Elhunyt Barátossy Jenő

Életének 95. évében szeptember 9-én elhunyt Barátossy Jenő, a Károli Gáspár Református Egyetem egykori főtitkára, a Pécsi Tudományegyetem címzetes főiskolai tanára, a Pozsonyi Úti Református Egyházközség korábbi főgondnoka, volt dunamelléki egyházkerületi tisztségviselő.

Barátossy Jenő kezdetektől részt vett Egyetemünk létrehozásában, évekig ellátta a főtitkári feladatokat, majd kezdeményezésére alakult ki az Állam- és Jogtudományi Kar megalapításának terve. Aktívan közreműködött a Kar létrehozásában, mind az adminisztratív teendők ellátásában, mind a műszaki feltételek biztosításában, így a Kar alapítójaként elévülhetetlen érdemeket szerzett az Egyetemnek. A Károli Gáspár Református Egyetem 2009-ben Károli Emlékéremmel díjazta munkásságát.
 
A KRE ÁJK mellett a Protestáns Média Alapítványnak, valamint a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának egyik alapítója is volt.
Több évtizedes alkotó, oktató-nevelő és társadalomépítő munkája, életútja elismeréseként 2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést.
 
Barátossy Jenő példaértékű munkásságát, szolgálatát emlékezetünkben örökké megőrizzük!

Kép forrása: reformatus.hu

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések