Megkezdődött a Tréninghét!

A Károli Közösségi Napok (Tréninghét) 2020. október 19-én, hétfőn 9 órakor vette kezdetét a Pozsonyi úti református templomban, ahol Főtiszteletű Dr. Szabó István püspök tartott istentiszteletet. Orgonajátékkal Wulfné Dr. Kinczler Zsuzsanna, a Tanítóképző Főiskolai Kar, Hittanoktató- és Kántorképző Intézetének főiskolai docense szolgált.


Dr. Czine Ágnes rektorhelyettes asszony az istentiszteletet követően rövid tájékoztatóban a november 18-19-én esedékes intézményi akkreditáció fontosságát hangsúlyozta. Az akkreditációs eljárás megfelelő előkészítése, az oktatók és hallgatók, illetve a munkavállalók közös munkája, együttműködése fogja az egyházi egyetem jövőképét is meghatározni, amely a Károli Közösségi Napok központi témája. Kiemelte a keresztény hit és a református hagyományok biztos, szilárd alapját,  amire építkezve szükség van a folyamatos, élethosszig tartó tanulásra, fejlődésre, képzésre is.

Gondolatait Máté evangéliumával zárta: „»Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet« - mondta Jézus a tanítványoknak, közvetlenül a mennybemenetele előtt, úgy is mondhatjuk, hogy ezek voltak az utolsó szavai itt a Földön.  
Ma az Egyházban a keresztség sákramentuma kiszolgáltatásakor hangzik el ez az Ige, számunkra, református egyházi intézmény számára azonban túlmutat ezen. Egyházi intézménynek, főképpen oktatási intézménynek ezt a jézusi parancsolatot különösen szem előtt kell tartani. Nekünk, akik különböző tudományokat oktatunk, felsőfokú szakembereket képezünk, különösen figyelnünk kell arra, hogy a szakmai tudás mellett tanítványokká is tegyük azokat, akiknek tudományos képzése ránk bízatott, akik meghallják az Ő üzenetét, olyan tanítványokká, akik szakmai képzettségük mellett az Ő tanítványaivá is válnak, és hivatásuk gyakorlása során ezt tovább fogják adni majd a rájuk bízottaknak.”

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép