Multidiszciplináris diskurzuskutatások kutatási projekt

Kutatócsoport vezetője: Prof. Dr. Furkó B. Péter (Anglisztika Intézet, KRE-BTK)
Létrejötte: 96/2018 sz. KT-határozattal

Tagjai:
Abuczki Ágnes (Anglisztika Intézet, KRE-BTK)
Csontos Nóra (Magyar Nyelvtudományi Tanszék, KRE-BTK)
Dér Csilla Ilona (Magyar Nyelvtudományi Tanszék, KRE-BTK)
Ferenczi Andrea (Pszichológiai Intézet, KRE-BTK)
Kövi Zsuzsanna (Pszichológiai Intézet, KRE-BTK)
Tóth Ágoston (Angol Nyelvészeti Tanszék, Angol-Amerikai Intézet, Debreceni Egyetem)
Vaskó Ildikó (Germanisztikai Intézet, ELTE-BTK).

A kutatócsoport létrehozásának célja az volt, hogy a KRE-BTK nyelvészeti pragmatika és a pszichológia területen dolgozó főállású oktatói összehangoltan végezzék kutatói tevékenységüket, nagy presztizsű publikációkat hozzanak létre, és kiemelt nemzetközi konferenciákon -- például az International Pragmatics Association (IPrA) és a Discourse-Pragmatic Variation and Change (DIPVAC) -- mutathassák be kutatási eredményeiket. A pszichológus és számítógépes nyelvész kollégák bevonásának célja az interdiszciplinaritás növelése és az intézet- és intézményközi együttműködés fokozása is volt.

A kutatócsoport résztvevői közül hatan több, mint egy évtizede figyelemmel kísérik egymás kutatásait, emellett több közös kutatásban és publikációban vettek részt (vö. Furkó-Nagy-Tóth 1997, Furkó-Abuczki 2014 és 2015, Furkó-Dér 2018, Furkó-Abuczki-Kertész 2019, Furkó-Dér-Vaskó-Madsen szerk. 2019).

A résztvevők önálló és közös kutatásai is a diskurzusjelölők által felvetett problémákat vizsgálták (pl. multifunkcionalitás, grammatikalizáció, jelentés egyértelműsítés, prozódiai elemzések, multimodalitás, nyelv- és műfajközi elemzések) melyek a két pszichológus és a számítógépes nyelvész kolléga csatlakozása révén további szempontokkal (pl. a személyiségjelek és a diskurzusjelölőhasználat viszonya, a gépi tanulás / automatizált annotáció perspektívái stb.) egészülnek ki.

A kutatócsoport vezetője két magas presztízsű nemzetközi kutatóhálózat, a DiscourseNet és a Discourse-Pragmatic Variation and Change vezetőségi tagja, mindkét kutatóhálózat keretében elnyerte a következő kongresszus rendezési jogát a Károli Gáspár Református Egyetem számára. A rendezvények 2021 október 20-22. között, illetve 2022 tavasz során kerülnek megrendezésre.

A kutatási projekt keretében eddig megjelent publikációk:
 
1. Furkó Bálint Péter. 2020. Discourse Markers and Beyond - Descriptive and Critical Perspectives on Discourse-Pragmatic Devices across Genres and Languages, Cham, Svájc : Palgrave Macmillan, 285pp, DOI: 10.1007/978-3-030-37763-2
2. Dér Csilla, Ilona-Csontos Nóra, Furkó Péter. 2020. A mondván diskurzusjelölő variációs pragmatikai elemzése. 2. rész
Magyar Nyelv 116 : 2 pp. 156-165. , 10 p. DOI: 10.18349/MagyarNyelv.2020.2.156
3. Dér Csilla Ilona-Csontos Nóra-Furkó Péter. 2020. A mondván diskurzusjelölő variációs pragmatikai elemzése. 1. rész
Magyar Nyelv 116(1): 40-48. DOI: 10.18349/MagyarNyelv.
4. Csontos Nóra, Dér Csilla Ilona, Furkó Péter. 2019. Idézés – önidézés – ’én’-idézés. A 'mondom' szerepe az idézés jelölésében. Magyar Nyelvőr 143(4):481-494
5. Furkó Bálint Péter, Vaskó Ildikó, Dér Csilla Ilona, Madsen Dorte (szerk.) 2019. Fuzzy Boundaries in Discourse Studies: Theoretical, Methodological, and Lexico-Grammatical Fuzziness. Palgrave MacMillan, Cham, Svájc, 318p. ISBN: 978-3-030-27572-3
6. Furkó Bálint Péter, Vaskó Ildikó, Dér Csilla Ilona, Madsen Dorte. 2019. Chapter 1: Introduction. In: Furkó, Péter B.; Vaskó, Ildikó; Dér, Csilla Ilona; Madsen, Dorte (szerk.) Fuzzy Boundaries in Discourse Studies : Theoretical, Methodological, and Lexico-Grammatical Fuzziness, Cham, Svájc : Palgrave Macmillan, 1-12.
7. Dér Csilla Ilona. 2019. Inszubordinált (függetlenedett) mellékmondatok a magyar beszélt és írott beszélt nyelvben. Beszédkutatás 27: 206–220.
8. Crible, Ludivine; Abuczki, Ágnes; Burkšaitiene, Furkó, Bálint Péter; Nijole; Nedoluzhko, Anna; Rackevičiene, Sigita; Oleškevičiene, Giedre Valunaite; Zikánová, Šárka. 2019. Functions and translations of discourse markers in TED Talks: A parallel corpus study of underspecification in five languages, Journal of Pragmatics 142: 139-155 (Q1 besorolású folyóirat)
9. Oleškevičienė Giedrė Valūnaitė, Rackevičienė Sigita, Šliogerienė Jolita, Burkšaitienė Nijolė, Mažeikienė Viktorija, Mockienė Liudmila, Crible Ludivine, Abuczki Ágnes, Zikánová Šárka, Furkó Péter B. 2019. Fuzzy Boundaries in the Different Functions and Translations of the Discourse Marker and (Annotated in Ted Talks) In: Furkó, Péter B.; Vaskó, Ildikó; Dér, Csilla Ilona; Madsen, Dorte (szerk.) Fuzzy Boundaries in Discourse Studies : Theoretical, Methodological, and Lexico-Grammatical Fuzziness, Cham, Svájc : Palgrave Macmillan,  pp. 239-257. Chapter 11 , 19 p.
10. Furkó Bálint Péter, Abuczki Ágnes, Kertész András 2019.Discourse Markers in Different Types of Reporting, In: Alessandro Capone, Manuel García Carpintero, Alessandra Falzone (szerk.) Indirect Reports and Pragmatics in the World Languages. Heidelberg: Springer Verlag, 2019. pp. 243-276. (Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology), https://doi.org/10.1007/978-3-319-78771-8_12

Nyilvános megjelenések:

1. Furkó Péter: A diskurzusjelölők automatizált annotálása szemantikai mezők mentén, Pragmatika kerekasztal 2020: A lexikai pragmatika Magyarországon (2000-2020), Magyar Nyelvtudományi Társaság Pragmatika Tagozata, Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont, SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék, 2020. október 2 (felkért előadó)
2. Illés Éva, Vaskó Ildikó, Laczkó Krisztina, Furkó Péter, Dér Csilla Ilona: Beszámoló a 16. International Pragmatics Conference-rõl (2019. június 9–14, Hong Kong, The Hong Kong Polytechnic University), Az Általános nyelvészeti szakosztály Pragmatika tagozatának felolvasó ülése, ELTE BTK (felkért előadók)
3. Dér Csilla Ilona: Stigmatized discourse marker combinations in Hungarian. 16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 13.
4. Furkó Péter: Marginal Discourse Markers - Perspectives from Manual and Automated Annotation. 16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 9-14.
5. Hámori Ágnes – Gyarmathy Dorottya – Dér Csilla Ilona – Krepsz Valéria – Horváth Viktória: “Backchannels in the forefront: new aspects of an old-new phenomenon” (poszter) 16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 13.
6. Dér Csilla Ilona – Csontos Nóra – Furkó Péter: A mondván diskurzusjelölő műfaji sajátosságai MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15-16.
7. Csontos Nóra – Furkó Péter: A mondom mint idézésjelölő a különböző műfajokban. MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15-16.
8. Dér Csilla Ilona, Furkó Péter, Illés Éva, Vaskó Ildikó, Laczkó Krisztina: Beszámoló a 16. International Pragmatics Conference-rõl (2019. június 9–14, Hong Kong, The Hong Kong Polytechnic University), Az Általános nyelvészeti szakosztály Pragmatika tagozatának felolvasó ülése, ELTE BTK, november 27. (DCs és FP felkért előadók)
9. Csontos Nóra Valeurs, principes didactique, gestes professionnels, resources Symposium Bi-plurilinguisme dans l’éducation. Enseigner et apprendre en plusieurs langues. (INALCO, Paris, 22 et 23 novembre)
10. Csontos Nóra Les préverbes du hongrois (dans le cadre de la sémantique cognitive) Enseignement-apprentissage de la grammaire en L2 : approches, outils et perspectives (INALCO, Paris 22 novembre)

Szekcióelnökségek:
 
2019: 16th International Pragmatics Conference. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2019. június 9-14. (Furkó Péter, szekció: Discourse Markers);
2019: DN3-ALED Congress, Université de Cergy-Pontoise, Párizs, Franciaország, szeptember 11-14. (Furkó Péter, szekció: Populism and Othering);
2019: XXVII. MANYE Kongresszus. Nyelv, kultúra, identitás. KRE BTK, Budapest, 2019. április 15-16. (Furkó Péter, szekció: Könyvbemutatók az alkalmazott nyelvészet tárgykörében)

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép