XII. Jogász Doktorandusz konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara minden évben megrendezi a doktorandusz konferenciát, amelyen egyrészt az Állam- és Jogtudományi doktori Iskola hallgatói, másrészt azok a PhD hallgatók vesznek részt, akik más doktori iskolák doktorandáiként, vagy doktoranduszaiként elfogadják a meghívást. Az idei, immár tizenkettedik konferenciára rekord számú résztvevő érkezett. A közel félszáz előadót december 2-án az Állam- és Jogtudományi doktori Iskola megbízott vezetője Miskolczi Bodnár Péter köszöntette. A konferenciát Dr habil Homicskó Árpád Olivér dékán-helyettes nyitotta meg.  Az előadások hét szekcióban zajlottak. Az „Államtudományok” szekció - Dr. Farkas György, a „Bűnügyi tudományok” szekciót Prof. Dr. Domokos Andrea, a „Civilisztika I.” szekciót – Dr. Uttó György nyugalmazott kúriai tanácselnök, a „Civilisztika II. szekciót Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter, a „Munkajog és szociális jog” szekciót Dr. habil Homicskó Árpád Olivér, a „Jogtörténet és Jogelmélet” szekciót Dr. habil Tóth J. Zoltán vezette. Idén is külön szekciót szerveztek az angol nyelven tartott előadások számára, amely szekció munkáját Dr. habil Szuchy Róbert dékán-helyettes irányította. A szekcióvezetők kiemelték az elhangzott előadások pozitívumait, tanácsokkal segítették az előadókat és moderálták az előadásokat követő vitát.

A konferencia idén is alkalmat adott arra, hogy az előadók számot adjanak a korábbi időszakban folytatott kutató tevékenységük eredményeiről, gyakorolják az előadás felépítését, az időkeretekhez való alkalmazkodást, fokozzák a prezentáció elkészítésében és szemléletesebbé tételében korábban szerzett rutint.  A hallgatóság tagjai sokszor észrevételeikkel gazdagították az elhangzottakat, és időnként a témához távolabbról kapcsolódó jogintézményekre is ráirányították a figyelmet. Egyes szélesebb érdeklődésre igényt tartó témákban vita is kialakult.

Az előadók a kávézás során és az ebédszünetben folytathatták a tudományos eszmecserét.

Dr. habil Szuchy Róbert dékán-helyettes úr zárszavában sikeresnek nyilvánította a XII. Jogász Doktorandusz konferenciát, és ígéretet tett arra, hogy az Állam- és Jogtudományi Kar idén is külön kötetben jelenteti meg a konferencián elhangzott előadások alapján készülő, és oktatók által lektorált tanulmányokat.

 

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések