Kiírásra került a Károli Gáspár Ösztöndíj!

Az ösztöndíjra minden önköltséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy mesterképzésben vesz részt és 1. helyen jelölte meg egyetemünket a felvételi eljárásban.

Az ösztöndíjat a hallgatók a 2019/2020-as tanévben két alkalommal (a félévek elején) pályázhatják meg. Az ösztöndíj egy tanulmányi félév (5 hónap) időtartamára adható és akár az önköltség 75%-át is fedezheti. Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30 vagy 55 vagy 80 óra tartamú önkéntes munka elvégzése. A hallgatók tanulmányaik során többször is pályázhatnak az ösztöndíjra.

Az Ösztöndíj összege:

  • az önköltség 75%-a
  • az önköltség 50%-a
  • az önköltség 25%-a


A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. október 18. (péntek) 12:00 óra

A Károli Gáspár Ösztöndíj pályázati felhívása és az adatlap itt érhető el: https://portal.kre.hu/index.php/karoli-gaspar-osztondij

 

 

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések