Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2020/2021-es tanévre szóló pályázati kiírása elérhető az Egyetem honlapján a Hallgatóinknak/KRE Ösztöndíj Program menü 7. pontjában.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a Károli Gáspár Református Egyetem azon hallgatói pályázhatnak, akik:
· adott vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és ebben a két félévben legalább 55 kreditet megszereztek,
· az  alábbi  felsorolt  képzéseink  valamelyikén állam által támogatott  (államilag  támogatott, állami ösztöndíjas) vagy költségtérítéses (önköltséges) finanszírozási formában vesznek részt:
o  teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben,
o  teljes idejű(nappali munkarendű) mesterképzésben
o  teljes idejű (nappali munkarendű) osztatlan képzésben.
 
A hallgatók a pályázataikat a kari Dékáni Hivatal részére elektronikus úton, a Dékáni Hivatal e-mail címére küldve nyújthatják be 2020. július 9. (szerda) 14.00 óráig.
 
Képzési Igazgatóság

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések