Bocskai Kiválósági ösztöndíj

Bocskai Kiválósági Ösztöndíj 2023/2024. tanév pályázati végeredménye ide kattintva megtekinthető.

A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: KRE, Egyetem) egyik kiemelt stratégiai célja a tehetséges hallgatók támogatása.

Az Egyetem vezetése elismerve a KRE Állam- és Jogtudományi Karhoz kapcsolódó Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégium tevékenységét, kiemelten kívánja támogatni a tehetséges hallgatók Egyetem berkein belüli tudományos tevékenységének kibontakozását.

Mindezek okán a KRE Szenátus 2022. szeptember 21-ei ülésén döntött a KRE SZMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: KRE HTJSZ) 18. §-ának módosításával és új, 50/P. § beiktatásával a Szakkollégiumi Kiválósági Ösztöndíjak, ezen belül a Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégium kiválósági ösztöndíj alapításáról.

A KRE Szenátusa 2023. február 2-ai ülésén döntött a Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégium elnevezésének Bocskai István Jog- és Társadalomtudományi Szakkollégium elnevezésre történő módosításáról, új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról.

A KRE Szenátus 2023. március 9-ei ülésén döntött a KRE HTJSZ módosításáról, közte sz 50/P. § tekintetében a Bocskai kiválósági ösztöndíj módosításáról is.

A fentiek alapján ezúton írjuk ki a Bocskai István Jog- és Társadalomtudományi Szakkollégium Bocskai kiválósági ösztöndíjra vonatkozó 2022/2023. tanév 2. (tavaszi) félévi pályázati felhívását.

Bocskai kiválósági ösztöndíj pályázati felhívás 2023/2024-es tanévre

Főbb tudnivalók: 

 1. A kérvény neve: Bocskai Kiválósági Ösztöndíj pályázat 2023/2024. tanév.
 2. A pályázat benyújtási határideje: 2023. október 10. (kedd) 12.00 óra
 3. Pályázathoz szükséges dokumentumok

  Kitöltött Bocskai kiválósági ösztöndíj „pályázati adatlap”.

Pályázni csak érvényes, a Neptun kérvénykezelőben kitöltött pályázati adatlappal lehet.

 1. Pályázatok leadásának határideje, helye

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázatot 2023. október 10. (kedd) 12.00 óráig kell benyújtani a Neptun Kérvénykezelő felületén.

Az Egyetem a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok és szabályzata alapján jár el az adatkezelés során (kre.hu/adatvedelem).

További információkat találhatnak az egyetem honlapján: http://www.kre.hu/portal/index.php/szakkollegiumi-kivalosag-osztondijak.

 

 1. Határidők:
 • A 2023/2024. tanévben a Bocskai kiválósági ösztöndíj pályázat Neptun elektronikus kérvénykezelőn történő leadásának határideje: 2023. október 10. (kedd) 12 óra
 • A nyertes pályázók névsorának közzététele: 2023. október 18. (szerda)
 • A 2023/2024. tanévben Bocskai kiválósági ösztöndíjban részesülő hallgatók ösztöndíjfizetési listájának megküldése a Gazdasági Főigazgatóság Kontrolling és Neptun Osztály és a Rektori Hivatal Oktatási Igazgatóság részére: 2023. október 19. (csütörtök) 10 óra
 • A 2023/2024. tanévben Bocskai kiválósági ösztöndíjban részesülő hallgatók részére megítélt ösztöndíj utalása: 2023. október 25. (szerda)

 

 

Prof. Dr. Trócsányi László Henrik
rektor

 

Korábbi pályázati felhívások

Bocskai kiválósági ösztöndíj 2022/2023. tanév2. (tavaszi) félévi pályázati végeredménye ide kattintva megtekinthető.

A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: KRE, Egyetem) egyik kiemelt stratégiai célja a tehetséges hallgatók támogatása.

Az Egyetem vezetése elismerve a KRE Állam- és Jogtudományi Karhoz kapcsolódó Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégium tevékenységét, kiemelten kívánja támogatni a tehetséges hallgatók Egyetem berkein belüli tudományos tevékenységének kibontakozását.

Mindezek okán a KRE Szenátus 2022. szeptember 21-ei ülésén döntött a KRE SZMSZ III. Hallgatói Követelményrendszer III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: KRE HTJSZ) 18. §-ának módosításával és új, 50/P. § beiktatásával a Szakkollégiumi Kiválósági Ösztöndíjak, ezen belül a Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégium kiválósági ösztöndíj alapításáról.

A KRE Szenátusa 2023. február 2-ai ülésén döntött a Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégium elnevezésének Bocskai István Jog- és Társadalomtudományi Szakkollégium elnevezésre történő módosításáról, új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról.

A KRE Szenátus 2023. március 9-ei ülésén döntött a KRE HTJSZ módosításáról, közte sz 50/P. § tekintetében a Bocskai kiválósági ösztöndíj módosításáról is.

A fentiek alapján ezúton írjuk ki a Bocskai István Jog- és Társadalomtudományi Szakkollégium Bocskai kiválósági ösztöndíjra vonatkozó 2022/2023. tanév 2. (tavaszi) félévi pályázati felhívását.

A részletes pályázati felhívása itt érhető el.

Főbb tudnivalók: 

 1. A kérvény neve: Bocskai Kiválósági Ösztöndíj pályázat 2022/2023. tanév 2. (tavaszi) félév, azonosító kódszáma: BOCSKAI_KIV_OSZT_2022/23/2.
 2. A pályázat benyújtási határideje: 2023. március 29. (szerda) 16.00 óra
 3. Pályázathoz szükséges dokumentumok

  Kitöltött Bocskai kiválósági ösztöndíj „pályázati adatlap”.

Pályázni csak érvényes, a Neptun kérvénykezelőben kitöltött pályázati adatlappal lehet.

 1. Pályázatok leadásának határideje, helye

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázatot 2023. március 24. (péntek) 11.00 óra és 2023. március 29. (szerda) 16.00 óra között kell benyújtani a Neptun Kérvénykezelő felületén.

Az Egyetem a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok és szabályzata alapján jár el az adatkezelés során (kre.hu/adatvedelem).

További információkat találhatnak az egyetem honlapján: http://www.kre.hu/portal/index.php/szakkollegiumi-kivalosag-osztondijak.

 

 1. Határidők:
 • A 2022/2023. tanév 2. (tavaszi) félévben a Bocskai Kiválósági Ösztöndíj pályázat Neptun elektronikus kérvénykezelőn történő leadásának határideje: március 29. (szerda) 16 óra
 • A nyertes pályázók névsorának közzététele: március 31. (péntek)
 • A 2022/2023. tanév 2. (tavaszi) félévben Bocskai kiválósági ösztöndíjban részesülő hallgatók ösztöndíjfizetési listájának megküldése a Gazdasági Főigazgatóság Kontrolling és Neptun Osztály és a Rektori Hivatal Oktatási Igazgatóság részére: április 3. (hétfő) 10 óra
 • A 2022/2023. tanév 2. (tavaszi) félévben Bocskai kiválósági ösztöndíjban részesülő hallgatók részére megítélt ösztöndíj utalása: 2023. április 6. (csütörtök)

  

Prof. Dr. Trócsányi László Henrik
rektor

 

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

Galéria

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések