Megkezdődött a Tréninghét!

A Károli Közösségi Napok (Tréninghét) 2020. október 19-én, hétfőn 9 órakor vette kezdetét a Pozsonyi úti református templomban, ahol Főtiszteletű Dr. Szabó István püspök tartott istentiszteletet. Orgonajátékkal Wulfné Dr. Kinczler Zsuzsanna, a Tanítóképző Főiskolai Kar, Hittanoktató- és Kántorképző Intézetének főiskolai docense szolgált.


Dr. Czine Ágnes rektorhelyettes asszony az istentiszteletet követően rövid tájékoztatóban a november 18-19-én esedékes intézményi akkreditáció fontosságát hangsúlyozta. Az akkreditációs eljárás megfelelő előkészítése, az oktatók és hallgatók, illetve a munkavállalók közös munkája, együttműködése fogja az egyházi egyetem jövőképét is meghatározni, amely a Károli Közösségi Napok központi témája. Kiemelte a keresztény hit és a református hagyományok biztos, szilárd alapját,  amire építkezve szükség van a folyamatos, élethosszig tartó tanulásra, fejlődésre, képzésre is.

Gondolatait Máté evangéliumával zárta: „»Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet« - mondta Jézus a tanítványoknak, közvetlenül a mennybemenetele előtt, úgy is mondhatjuk, hogy ezek voltak az utolsó szavai itt a Földön.  
Ma az Egyházban a keresztség sákramentuma kiszolgáltatásakor hangzik el ez az Ige, számunkra, református egyházi intézmény számára azonban túlmutat ezen. Egyházi intézménynek, főképpen oktatási intézménynek ezt a jézusi parancsolatot különösen szem előtt kell tartani. Nekünk, akik különböző tudományokat oktatunk, felsőfokú szakembereket képezünk, különösen figyelnünk kell arra, hogy a szakmai tudás mellett tanítványokká is tegyük azokat, akiknek tudományos képzése ránk bízatott, akik meghallják az Ő üzenetét, olyan tanítványokká, akik szakmai képzettségük mellett az Ő tanítványaivá is válnak, és hivatásuk gyakorlása során ezt tovább fogják adni majd a rájuk bízottaknak.”

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések