Hallgatói tájékoztató Egyetemünk intézményi akkreditációjáról

Tisztelt Hallgatók!

A Károli Gáspár Református Egyetem 2020. évi, rendkívüli fontosságú intézményakkreditációs eljárásával kapcsolatban szeretném tájékoztatni Önöket.

Mint Önök is tudják, a magyarországi felsőoktatási intézmények a képzési program részét képező alap- és mesterszakokat, továbbá doktori képzést a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) előzetes támogató véleménye alapján létesíthetnek és indíthatnak. Államilag elismert oklevelet csak akkreditált állami képzés keretében lehet szerezni.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) értékelő és javaslattevő tevékenysége a képzési programok értékelésén túl a karok és felsőoktatási intézmények rendszeres időközönként lebonyolított minőségbiztosítási értékelésére is kiterjed. Egyetemünk a 2010-ben, 2013-ban és 2016-ban született MAB határozatok értelmében az elmúlt években mindvégig államilag akkreditált intézményként működött. A 2020. évi intézményakkreditációs eljárás keretében újabb 4 évre kaphatjuk meg a MAB támogató határozatát. Szeretnénk kérni Önöket, hogy az akkreditációs eljárás előkészületeit és hallgatókat érintő folyamatait kiemelten kísérjék figyelemmel és elkötelezett részvételükkel támogassák egyetemünket. Az akkreditáció során az Önök véleményét is kikérik az itt folyó oktatási tevékenységről, a tanulástámogatás és az oktatási szolgáltatások színvonaláról. Kérjük, álljanak a látogató bizottság rendelkezésére és reális nyilatkozataikkal segítsék a testület munkáját.

Mi a MAB? Mit jelent az akkreditáció?
A Magyar Akkreditációs Bizottság, közismert szóval MAB egy olyan minőségbiztosítási szervezet, amely egy képzést vagy intézményt értékel és javaslatokat tesz a működés jobbítására:
„A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő országos szakértői testület.”   (www.mab.hu)

A MAB minőséghitelesítést végez, azaz megvizsgálja, hogy egy adott intézmény vagy program megfelel-e a MAB által előre meghatározott és közzétett minőségi követelményeknek. Amennyiben megfelel, akkor hitelesíti, “akkreditálja” a vizsgált intézményt vagy programot.

Ez a minőséghitelesítés az előfeltétele például annak, hogy az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vegyen egy újonnan indítandó képzést és az eljárást kezdeményező felsőoktatási intézmény meghirdethesse azt a hallgatók felé (felvi.hu).

A MAB fő tevékenységi köre tehát az intézmények, karok és programok akkreditációja, de ide tartozik az egyetemi tanári pályázatok véleményezése is.

Mi az intézményi akkreditáció lényege?

Az intézményi akkreditációs eljárás célja, hogy megvizsgálja, hogy a felsőoktatási intézmény működése megfelel-e az Európai Felsőoktatási Térségre vonatkozó minőségbiztosítási irányelveknek és sztenderdeknek, amelyeket az ESG 2015 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) nevű dokumentum rögzít.

A sikeres intézményakkreditáció azt jelenti, hogy a MAB határozatával hitelesíti, hogy a felsőoktatási intézmény oktatási és tudományos tevékenysége megfelel az ESG 2015-ben rögzített minőségi sztenderdeknek és irányelveknek.

Fontos szerepet kap az értékelésben az intézményben működő minőségbiztosítási rendszer is, amely a sztenderdeknek való megfelelést követi nyomon. Hallgatóként elsősorban az oktatói munka hallgatói véleményezése (OMHV kérdőívek), illetve a hallgatói elégedettségmérés kapcsán kerülnek közvetlen kapcsolatba a kari minőségbiztosítási rendszer működésével, illetve a tréningheteken szervezett hallgatói fórumokon, ahol ezek eredményét megismertetik a hallgatókkal. De ide tartozik a tehetséggondozás és a hallgatói szolgáltatások rendszere is.

Mi az ESG?

Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosítási standardjait és irányelveit (ESG) 2005-ben fogadták el a felsőoktatásért felelős miniszterek a Felsőoktatási Minőség-biztosítás Európai Szövetsége (ENQA) és az Európai Hallgatói Szervezet (ESU), az Európai Felsőoktatási Intézmények Szövetsége (EURASHE) és az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA) javaslata nyomán. A változó oktatási környezet és hallgatói igények hatására 2015-ben átdolgozták az irányelveket. Az új szabályozás a hallgatóközpontú tanulást és tanítást helyezi a középpontba. A standardok és irányelvek részletes leírását itt találják:

https://www.mab.hu/wp-content/uploads/2020/07/ESG_kotet_OFI2016_ESGmagyar.pdf

Mire terjed ki a felsőoktatásban a minőség értékelése? (Rövid áttekintés)

ESG 2015 szempont Tartalom (az ESG irányelvek egyes kiemelt elemei)
ESG 1.1 Minőségbiztosítási politika

A minőségbiztosítási rendszer alapdokumentumai, szervezete és működése

Tervezés-cselekvés-ellenőrzés-beavatkozás (PDCA) ciklus
ESG 1.2 A képzési programok kialakítása, jóváhagyása

Mintatantervek
Tanulmányi szabályzatok
Tanulmányi tájékoztatók
Képzési programok jóváhagyásának eljárása

ESG 1.3 A hallgatóközpontú tanulás, tanítás és értékelés

Rugalmas tanulási útvonalak és pedagógiai módszerek
Az értékelés hagyományos és alternatív eszköze

A panaszok kezelésének és kivizsgálásának módja
ESG 1.4 A hallgatók felvétele, előrehaladása, tanulmányaik elismerése és a képesítés odaítélése

Hallgatók felvételének, előre haladásának és a végzés feltételeinek pontos leírása
Tanulmányi tájékoztatók,
Tanulmányi szabályzatok

Kreditelismerési eljárások
ESG 1.5 Gazdálkodás az erőforrásokkal (emberi erőforrás, infrastruktúra)

Oktatók felkészültsége, minősítettsége
Módszertani ismeretei
Oktatói eredményessége, hatékonysága

Oktatók teljesítményértékelése
ESG 1.6 A tanulástámogatás eszközei, a hallgatói szolgáltatások

Tanulmányi adminisztráció
Tárgyi infrastruktúra, informatika, könyvtár
Ösztöndíjak, pályázatok
Hallgatói támogatások
Mobilitás
Tehetséggondozás
Karriertanácsadás

Mentorálás, Lelki segélyszolgálat
ESG 1.7 Információ kezelés Az intézmény oktatási és kutatási tevékenységeinek, szolgáltatásainak eredményességét mérő adatok gyűjtése és elemzése
ESG 1.8 Nyilvános információk A fentiek nyilvánossága
ESG 1.9 Képzési programok nyomon követése Képzések rendszeres időközönként történő értékelése, felülvizsgálata
ESG 1.10 Rendszeres külső minőségbiztosítás

MAB, mint minőségtanúsító szervezet, eljárásai és határozatai

PPKE kölcsönös külső auditról szóló egyezmény
ESG III. A tudományos kutatással kapcsolatos eljárások

Kutatóműhelyek, kutatócsoportok
Hazai és nemzetközi konferenciák
Oktatók publikációs tevékenysége

Kutatás támogatásaAz intézménylátogatásra 2020. november 18-19-én kerül sor. A járványhelyzetre való tekintettel a MAB nem folytathat személyes látogatást az intézményeknél, ezért az eljárás kizárólag online formában tud megvalósulni. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság az intézményakkreditációs eljárása során a 2015-2019-ig terjedő időszakot vizsgálja.

Amennyiben úgy érzi, hogy Egyetemünk minőségfejlesztési munkáját a hallgatóközpontú tanításra, a hallgatói szolgáltatásokra, az oktatásra, és oktatókra, a képzési programra, vagy a minőségbiztosítási eljárásokra és mérésekre vonatkozó javaslataival támogatni kívánja, véleményét vagy javaslatát juttassa el a kari minőségbiztosítási vezetőhöz!

ÁJK: Dr. Stipta István Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

BTK: Dr. Pődör Dóra  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

HTK: Dr. Pecsuk Ottó  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

TFK: Dr. Szarka Júlia Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

SZEK: Dr. Antalóczy Péter Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Köszönettel és üdvözlettel:
Budapest, 2020. 10. 12.

Dr. Czine Ágnes
rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettes

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép