In memoriam Xeravits Géza: A nagy zarándok végleg célhoz ért

Egyetemünk Hittudományi Karának kutatóprofesszora, Xeravits Géza életének 48. évében hitben viselt hosszú betegség után visszatért Teremtőjéhez. Temetése ortodox szertartás szerint az Óbudai temetőben (Budapest, Bécsi út 3365-371) lesz 2019. október 4-én 15.00 órakor.

Xeravits Géza 1971. február 20-án született Budapesten. Csepelen nőtt fel. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán végezte 1989-1996 között. Ez idő alatt az ELTE Hebraisztika szakán, és nálunk, a KRE Hittudományi karán is hallgatott órákat. A KRE Bibliai és Judaisztikai Intézete jelentette meg első könyvét: Szentírásértelmezés Qumránban 1995-ben.

Teológusi diplomája és kivételes kommunikációs képességei birtokában a Nyíregyházi Szent Athanáz Görögkatolikus Főiskola oktatója lett. Megalapította a Studia Biblica Athanasiana folyóiratot. Innen indult pregrinációba, 1999-ben a belgiumi Leuven Katolikus Egyetemére, majd 2000-ben református ösztöndíjjal Groningenbe, ahol a Qumran Intézet vezetőjénél doktorált. Disszertációja a leideni Brill kiadónál jelent meg: King, Priest, Prophet, Positive eschatological protagonists of the Qumran Library (2003); Jó peregrinusként hazatérve 2002-től a Pápai Református Teológiai Akadémia Ószövetségi tanszékének lett oktatója. Itt a tanszék vezetőjével közösen szervezték meg a Simeon kutatóintézetet, melynek több könyvsorozatát szerkesztette: Simeon Könyvek, Horizontok. A Kutatóintézetben kezdeményezésére indult útjára a nemzetközi deuterokanonikus konferenciasorozat, melynek 10 konferenciája anyagát a leideni Brill és a berlini De Gruyter kiadó jelentette meg. A bakonybéli Szent Mauritius Monostorban 2006-ban diakónussá szentelték. Beindította a monostor könyvkiadását (Lectio divina). 2008-ban habilitált a PPKE-en (Könyvtár a pusztában bevezetés a holt-tengeri tekercsek nem-bibliai irodalmába, Pápa, 2008), Pápán pedig Egyetemi tanári kinevezést nyert. 2009-től a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tanszékvezető egyetemi tanárként oktatott. Itt indította útjára a Sapientia Biblikus Tanszékének könyvsorozatát, melyben 12 kötetet jegyezett szerkesztőként. A Magyar Hebraisztikai Társaság alelnöke 2010 óta. 2015-től a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának Ószövetségi Tanszékén tanított, közben Humbolt ösztöndíjjal a Halle-Wittenbergi Egyetemen kutatott egy évet. Ebben az időszakban jelent meg Qumrán monográfiája németül, illetve “Take Courage, O Jerusalem…” Studies in the Psalms of Baruch 4–5 (De Gruyter 2015) kötete. 2017-ben megkapta a Schweitzer József emlékdíjat. 2019 márciusától a Károli Gáspár Református Egyetemen kutató professzorként dolgozott. Ebben az időszakban állt össze gyűjteményes kötete: From Qumran to the Synagogues, Selected Studies on Ancient Judaism (De Gruyter 2019).

Tudományos munkásságának kiegészítéseként az Agra utazási iroda szervezésében zarándok utakat vezetett a Szentföldre, illetve Grúziába, Örményországba, Etiópiába. Utazásainak szellemi esszenciájaként látott napvilágot Jeruzsálem - a Föld köldöke. Szent városok, szent körzetek Tibettől Etiópiáig (L’Harmattan-Agra 2012) Zsidó és keresztény szent helyek a késő-ókori Palesztinában (2016) a Ráday Bibliamúzeum kiadásában; Egy nap Jézus nyomában: Az Olajfák-hegyétől a Szent Sírig (2017) az Agra kiadásában. A kereszténység szegélyein címmel Örményország, Etiópia és Grúzia bemutatására készült, melyből már csak az Örmény rész készült el (academia.edu). Pápai tanár korában Nepálba látogatva eljutott a Himalájára is. Az elméletet a valóság jelenének és múltjának a személyes megismerésével ötvözte, így váltak felülmúlhatatlanul élvezetessé, szellemi zarándoklatokká előadásai, baráti beszélgetései is.

2016 óta tartó betegsége során is alkotott, amiből két utolsó írásában a szellemi mellett lelki zarándoklatáról is vall megrázó őszinteséggel és mély hittel: „Sebeiben van gyógyulásunk” ebben Heidl Györggyel beszélget (Kairosz 2018); és pár nappal ezelőtt napvilágot látott utolsó írása: „Mindenem él” (Embertárs 2/2019: https://www.academia.edu/40441025/_Mindenem_%C3%A9l_2019_)

Amikor hálát adunk Istennek mindazért a tudományos és szellemi gazdagságért, ami személyes találkozások, beszélgetések és írásainak olvasása révén kaptunk Xeravits Gézától, hadd búcsúzzunk Tőle az általa írt gondolatokkal:

„Miért keresitek az élőt a halottak között? – kérdezi az angyal, de kérdezhetné azt is: miért keresitek a világosságot a sötétségben? vagy miért keresitek a győztest a vesztesek között? … Ez az üzenet mindmáig hangosan belekiált magányunk elzárt süketségébe, belevilágít kilátástalanságaink sötétjébe, megnyitja sírjainkat és életre vezet.” (X.G.: Krisztus köztünk…, 2009, 33.o.)

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések