Szakkollégiumi Kiválóság Ösztöndíjak

A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: KRE, Egyetem) egyik kiemelt stratégiai célja a tehetséges hallgatók támogatása.

Az Egyetem vezetése elismerve a KRE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karhoz kapcsolódó Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium tevékenységét, valamint az Állam- és Jogtudományi Karhoz kapcsolódó Bocskai István Jog- és Társadalomtudományi Szakkollégium tevékenységét, kiemelten kívánja támogatni a tehetséges hallgatók Egyetem berkein belüli tudományos tevékenységének kibontakozását.’”

Mindezek okán a KRE Szenátus 2022. szeptember 21-ei ülésén döntött a KRE SZMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: KRE HTJSZ) 18. §-ának módosításával és új, 50/P. § beiktatásával a Szakkollégiumi Kiválósági Ösztöndíjak, ezen belül

  • a KIDA kiválósági ösztöndíj I. és a KIDA kiválósági ösztöndíj II., valamint
  • a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium kiválósági ösztöndíj, a KRE Szenátusának 2023. március 9-ei ülésén hozott döntése alapján 2023. március 10. napjától Benda kiválósági ösztöndíj I. és a Benda kiválósági ösztöndíj II.,
  • a Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégium kiválósági ösztöndíj, a KRE Szenátusának 2023. március 9-ei ülésén hozott döntése alapján 2023. március 10. napjától Bocskai kiválósági ösztöndíj I. és a Bocskai kiválósági ösztöndíj II.

alapításáról.

 

Benda kiválósági ösztöndíj

Tovább...

 

KIDA kiválósági ösztöndíjak

Tovább...

 

Bocskai kiválósági ösztöndíj

Tovább...

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép