Média ösztöndíj

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara pályázatot hirdet az Egyetem
- média-, mozgókép- és kommunikációtanár osztatlan tanári mesterképzés
- kommunikáció- és médiatudomány alapképzés
- kommunikáció- és médiatudomány mesterképzés
leendő hallgatói számára.

Az ösztöndíj célja olyan tehetséges, keresztyén értékrendű és szellemiségű hallgatók megnyerése az Egyetem számára, ill. képzésük elvégzésének támogatása, akik a tanulmányaik befejezését követően valamely református fenntartású médiumban (kommunikációs tevékenységet is folytató intézményben) szeretnének hosszú távon dolgozni.

Kik pályázhatnak:
- média-, mozgókép- és kommunikációtanár osztatlan tanári mesterképzés és kommunikáció- és médiatudomány alapképzés esetén:
Azok a felvételi előtt álló középiskolások (vagy már érettségizett, de felsőfokú oklevéllel még nem rendelkezők), akik a 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban az Egyetem média-, mozgókép- és kommunikációtanár osztatlan tanári mesterképzést (nappali munkarend), vagy a kommunikáció- és médiatudomány alapképzést (nappali munkarend) tervezik megjelölni első helyen magyar állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formában.

- kommunikáció- és médiatudomány mesterképzés esetén:
Azok az alapképzésben abszolutórium előtt álló hallgatók, vagy már alapképzési oklevéllel (de mester oklevéllel még nem) rendelkezők, akik a 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban az Egyetem kommunikáció- és médiatudomány mesterképzését (nappali munkarend) tervezik megjelölni első helyen magyar állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formában.

A tanulmányi félév 5 hónapjára pénzbeli juttatás:
- média-, mozgókép- és kommunikációtanár osztatlan tanári és kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szakos hallgatók részére 200.000 Ft/fő/hónap.
- kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos hallgatók részére 100.000 Ft/fő/hónap.

Az Ösztöndíjat elnyert hallgató vállalja, hogy az ösztöndíj folyósításának ideje alatt félévente két gyakorlóhelyen 80-80 órás, összesen 160 órás (egybefüggően 6 hetet el nem érő) szakmai gyakorlaton vesz részt a Magyarországi Református Egyház Kommunikációs Szolgálata irányítása alatt az egyház hivatalos médiumainál (reformatus.hu, Reformátusok Lapja, Kossuth Rádió – Református félóra és MTVA vallási műsorai).

Pályázati határidő: 2019. november 20. (szerda) 23 óra 59 perc

A pályázatokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a https://btk.kre.hu/mediaosztondij/oldalon.

A teljes pályázati kiírás itt érhető el.

 

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések