Tájékoztatás a Magyar Akkreditációs Bizottság 2020. évi látogatásáról

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) 2016/5/V/1 sz. határozatában 2020. december 31-ig akkreditálta a Károli Gáspár Református Egyetemet.

Az idei évben lejáró akkreditáció meghosszabbítását Egyetemünk 2019 novemberében kérte a MAB-tól. Az Egyetemnek a vizsgált 2015-2020 évek közötti időszakról beszámolót kell készíteni, amely magában foglalja - az előző eljárás értékelésében - az intézményi működés javítását célzó javaslatokkal kapcsolatban tett intézkedéseket is.

Az elmúlt öt évben Egyetemünk számos minőségjavító lépést tett az oktatás, a kutatás és a tehetséggondozás területén. Az idei intézményakkreditáció sikeres lebonyolítása érdekében 2019 októberében felállított Akkreditációs Munkacsoport az Egyetem szervezeti egységeinek bevonásával mindezen intézkedéseket áttekintette, és összeállította a KRE 2015-2020 évek közötti időszakra vonatkozó önértékelését, amelynek a részét képezik a hitéleti képzések szakonkénti önértékelései is.
Az Egyetem közössége a 2020. június 24-i és július 8-i szenátusi ülésen is áttekinti a MAB részére megküldendő intézményi jelentést, amely jelentést 2020. június 16-i ülésén az Egyetem Minőségbiztosítási Bizottsága is tárgyalt .

Az intézményakkreditáció Egyetemünk közössége számára kiemelt prioritású feladat, amelyben minden szervezeti egység részt vesz.
Az Egyetem vezetése nevében köszönetemet fejezem ki a Karok, az Egyetem Minőségbiztosítási Bizottsága, a Rektori Hivatal, a Gazdasági Igazgatóság azon munkatársainak, akik az elmúlt időszakban tevékenyen részt vettek a munkában és támogatták az intézményi önértékelés elkészítését.
Köszönet illeti az Egyetem Oktatóit hivatástudattal gyakorolt munkájukért.
Külön köszönöm az Egyetem Polgárainak a munkáját is, mert az elmúlt időszakban tett minőségfejlesztő tevékenységük nélkül nem számolhatna be az Egyetem a kiváló eredmények megvalósulásáról.

Az akkreditációs eljárás során végzett munkáról, eseményekről az Egyetem Oktatóit, Munkavállalóit és természetesen az Egyetem Hallgatóit folyamatosan tájékoztatjuk.
A munkavállalók részére havi rendszerességgel kiadott Munkavállalói hírlevél az oktatás, kutatás és tehetséggondozás terén megtett intézkedések mellett az akkreditációs felkészülés egyes fázisairól is részletes tájékoztatást nyújt.
Kérem a Tisztelt Kollégákat, hogy folyamatosan kövessék a @kre.hu munkavállalói e-mail címekre megküldött Munkavállalói Hírlevelet.

A sikeres intézményakkreditáció mindannyiunk közös érdeke, hiszen nemcsak eddigi munkánkkal kapcsolatban ad visszajelzést, de az intézmény további működésének is feltétele.
Kérem Egyetemünk Polgárainak további támogató segítségét a novemberre várható MAB látogatás előkészítésében és lebonyolításában.

Üdvözlettel:
Dr. Czine Ágnes
rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes