Sikeres NKFIH pályázat

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) múlt  héten hozta nyilvánosságra a 2019-ben támogatott K és FK projektek listáját. Ezek egyike a K131866 számú, „Laskai Osvát Sermones de sanctis c. művének kritikai kiadása, a segédletek elkészítése” címmel benyújtott pályázat, mely kutatás vezetője Dr. habil. F. Romhányi Beatrix egyetemi tanár, a KRE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Medievisztika Tanszékének oktatója.

A pályázat útján elnyert összeg 14,2 millió forint, a projekt futamideje 2,5 év.

Vezető kutató: F. Romhányi Beatrix egyetemi tanár
Résztvevők: Rajhona Flóra, Szücsiné Laczkó Eszter, Sápi Nóra.
A projekt szakmai tanácsadója Madas Edit akadémikus

A kutatás rövid összefoglalója:
Laskai Osvát és Temesvári Pelbárt a középkori magyarországi ferences sermóirodalom két kiemelkedő képviselője. Laskai egyben az obszerváns ferences vikária meghatározó személyisége is volt, akinek tevékenysége jelentősen hozzájárult az obszerváns provincia 1517-es megalakulásához is. Műveik a középkorban és a kora újkorban ugyan több kiadást is megértek, modern kritikai kiadásuk azonban mindeddig nem készült el. Ennek pótlására indult az ELTE-n Bárczi Ildikó vezetésével Temesvári kiadása, majd 2009-ben a Károli Gáspár Református Egyetem és az Országos Széchényi Könyvtár kutatóinak részvételével az az OTKA által támogatott kutatás (K 77915, K104716), amelynek célja Laskai Sermones de sanctis c. művének kritikai kiadása. Ennek folytatása az elnyert projekt.
A Sermones de sanctis kiadása mellett a következő években szeretnék befejezni Temesvári Pelbárt Quadragesimale-jának a Bárczi Ildikó halála miatt csonkán maradt kiadását is. A kiadás és a sermókban található példázatok összegyűjtése, valamint közzététele nemzetközi szinten is érdeklődésre tarthat számot. A kutatócsoportnak már van kapcsolata a Jacques LeGoff által 1978-ban, Párizsban alapított Groupe d'Anthropologie Historique de l'Occident Médiéval (GAHOM) kutatóközponttal. A kutatás eredményei bekerülnek a GAHOM keretében működő Thesaurus Exemplorum Medii Aevi (ThEMA) adatbázisba is.

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép