Nyertes Erasmus+ KA2 intézményi együttműködési pályázat a Károli Gáspár Református Egyetemen

2019 decemberében indul a Translanguaging for Equal Opportunities: Speaking Romani at School (Transzlingválás az egyenlő esélyekért: romani beszéd az iskolában) című, az Európai Unió Erasmus+ programja által támogatott, egyetemünk által koordinált intézményi együttműködési projekt (KA2-FSO-00005-006/2019).

A 24 hónapos projekt célja egy, a transzlingválás elméletét és gyakorlatát bemutató, európai tanárképző intézmények szemináriumain használható angol nyelvű e-tankönyv, illetve egy ehhez kapcsolódó, a már meglévő és a továbbiakban kialakítandó jó gyakorlatokat bemutató videórepozitórium létrehozása. A transzlingváló beszélés szociolingvisztikai koncepciója a nyelvi repertoárt kétnyelvűek esetében is egységesnek tételezi, és olyan pedagógiai attitűdöket támogat, amelyek annak egészét szerves egységben fejlesztik.

A projekt koordinátora Heltai János Imre a Bölcsészet-, és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszékéről. Résztvevői egyetemünkről Bárdi Árpád, Köves Gabriella (Tanítóképző Kar, Pedagógiai Intézet), Majzikné Lichtenberger Krisztina (BTK Tanárképző Központ), Kontra Miklós, M. Pintér Tibor (Magyar Nyelvtudományi Tanszék). Partnerintézményeink: Jyväskyläi Egyetem, University College London, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, továbbá a tiszavasvári Magiszter Általános Iskola és a szímői Jedlik Ányos Alapiskola.

A sikeres pályázatot a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken működő Transzlingváló Műhely és a tiszavasvári iskola évek óta tartó együttműködése tette lehetővé.

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések