Pályázati lehetőség doktoranduszoknak tudományos előadás megtartására

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2017-ben elhatározta, hogy a felsőoktatás különböző képzési szintjein történő tehetséggondozó, tudományos kutatói tevékenység folyamatosságának támogatása és perspektíváinak felmutatása, a tehetség elismerése és a fiatal kutatói teljesítmények megismertetése, valamint Roska Tamás tudományterületeket összekapcsoló, nemzetközileg elismert kutatói életműve előtti tiszteletadás céljából életre hívja a Roska Tamás Tudományos Előadások intézményét.


A ROSKA TAMÁS TUDOMÁNYOS ELŐADÁS LEÍRÁSA:
A Roska Tamás Tudományos Előadás maximum 20 perc időtartamú, magyar nyelvű tudományos konferencia előadás, mely a tudományos közlemények követelményeinek megfelelő hivatkozásokkal felszerelve, a tudományterület kutatásmódszertani szabályainak megfelelően, saját, új tudományos eredményeket összegezve, élőszóban hangzik el plenáris előadás formájában. A Roska Tamás Tudományos Előadás tartására 2021-ben a 35. OTDK keretében, másodízben kerül sor, szekciónként egy alkalommal az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

A Roska Tamás előadás megtartására pályázatot nyújthat be:
• a komplex vizsgát eredményesen teljesítő doktorandusz,
• az abszolutóriumot megszerző doktori hallgató (a pályázati felületen: doktorjelölt),
• a 2019. január 1-ét követően a pályázat benyújtásáig PhD/DLA fokozatot szerző fiatal kutató, oktató(a pályázati felületen: posztdoktor), aki a pályázat benyújtásakor 35. életévét még nem töltötte be.

Az odaítélésnél előnyt jelent:
• kiemelkedő publikációs és/vagy előadói tevékenység;
•a pályázó OTDK helyezett, Pro Scientia Aranyérmes;
• a DOSZ tudományos fórumain való eredményes szereplés;
• több (idegen) nyelven folytatott tudományos tevékenység.

A Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására http://roskapalyazat.otdt.hu felületen tud pályázni. A pályázatot csak elektronikusan kell benyújtani!
Beadási határidő: 2020. szeptember 30. (CET 23:59 óra).

A Roska Tamás Tudományos Előadás mint elismerés
1) A Roska Tamás előadásokat tartó doktoranduszok/doktorjelöltek/PhD vagy DLA fokozatot szerzettek névsorát az OTDT a honlapján feltünteti.
2) Az előadás összefoglalója megjelenik a konferencia rezümé kötetében.
3) Az előadás elfogadásáról a Szekció ügyvezető elnöke elfogadó nyilatkozatot állít ki, amely alapján:
• az előadásban bemutatott eredmények publikálására a folyóirat formai követelményeinek megfelelően, az OTDK évében szeptember 1-ig benyújtott kézirat szakmai lektorálása után a Magyar Tudomány lehetőséget nyújt;
• a Roska Tamás előadók a Szekciót rendező intézménytől 300 000.- Ft pénzdíjat kapnak;
• a Roska Tamás előadók elismerő oklevelet, emlékérmet, továbbá ajánlást kapnak további rangos tudományos folyóiratokban való megjelenésekre, valamint az OTDT támogatja tudományos, illetve tehetséggondozó pályázatokra benyújtott pályázataikat


A pályázati felhívás itt érhető el:  https://otdt.hu/hu/news/38

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép