Kitüntetésben részesítették Dr. Király Tibort

A 100. életévét betöltő Dr. Király Tibort az államfő a büntetőjog-tudomány területén hét évtized alatt elért eredményeiért, szakmai és emberi szempontok szerint is példamutató tevékenységéért, valamint tudományszervezői munkájáért 2020. július 8-án a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetésben részesítette.

Az elismerést a köztársasági elnök megbízásából dr. Polt Péter legfőbb ügyésztől a professzor fia és lánya vette át a budapesti Igazságügyi Palotában.
Király Tibor akadémikus, a büntető eljárásjog professzora, professzor emeritus. Meghatározó szerepe volt a Károli Gáspár Református Egyetem alapításában és az Egyetem budapesti Állam- és Jogtudományi Karának alapítását szorgalmazta. A jogi kar szenátori testületének tagjaként részt vett a kar tudományosságának kialakításában, református keresztyén szellemiség ápolásában. Az Egyetem Dr. Király Tibor értékteremtő munkáját 2006-ban Károli Emlékéremmel is elismerte.

Az ELTÉ-n több cikluson át dékán, tanszékvezető egyetemi tanár, rektorhelyettes. Számos monográfia, tankönyv szerzője. Az 1990. évi alkotmányos változást követően döntő szerepe volt a magyar felsőoktatás megújításában. Az 1993. évi felsőoktatási törvény munkálatait irányította, mint a kodifikációs bizottság elnöke. Több jogászgeneráció nevelője, akinek példamutató magatartása, szakmai elkötelezettsége minta értékül szolgál.

A jogtudomány területén elért eredményei több évtized munkáját tükrözik. A kandidátusi, továbbá doktori fokozat megszerzését követően a Magyar Tudományos Akadémia levelező, illetve rendes tagjai sorába választotta, később megszerezte a professor emeritus címet is.

Tudományos munkássága felöleli a bűnügyi tudományok szinte valamennyi részterületét, szakirodalmi művei formálták a jogi gondolkodást. Vuchetich Mátyás – A magyar büntetőjog rendszere című, 1819-ben, latin nyelven megjelent tanulmányt magyar nyelvre fordította, amely jogtörténeti, műfordítási és jogirodalmi szempontból is jelentős alkotás.

Az akadémikus tudományos közéleti tevékenységet is folytatott, több hazai és nemzetközi szervezet, valamint testület (Magyar Kriminológiai Társaság, Nemzetközi Büntetőjogi Társaság, Magyar Jogászegylet) munkájában vett részt, szorgalmazta a felsőoktatás megújítását, meghatározó szerepet vállalt a Károli Gáspár Református Egyetem alapításában.

Szerepet vállalt a jogalkotásban, számos - büntetőjogi témájú - jogszabály előkészítésében működött közre.  

A professzor oktatói, tudományszervezői és kutatói tevékenységét számos díj, kitüntetés és elismerés igazolja. Munkáját Akadémiai, Apáczai Csere János, Széchenyi, Szentgyörgyi Albert, Bethlen Gábor díjjal ismerték el, továbbá a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztje kitüntetésben, az ELTE Doctor Honoris Causa címében, illetőleg Akadémiai Aranyéremben is részesült.

Dr. Király Tibor munkássága szoros összefüggésben van az ügyészség tevékenységével. Dr. Polt Péter legfőbb ügyész 2017. június 10-én az ügyészi szervezettel kialakított kiváló szakmai és tudományos együttműködése elismeréséül az akadémikus  részére  Pro Cooperatione Emlékérmet adományozott.

Dr. Király Tibor több évtizedes tudományos, közéleti, jogalkotási és oktatási munkássága során elért eredményei elévülhetetlenek, példamutatása, szakmai elkötelezettsége több jogászgeneráció számára jelent mintát.

Forrás: www.os.mti.hu

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép