–30. helyezés (amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon)
- A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezés;
-A Középiskolai Tudományos Diákkör Országos Konferenciája versenyein elért nagydíj vagy első díj (amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon);
-Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 1-3. helyezés;
 
 
2. Pályázatok leadásával kapcsolatos tudnivalók:
Az ösztöndíj jelentkezés alapján nyújtható. A hallgató a Neptun elektronikus kérvénykezelőben – a Neptunba történő belépést követően az Ügyintézés menüpont alatt a Kérvények almenüpont alatt – elérhető „Károli Kiválósági Ösztöndíj 2021/22/1” kérvény kitöltésével pályázhat. A hallgató jelentkezése csak a Neptun kérvény kitöltésével és leadásával érvényes.

A pályázati időszak: 2021.09.28. (kedd) 10:00 – 2021.10.08. (péntek) 12:00.

Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a jelentkezésüket határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be. A határidő elmulasztása, vagy a formai előírások be nem tartása miatt kimentésnek, igazolásnak helye nincs. A hiánypótlásra rendelkezésre határidő: 2021. október 12. (kedd) 16 óra

A támogatás odaítéléséről az adott Kar javaslata alapján az Oktatási rektorhelyettes hoz döntést 2021. október 18-ig.

A nyertes pályázók névsora a http://www.kre.hu/portal/index.php/karoli-kivalosagi-osztondij honlapon érhető el.

Amennyiben az ösztöndíjra jogosult hallgató a beiratkozás félévét követő félévét passziválja, (ide értve az utólagos passziválás esetét is) vagy a hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik, az érintett félévre folyósítandó összegre nem jogosult, a támogatás összegétől végleg elesik, annak kiutalását a következő aktív félévben sem kérheti.

Az esetlegesen már folyósított ösztöndíj összegét az adott félév vonatkozásában a szünetelés vagy törlés Neptun rendszerben történő regisztrálását követő 30 napon belül köteles az Egyetem részére visszafizetni.

A visszafizetési kötelezettség alól a rektor a tanulmányok ideje alatt összesen legfeljebb egy alkalommal, különös méltánylást érdemlő esetben a hallgató kérelmére felmentést vagy kedvezményt adhat.

A hallgató tanulmányai során egyszer részesülhet Károli Kiválósági Ösztöndíjban. Amennyiben a hallgató új hallgatói jogviszonyt létesít az Egyetemmel vagy képzést vált, ugyanazon korábban elért eredménnyel nem pályázhat újra az ösztöndíjért!

Az ösztöndíjjal kapcsolatos további kérdésekkel kapcsolatban az adott Kar tud felvilágosítást adni az alábbi elérhetőségeken:
• KRE-ÁJK Vas Mária tanulmányi osztályvezető, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
• KRE-BTK Határ Anita tanulmányi osztályvezető, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
• KRE-HTK Sógor Éva dékáni hivatalvezető, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
• KRE-SZEK Kucsák Erzsébet tanulmányi osztályvezető, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
• KRE-PK Kajtár Andrea kari igazgató, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3. Határidők:
• A pályázat leadásának határideje: 2021. október 8. (péntek) 12 óra
• Hiánypótlás határideje: 2021. október 12. (kedd) 16 óra
• A nyertes pályázók névsorának közzététele: 2021. október 18. (hétfő)
• A 2021/2022. tanévben Károli Kiválósági ösztöndíjban részesülő hallgatók részére megítélt ösztöndíj utalása: 2021. október 25. (hétfő)


Budapest, 2021. szeptember 27.
 
 
 
 
 
 
1. Kik pályázhatnak:
Károli Kiválósági Ösztöndíjra jogosultak mindazok a beiratkozott és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező első éves állami ösztöndíjas vagy önköltséges hallgatók, akik:
• a vonatkozó tanév őszi félévére nyertek felvételt teljes idejű (nappali) alapképzésre, vagy teljes idejű (nappali) osztatlan képzésre;
• a felvételi eljárás során a Károli Gáspár Református Egyetemet jelölték meg első helyen;
• és az alábbi középiskolai verseny valamelyikén elért helyezésük alapján felvételi többletpontban részesültek:

Beszámítható eredmények:
• Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén, Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak elért 1-30. helyezés (amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon);
• A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezés;
• A Középiskolai Tudományos Diákkör Országos Konferenciája versenyein elért nagydíj vagy első díj (amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon);
• Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 1-3. helyezés;

A Károli Kiválósági Ösztöndíj tanulmányok első két aktív félévére folyósítható, melynek havi összege 40.000 Ft.


2. Pályázatok leadásának menete, határideje, helye:

Az ösztöndíj jelentkezés alapján nyújtható a Neptun elektronikus kérvénykezelőben elérhető kérvény kitöltésével. A hallgató jelentkezése csak a Neptun kérvény kitöltésével és leadásával érvényes.
A pályázati időszak: 2020.09.04. 10:00 – 2020.09.30. 12:00.
Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a jelentkezésüket határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be. A határidő elmulasztása, vagy a formai előírások be nem tartása miatt kimentésnek, igazolásnak helye nincs.

A támogatás odaítéléséről a TO vezető javaslata alapján az Oktatási rektorhelyettes hoz döntést a pályázati kiírásban megjelölt határidőig.

A nyertes pályázók névsorát a karok Tanulmányi Osztálya hirdeti ki.

Amennyiben az ösztöndíjra jogosult hallgató a beiratkozás félévét követő félévét passziválja, vagy a hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik, a támogatás összegétől végleg elesik.

Károli Kiválósági ösztöndíj felhívás – 2020/2021-es tanév (frissítve:2020.09.03)

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép